Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Matei 26:1-75

26  Când Isus a terminat de spus toate aceste cuvinte, le-a zis discipolilor săi:  „Ştiţi că peste două zile va fi Paştele,+ iar Fiul omului va fi predat ca să fie ţintuit pe stâlp“.+  Atunci preoţii principali şi bătrânii poporului s-au adunat în curtea marelui preot, care se numea Caiafa,+  şi s-au sfătuit+ să-l prindă pe Isus prin viclenie şi să-l omoare.  Totuşi, ziceau: „Nu în timpul sărbătorii, ca să nu se stârnească tulburare în popor“.+  Pe când Isus se afla în Betania,+ în casa lui Simon, leprosul,+  s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru plin cu ulei parfumat, scump+ şi a început să i-l toarne pe cap în timp ce el era întins la masă.  Văzând lucrul acesta, discipolii s-au mâniat şi au zis: „Pentru ce risipa aceasta?+  Fiindcă uleiul putea să fie vândut foarte scump şi să li se dea săracilor“.+ 10  Dându-şi seama+ ce se petrecea, Isus le-a zis: „De ce vreţi să necăjiţi femeia? Pentru că ea a făcut o faptă bună faţă de mine.+ 11  Căci pe săraci îi aveţi mereu+ cu voi, dar pe mine nu mă veţi avea mereu.+ 12  Fiindcă, atunci când ea a turnat uleiul acesta parfumat pe corpul meu, a făcut-o ca să mă pregătească pentru înmormântare.+ 13  Adevărat vă spun că oriunde va fi predicată această veste bună, în toată lumea, se va spune şi ce a făcut femeia aceasta, spre amintirea ei“.+ 14  Atunci unul dintre cei doisprezece, cel numit Iuda Iscariot,+ s-a dus la preoţii principali 15  şi a zis: „Ce-mi daţi ca să-l dau în mâinile voastre*?“+ Ei i-au stabilit treizeci de arginţi.+ 16  Şi, începând de atunci, el căuta o ocazie potrivită ca să-l dea în mâinile lor*.+ 17  În prima zi a Turtelor Nedospite,+ discipolii au venit la Isus, zicând: „Unde vrei să-ţi pregătim să mănânci paştele?“+ 18  El a zis: „Duceţi-vă în oraş la cutare om+ şi spuneţi-i: Învăţătorul zice: «Timpul meu fixat este aproape; voi ţine Paştele cu discipolii mei în casa ta»“.+ 19  Discipolii au făcut aşa cum le-a poruncit Isus şi au pregătit totul pentru Paşte.+ 20  Când s-a înserat,+ el s-a întins la masă cu cei doisprezece discipoli.+ 21  În timp ce mâncau, el a zis: „Adevărat vă spun că unul dintre voi mă va trăda“.+ 22  Mâhnindu-se foarte mult din cauza aceasta, fiecare l-a întrebat: „Doamne, nu sunt eu acela, nu-i aşa?“+ 23  Răspunzând, el a zis: „Cel ce-şi înmoaie mâna cu mine în farfurie, acela mă va trăda.+ 24  Este adevărat că Fiul omului se duce, aşa cum este scris+ despre el, dar vai+ de omul prin care este trădat Fiul omului!+ Ar fi fost mai bine pentru omul acela să nu se fi născut“. 25  Drept răspuns, Iuda, care urma să-l trădeze, a zis: „Nu cumva sunt eu, Rabi?“ El i-a zis: „Tu ai spus-o“. 26  În timp ce mâncau, Isus a luat o pâine+ şi, după ce a rostit o binecuvântare, a frânt-o+ şi le-a dat-o discipolilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi! Aceasta reprezintă corpul meu“.