Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

Matei 17:1-27

17  Şase zile mai târziu, Isus i-a luat cu el pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan, fratele acestuia, şi i-a dus numai pe ei pe un munte înalt.+  Şi a fost transfigurat înaintea lor, iar faţa i-a strălucit ca soarele+ şi veşmintele i-au devenit strălucitoare ca lumina.+  Şi iată că le-au apărut acolo Moise şi Ilie, care vorbeau cu el.+  Atunci Petru i-a zis lui Isus: „Doamne, este bine că suntem aici. Dacă vrei, voi ridica aici trei corturi: unul pentru tine, unul pentru Moise şi unul pentru Ilie“.+  Pe când vorbea încă, iată că un nor luminos i-a acoperit cu umbra lui şi iată că din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul meu, cel iubit, pe care eu l-am aprobat!+ De el să ascultaţi!“+  Auzind aceasta, discipolii au căzut cu faţa la pământ şi s-au înspăimântat.+  Atunci Isus s-a apropiat şi, atingându-i, a zis: „Ridicaţi-vă! Nu vă temeţi!“+  Când şi-au ridicat ochii, n-au mai văzut pe nimeni, decât pe Isus singur.+  În timp ce coborau de pe munte, Isus le-a poruncit, zicând: „Să nu spuneţi nimănui despre această viziune, până când Fiul omului nu va fi sculat din morţi“.+ 10  Dar discipolii l-au întrebat: „Atunci de ce spun scribii că mai întâi trebuie să vină Ilie?“+ 11  Răspunzând, el a zis: „Într-adevăr, Ilie vine şi va restabili toate lucrurile.+ 12  Dar vă spun că Ilie a şi venit şi nu l-au recunoscut, ci au făcut cu el ce-au vrut. La fel trebuie să sufere şi Fiul omului din cauza lor“.+ 13  Atunci discipolii au înţeles că le vorbea despre Ioan Botezătorul.+ 14  Pe când veneau spre mulţime,+ un om s-a apropiat de el, a îngenuncheat înaintea lui şi a zis: 15  „Doamne, îndură-te de fiul meu, fiindcă este epileptic şi se află într-o stare gravă: deseori cade în foc şi deseori în apă.+ 16  Şi l-am adus la discipolii tăi, dar n-au putut să-l vindece“.+ 17  Răspunzând, Isus a zis: „O, generaţie necredincioasă şi denaturată!+ Până când va trebui să rămân cu voi? Până când va trebui să vă suport? Aduceţi-l aici, la mine!“ 18  Şi Isus a mustrat demonul, iar acesta a ieşit din el+ şi chiar din ceasul acela băiatul a fost vindecat.+ 19  Atunci discipolii s-au dus la Isus, deoparte, şi au zis: „Noi de ce n-am putut să-l scoatem?“+ 20  El le-a zis: „Din cauza puţinei voastre credinţe. Căci adevărat vă spun că, dacă veţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: «Mută-te de aici acolo» şi se va muta; şi nimic nu vă va fi imposibil“.+ 21  ——* 22  În timp ce erau adunaţi în Galileea, Isus le-a zis: „Fiul omului trebuie să fie dat* în mâinile oamenilor+ 23  şi îl vor omorî, iar a treia zi va fi sculat din morţi“.+ Atunci ei s-au mâhnit foarte mult.+ 24  După ce au ajuns la Capernaum, bărbaţii care încasau impozitul de două drahme* s-au apropiat de Petru şi l-au întrebat: „Învăţătorul vostru nu plăteşte impozitul de două drahme?“+ 25  El a zis: „Ba da“. Totuşi, când a intrat în casă, Isus i-a luat-o înainte, zicând: „Ce crezi, Simon? De la cine primesc regii pământului taxe sau impozite*? De la fiii lor sau de la străini?“ 26  Când el a spus: „De la străini“, Isus i-a zis: „Atunci fiii sunt scutiţi de impozite. 27  Dar, ca să nu-i poticnim,+ du-te la mare, aruncă undiţa şi ia primul peşte care va veni. Când îi vei deschide gura, vei găsi o monedă de un stater*. Ia-o şi dă-le-o pentru mine şi pentru tine“.+

Note de subsol

Acest vers. se găseşte în unele traduceri ale Bibliei, dar este omis în textul gr. al lui Westcott şi Hort, care este în armonie cu majoritatea ms. gr. antice.
Lit. „trădat“.
Lit. „drahmă dublă“. Gr. ta dídrakhma.
Adică „capitaţie“.
Monedă echivalentă cu patru drahme. Vezi Ap 10.