Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Matei 13:1-58

13  În ziua aceea, după ce a ieşit din casă, Isus stătea pe malul mării.  Şi mari mulţimi s-au strâns la el, astfel că el s-a urcat într-o barcă şi s-a aşezat,+ iar toată mulţimea stătea în picioare pe ţărm.  Atunci el le-a spus multe lucruri în ilustrări, zicând: „Iată că un semănător a ieşit să semene+  şi, în timp ce semăna, unele seminţe au căzut de-a lungul drumului, iar păsările au venit şi le-au mâncat.+  Altele au căzut pe locuri stâncoase, unde n-aveau mult pământ, şi au încolţit îndată, căci pământul lor nu era adânc.+  Dar, când a răsărit soarele, au fost arse şi, pentru că n-aveau rădăcină, s-au uscat.+  Altele au căzut printre spini şi spinii au crescut şi le-au înăbuşit.+  Şi altele au căzut pe pământ bun şi au început să dea rod:+ una o sută, alta şaizeci şi alta treizeci.+  Cine are urechi să audă!“+ 10  Şi discipolii s-au apropiat şi i-au zis: „De ce le vorbeşti în ilustrări?“+ 11  Răspunzând, el a zis: „Vouă vă este dat să înţelegeţi secretele sacre+ ale regatului cerurilor, dar acelor oameni nu le este dat.+ 12  Căci celui ce are i se va mai da şi va avea din belşug,+ dar celui ce n-are i se va lua chiar şi ce are.+ 13  De aceea le vorbesc în ilustrări, pentru că, deşi privesc, privesc în zadar şi, deşi aud, aud în zadar şi nu înţeleg.+ 14  Şi cu ei se împlineşte profeţia lui Isaia, care zice: «Auzind, veţi auzi, dar nicidecum nu veţi înţelege şi, privind, veţi privi, dar nicidecum nu veţi vedea.+ 15  Căci inima acestui popor a ajuns insensibilă*, au auzit cu urechile, dar au rămas indiferenţi, şi şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima şi să se întoarcă, iar eu să-i vindec».+ 16  Totuşi, fericiţi sunt ochii voştri+ că văd şi urechile voastre că aud. 17  Căci adevărat vă spun că mulţi profeţi+ şi oameni drepţi au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeţi voi, dar nu le-au văzut,+ şi să audă lucrurile pe care le auziţi voi, dar nu le-au auzit.+ 18  Ascultaţi ilustrarea despre semănător.+ 19  Când cineva aude cuvântul despre regat, dar nu-l înţelege, vine cel rău+ şi fură ce i-a fost semănat în inimă. Aceasta este cea semănată de-a lungul drumului. 20  Cât despre cea semănată pe locuri stâncoase, aceasta este cel ce aude cuvântul şi îl primeşte imediat cu bucurie.+ 21  Dar, fiindcă nu are rădăcină în el, rămâne doar pentru un timp şi, când vine un necaz sau o persecuţie din cauza cuvântului, imediat se poticneşte.+ 22  Cât despre cea semănată printre spini, aceasta este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările acestui sistem+ şi puterea amăgitoare a bogăţiilor înăbuşă cuvântul şi el ajunge neroditor.+ 23  Cât despre cea semănată în pământ bun, aceasta este cel ce aude cuvântul şi îl înţelege, cel ce dă rod şi produce: unul o sută, altul şaizeci şi altul treizeci“.+ 24  El le-a prezentat o altă ilustrare, zicând: „Regatul cerurilor este asemenea unui om care a semănat sămânţă bună în ogorul lui.+ 25  În timp ce oamenii dormeau, a venit duşmanul lui, a semănat neghină în mijlocul grâului şi a plecat. 26  Când planta a încolţit şi a dat rod, a apărut şi neghina. 27  Sclavii stăpânului casei s-au apropiat şi l-au întrebat: «Stăpâne, n-ai semănat sămânţă bună în ogorul tău?+ Atunci cum de are neghină?»+ 28  El le-a răspuns: «Un duşman, un om, a făcut aceasta».+ Şi ei i-au zis: «Atunci vrei să ieşim şi s-o strângem?» 29  El a spus: «Nu, ca nu cumva, strângând neghina, să smulgeţi din rădăcină şi grâul odată cu ea. 30  Lăsaţi-le să crească împreună până la seceriş şi la vremea secerişului le voi spune secerătorilor: Strângeţi mai întâi neghina şi legaţi-o în snopi ca să fie arsă,+ apoi duceţi-vă să strângeţi grâul în hambarul meu»“.