+ 27  Apoi a luat şi un pahar+ şi, aducând mulţumiri, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el,+ 28  căci acesta reprezintă+ «sângele+ legământului»,+ sângele meu, care trebuie să fie vărsat în folosul multora+ pentru iertarea păcatelor.+ 29  Dar vă spun că de acum înainte nicidecum nu voi mai bea din acest rod al viţei până în ziua în care îl voi bea nou cu voi în regatul Tatălui meu“.+ 30  La sfârşit, după ce au cântat cântări de laudă,+ au ieşit spre Muntele Măslinilor.+ 31  Atunci Isus le-a zis: „Toţi vă veţi poticni în mine în noaptea aceasta, căci este scris: «Voi lovi păstorul şi oile turmei vor fi împrăştiate».+ 32  Însă, după ce voi fi sculat din morţi, voi merge înaintea voastră în Galileea“.+ 33  Dar Petru, răspunzându-i, i-a zis: „Chiar dacă toţi ceilalţi se vor poticni în tine, eu niciodată nu mă voi poticni!“+ 34  Isus i-a zis: „Adevărat îţi spun că în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoşul, mă vei renega de trei ori“.+ 35  Petru i-a zis: „Chiar dacă ar trebui să mor cu tine, nicidecum nu te voi renega!“ Toţi ceilalţi discipoli au spus şi ei la fel.+ 36  Atunci Isus s-a dus cu ei în locul+ numit Ghetsimani şi le-a zis discipolilor: „Aşezaţi-vă aici până mă duc acolo să mă rog“.+ 37  Şi, luându-i cu el pe Petru şi pe cei doi fii+ ai lui Zebedei, s-a întristat şi l-a cuprins o nelinişte chinuitoare.+ 38  Atunci el le-a zis: „Sufletul îmi este cuprins de o întristare de moarte.+ Rămâneţi aici şi vegheaţi cu mine“.+ 39  Şi, ducându-se puţin mai departe, a căzut cu faţa la pământ, s-a rugat+ şi a zis: „Tată, dacă este cu putinţă, să treacă de la mine paharul+ acesta! Totuşi, nu cum vreau eu,+ ci cum vrei tu“.+ 40  Apoi a venit la discipoli şi i-a găsit dormind şi i-a zis lui Petru: „N-aţi putut să vegheaţi cu mine nici măcar un ceas?+ 41  Vegheaţi+ şi rugaţi-vă+ neîncetat, ca să nu cădeţi în ispită!+ Spiritul este înflăcărat, dar carnea este slabă“.+ 42  Din nou, pentru a doua oară,+ s-a dus şi s-a rugat, zicând: „Tată, dacă nu este cu putinţă ca acesta să treacă fără să-l beau, să se facă voinţa ta!“+ 43  Şi a venit din nou şi i-a găsit dormind, pentru că aveau ochii grei.+ 44  Atunci i-a lăsat şi s-a dus din nou şi s-a rugat a treia oară,+ rostind încă o dată aceleaşi cuvinte. 45  Apoi a venit la discipoli şi le-a zis: „Într-un timp ca acesta voi dormiţi şi vă odihniţi?! Iată că s-a apropiat ceasul ca Fiul omului să fie dat* în mâinile păcătoşilor!+ 46  Ridicaţi-vă, să mergem! Iată că trădătorul meu s-a apropiat!“+ 47  Şi, în timp ce vorbea încă, iată că a venit Iuda,+ unul dintre cei doisprezece, şi împreună cu el o mare mulţime cu săbii+ şi cu ciomege, trimisă de preoţii principali şi de bătrânii poporului.+ 48  Trădătorul lui le dăduse un semn, zicând: „Cel pe care-l voi săruta, acela este. Să-l arestaţi!“+ 49  Şi, ducându-se direct la Isus, a spus: „Salutare, Rabi!“+ şi l-a sărutat+ foarte tandru. 50  Dar Isus+ i-a zis: „Prietene, de ce eşti aici?“ Atunci ei s-au apropiat, au pus mâna pe Isus şi l-au arestat.