Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Matei 12:1-50

12  În timpul acela, Isus a trecut în sabat prin lanurile de grâu.+ Discipolilor săi li s-a făcut foame şi au început să smulgă spice şi să mănânce.+  Văzând aceasta, fariseii i-au zis:+ „Uite că discipolii tăi fac ce nu este permis să se facă în sabat“.+  El le-a zis: „N-aţi citit ce a făcut David când lui şi bărbaţilor care erau cu el li s-a făcut foame?+  Cum a intrat în casa lui Dumnezeu şi cum au mâncat pâinile de prezentare,+ ceea ce nici lui nu-i era permis+ să mănânce, nici celor ce erau cu el, ci numai preoţilor?+  Sau n-aţi citit în Lege+ că în zilele de sabat preoţii profanează sabatul în templu şi rămân totuşi nevinovaţi?+  Dar vă spun că aici este unul mai mare decât templul.+  Totuşi, dacă aţi fi înţeles ce înseamnă: «Îndurare vreau,+ nu jertfă»,+ nu i-aţi fi condamnat pe cei nevinovaţi.  Pentru că Fiul omului este Domn al sabatului“.+  După ce a plecat de acolo, s-a dus în sinagoga lor. 10  Şi iată că acolo era un om cu o mână uscată.+ Atunci ei l-au întrebat: „Este permis să vindeci în sabat?“, ca să-l poată acuza.+ 11  El le-a zis: „Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie şi-i cade într-o groapă+ în sabat, n-o apucă şi n-o scoate afară?+ 12  Cu cât deci este mai de preţ un om decât o oaie!+ De aceea este permis să faci bine în sabat“. 13  Atunci i-a zis omului: „Întinde-ţi mâna!“ El a întins-o şi ea i s-a vindecat, s-a făcut sănătoasă ca mâna cealaltă.+ 14  Dar fariseii au ieşit şi s-au sfătuit împotriva lui ca să-l omoare.+ 15  Aflând aceasta, Isus a plecat de acolo. Şi mulţi l-au urmat, iar el i-a vindecat pe toţi,+ 16  însă le-a poruncit cu tărie să nu dezvăluie cine este,+ 17  ca să se împlinească ce se spusese prin profetul Isaia, care a zis: 18  „Iată! Slujitorul meu+ pe care l-am ales, cel iubit de mine,+ pe care sufletul meu l-a aprobat! Voi pune spiritul meu peste el+ şi el va face naţiunile să înţeleagă ce este dreptatea. 19  El nu se va certa,+ nu va striga şi nimeni nu-i va auzi glasul pe drumurile mari. 20  El nu va zdrobi trestia frântă şi nu va stinge fitilul care fumegă,+ până nu va face să triumfe dreptatea.+ 21  Şi naţiunile vor spera în numele său“.+ 22  Atunci i-au adus un bărbat demonizat, orb şi mut. El l-a vindecat, iar mutul vorbea şi vedea. 23  Şi toate mulţimile erau uluite şi ziceau:+ „Nu cumva acesta este Fiul lui David?“+ 24  Auzind aceasta, fariseii au zis: „Omul acesta nu scoate demonii decât cu ajutorul lui Beelzebub, conducătorul demonilor“.+ 25  Cunoscându-le gândurile,+ el le-a zis: „Orice regat dezbinat împotriva lui însuşi este pustiit+ şi orice oraş sau casă dezbinată împotriva ei înseşi nu va dăinui. 26  Tot aşa, dacă Satan îl scoate afară pe Satan, el s-a dezbinat împotriva lui însuşi. Şi cum va dăinui regatul lui? 27  Iar, dacă eu scot demonii cu ajutorul lui Beelzebub,+ fiii voştri cu ajutorul cui îi scot? De aceea, ei vor fi judecătorii voştri. 28  Dar, dacă eu scot demonii cu ajutorul spiritului lui Dumnezeu, regatul lui Dumnezeu a venit peste voi.+ 29  Sau cum poate cineva să pătrundă în casa unui om puternic şi să pună mâna pe bunurile lui dacă nu-l leagă mai întâi pe omul acela puternic? Abia apoi îi va jefui casa.+ 30  Cine nu este de partea mea este împotriva mea şi cine nu strânge cu mine risipeşte.+ 31  De aceea, vă spun: Orice fel de păcat şi de blasfemie li se va ierta oamenilor, dar blasfemia împotriva spiritului nu se va ierta.+ 32  De pildă, celui care spune un cuvânt împotriva Fiului omului i se va ierta,+ dar celui care vorbeşte împotriva spiritului sfânt nu i se va ierta nici în acest sistem, nici în cel viitor.+ 33  Sau faceţi ca pomul să fie bun şi rodul lui bun, sau faceţi ca pomul să fie rău şi rodul lui rău, pentru că pomul se cunoaşte după rodul lui.+ 34  Pui de vipere,+ cum puteţi să spuneţi lucruri bune, când sunteţi răi?+ Căci din plinătatea inimii vorbeşte gura.+ 35  Omul bun scoate lucruri bune din tezaurul lui bun,+ dar omul rău scoate lucruri rele din tezaurul lui rău.+ 36  Vă spun că oamenii vor da socoteală+ în Ziua Judecăţii de orice cuvânt nefolositor pe care-l rostesc, 37  fiindcă prin cuvintele tale vei fi declarat drept şi prin cuvintele tale vei fi condamnat“.+ 38  Atunci unii dintre scribi şi farisei i-au răspuns, zicând: „Învăţătorule, vrem să vedem un semn de la tine“.+ 39  Răspunzând, el le-a zis: „O generaţie rea şi adulteră+ caută fără încetare un semn, dar nu i se va da alt semn, decât semnul profetului Iona.+ 40  Căci, aşa cum Iona+ a fost în pântecele peştelui uriaş trei zile şi trei nopţi, tot aşa Fiul omului+ va fi în inima pământului+ trei zile şi trei nopţi.+ 41  Bărbaţii din Ninive se vor scula la judecată împreună cu această generaţie+ şi o vor condamna,+ pentru că ei s-au căit la predicarea lui Iona,+ dar iată că aici este unul mai mare decât Iona. 42  Regina sudului+ va fi sculată din morţi la judecată împreună cu această generaţie şi o va condamna, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon, dar iată că aici este unul mai mare decât Solomon.+ 43  Când un spirit necurat iese dintr-un om, el cutreieră prin locuri aride în căutarea unui loc de odihnă, dar nu-l găseşte.+ 44  Atunci el zice: «Mă voi întoarce la casa mea, din care am ieşit». Şi, la venire, o găseşte goală, măturată şi împodobită. 45  Atunci se duce şi ia cu el alte şapte spirite mai rele decât el+ şi, după ce intră, locuiesc acolo. Şi starea de pe urmă a omului aceluia ajunge mai rea decât cea dintâi.+ Aşa se va întâmpla şi cu această generaţie rea“.+ 46  Pe când le vorbea încă mulţimilor, iată că mama şi fraţii+ săi s-au oprit afară, căutând să-i vorbească. 47  Cineva i-a zis atunci: „Iată că mama ta şi fraţii tăi stau afară şi caută să-ţi vorbească“. 48  Răspunzând, el i-a zis celui care îi vorbea: „Cine este mama mea şi cine sunt fraţii mei?“+ 49  Şi, întinzându-şi mâna spre discipolii săi, a zis: „Iată! Mama mea şi fraţii mei!+ 50  Fiindcă, cine face voinţa Tatălui meu care este în cer, acela îmi este frate, soră şi mamă“.

Note de subsol