+ 31  El le-a prezentat o altă ilustrare,+ zicând: „Regatul cerurilor este asemenea unui grăunte de muştar+ pe care un om l-a luat şi l-a semănat în ogorul lui. 32  Acesta este cea mai mică dintre toate seminţele, dar, după ce a crescut, este cea mai mare dintre verdeţuri şi se face pom, astfel că păsările cerului+ vin şi se adăpostesc în ramurile lui“.+ 33  El le-a spus o altă ilustrare: „Regatul cerurilor este asemenea plămădelii+ pe care o femeie a luat-o şi a ascuns-o în trei măsuri mari de făină, până a dospit toată“. 34  Isus le-a spus mulţimilor toate aceste lucruri în ilustrări. Într-adevăr, nu le vorbea fără ilustrări,+ 35  ca să se împlinească ce se spusese prin profetul care a zis: „Îmi voi deschide gura în ilustrări şi voi vesti lucruri ascunse de la întemeierea lumii“.+ 36  După ce le-a dat drumul mulţimilor, a intrat în casă, iar discipolii săi au venit la el şi au zis: „Explică-ne ilustrarea despre neghina din ogor“. 37  Atunci el a zis: „Semănătorul seminţei bune este Fiul omului; 38  ogorul este lumea;+ cât despre sămânţa bună, aceştia sunt fiii regatului, iar neghina sunt fiii celui rău;+ 39  duşmanul care a semănat-o este Diavolul.+ Secerişul+ este încheierea unui sistem,+ iar secerătorii sunt îngerii. 40  Aşa cum neghina este strânsă şi arsă în foc, tot aşa va fi şi la încheierea sistemului.+ 41  Fiul omului îi va trimite pe îngerii săi şi ei vor strânge din regatul său toate lucrurile care poticnesc+ şi pe cei care comit nelegiuire 42  şi îi vor arunca în cuptorul de foc.+ Acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.+ 43  În acel timp, cei drepţi vor străluci+ ca soarele+ în regatul Tatălui lor. Cine are urechi să audă!+ 44  Regatul cerurilor este asemenea unei comori ascunse într-un câmp, pe care un om a găsit-o şi a ascuns-o. Apoi, de bucurie, se duce şi vinde+ tot ce are şi cumpără câmpul acela.+ 45  Regatul cerurilor este şi asemenea unui negustor voiajor care caută perle scumpe. 46  Când a găsit o perlă de mare valoare,+ a plecat, a vândut imediat tot ce avea şi a cumpărat-o.+ 47  Regatul cerurilor este şi asemenea unui năvod aruncat în mare, care adună tot felul de peşti.+ 48  Când s-a umplut, pescarii l-au tras la ţărm şi, aşezându-se, i-au strâns pe cei buni+ în vase, iar pe cei răi+ i-au aruncat. 49  Aşa va fi la încheierea acestui sistem: îngerii vor ieşi şi îi vor separa pe cei răi+ din mijlocul celor drepţi+ 50  şi îi vor arunca în cuptorul de foc. Acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.+ 51  Aţi înţeles toate aceste lucruri?“ Ei i-au zis: „Da“. 52  Atunci el le-a spus: „De aceea, orice învăţător public, după ce a fost instruit cu privire la regatul cerurilor,+ este asemenea unui om, stăpânul unei case, care scoate din tezaurul său lucruri noi şi vechi“.+ 53  Când Isus a terminat de spus aceste ilustrări, a plecat de acolo. 54  Şi, după ce a venit în regiunea sa natală,+ a început să-i înveţe în sinagoga lor,+ iar ei erau uluiţi şi ziceau: „De unde a primit acest om o asemenea înţelepciune şi asemenea lucrări de putere? 55  Nu este el fiul tâmplarului?+ Nu se numeşte mama lui Maria, iar fraţii lui, Iacov, Iosif, Simon şi Iuda? 56  Şi surorile lui, nu sunt toate cu noi?+ Atunci de unde are acest om toate acestea?“+ 57  Şi se poticneau din cauza lui.+ Dar Isus le-a zis: „Profetul nu este dispreţuit decât în patria şi în casa lui“.+ 58  Şi nu a făcut multe lucrări de putere acolo din cauza necredinţei lor.+

Note de subsol

Lit. „s-a îngrăşat“.