+ 51  Însă iată că unul dintre cei ce erau cu Isus şi-a întins mâna şi şi-a scos sabia şi, lovindu-l pe sclavul marelui preot, i-a tăiat urechea.+ 52  Atunci Isus i-a zis: „Pune-ţi sabia la loc,+ pentru că toţi cei care iau sabia de sabie vor pieri.+ 53  Sau crezi că nu pot să-l rog pe Tatăl meu să-mi pună imediat la dispoziţie peste douăsprezece legiuni de îngeri?+ 54  Dar atunci cum s-ar mai împlini Scripturile: că trebuie să se întâmple aşa?“ 55  În ceasul acela, Isus le-a zis mulţimilor: „Aţi ieşit cu săbii şi cu ciomege ca împotriva unui tâlhar, ca să mă prindeţi?+ Zi de zi stăteam în templu+ şi-i învăţam pe oameni şi totuşi nu m-aţi arestat. 56  Dar toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească lucrurile scrise de profeţi“.+ Atunci toţi discipolii l-au părăsit şi au fugit.+ 57  Cei care l-au arestat pe Isus l-au dus la Caiafa,+ marele preot, unde erau adunaţi scribii şi bătrânii.+ 58  Dar Petru l-a urmat de departe până la curtea+ marelui preot şi, după ce a intrat, a stat cu servitorii casei ca să vadă ce avea să se întâmple până la urmă.+ 59  Între timp, preoţii principali şi întregul Sanhedrin căutau o mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca să-l omoare,+ 60  dar n-au găsit niciuna, deşi au venit mulţi martori mincinoşi.+ Mai târziu au venit doi 61  şi au zis: „Omul acesta a spus: «Eu pot să dărâm templul lui Dumnezeu şi să-l zidesc în trei zile»“.+ 62  Atunci marele preot s-a ridicat şi i-a zis: „N-ai nimic de spus? Ce mărturisesc aceştia împotriva ta?“+ 63  Dar Isus tăcea.+ Şi marele preot i-a spus: „Pe Dumnezeul cel viu îţi cer sub jurământ+ să ne spui dacă tu eşti Cristosul,+ Fiul lui Dumnezeu!“ 64  Isus i-a zis:+ „Tu ai spus-o!+ Dar eu vă zic: De acum înainte+ îl veţi vedea pe Fiul omului+ stând la dreapta+ puterii şi venind pe norii cerului“.+ 65  Atunci marele preot şi-a sfâşiat veşmintele, zicând: „A blasfemiat!+ Ce nevoie mai avem de martori?+ Iată că acum aţi auzit blasfemia!+ 66  Ce părere aveţi?“ Ei au răspuns: „Este vrednic de moarte!“+ 67  Atunci l-au scuipat în faţă+ şi l-au bătut+ cu pumnii. Alţii l-au pălmuit,+ 68  zicând: „Profeţeşte-ne, Cristos!+ Cine te-a lovit?“+ 69  Petru stătea afară în curte, iar o servitoare s-a apropiat de el, zicând: „Şi tu erai cu Isus Galileeanul!“+ 70  Dar el a negat înaintea tuturor, zicând: „Nu ştiu despre ce vorbeşti!“ 71  După ce a ieşit la poartă, o altă servitoare l-a văzut şi le-a spus celor de acolo: „Omul acesta era cu Isus Nazarineanul“.+ 72  Şi el a negat din nou cu jurământ: „Nu-l cunosc pe omul acesta!“+ 73  După puţin timp, cei ce stăteau acolo s-au apropiat şi i-au zis lui Petru: „Cu siguranţă, şi tu eşti unul dintre ei, fiindcă te trădează vorbirea*“.+ 74  Dar el a început să blesteme şi să se jure: „Nu-l cunosc pe omul acesta!“ Şi imediat a cântat cocoşul.+ 75  Atunci Petru şi-a amintit de cuvintele pe care le spusese Isus: „Înainte să cânte cocoşul, mă vei renega de trei ori“.+ Şi, ieşind afară, a plâns amarnic.+

Note de subsol

Lit. „trădez“.
Lit. „trădeze“.
Lit. „trădat“.
Sau „dialectul“.