Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Luca 3:1-38

3  În al cincisprezecelea an al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Ponţiu Pilat era guvernator al Iudeii şi Irod*,+ tetrarh al Galileii, pe când Filip, fratele lui, era tetrarh al ţinutului Ituriei şi al Trahonitei, iar Lisania, tetrarh al Abilenei,  în zilele lui Caiafa şi ale preotului principal Ana,+ cuvântul lui Dumnezeu a venit la Ioan,+ fiul lui Zaharia, în pustiu.+  Astfel, el a mers prin tot ţinutul din jurul Iordanului, predicând botezul ca simbol al căinţei pentru iertarea păcatelor,+  aşa cum este scris în cartea cuvintelor profetului Isaia: „Ascultaţi! Cineva strigă în pustiu: «Pregătiţi calea lui Iehova, faceţi drepte cărările sale!+  Orice vale trebuie umplută, orice munte şi deal trebuie nivelate. Căile strâmbe trebuie să devină căi drepte, iar locurile pietroase, căi netede.+  Orice carne va vedea cum va aduce Dumnezeu salvarea»“.+  El le spunea mulţimilor care ieşeau să fie botezate de el: „Pui de vipere,+ cine v-a spus să fugiţi de mânia care va veni?+  Daţi rod potrivit căinţei.+ Şi să nu ziceţi în sinea voastră: «Îl avem de tată pe Avraam». Pentru că vă spun că Dumnezeu are putere să-i ridice copii lui Avraam din pietrele acestea.  Securea este pusă deja la rădăcina pomilor. De aceea, orice pom care nu dă rod bun va fi tăiat şi aruncat în foc“.+ 10  Mulţimile îl întrebau: „Atunci ce trebuie să facem?“+ 11  Răspunzând, el le zicea: „Cine are două cămăşi să împartă cu cel ce n-are niciuna şi cine are de mâncare să facă la fel“.+ 12  Chiar şi încasatorii de impozite veneau să fie botezaţi şi îi ziceau: „Învăţătorule, ce trebuie să facem?“+ 13  El le zicea: „Să nu cereţi mai mult decât impozitul stabilit“.+ 14  Şi îl întrebau şi nişte soldaţi: „Dar noi ce trebuie să facem?“ Iar el le spunea: „Să nu hărţuiţi pe nimeni şi să nu-i aduceţi nimănui acuzaţii+ false, ci să vă mulţumiţi cu solda voastră“.+ 15  În timp ce poporul era în aşteptare şi toţi se gândeau în inima lor cu privire la Ioan: „Să fie el Cristosul*?“,+ 16  Ioan a răspuns, zicându-le tuturor: „Eu vă botez cu apă, dar vine cel care este mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua de la sandale.+ El vă va boteza cu spirit sfânt şi cu foc.+ 17  El are în mână lopata lui de vânturat ca să-şi cureţe bine aria şi să-şi strângă+ grâul în hambar, iar pleava+ o va arde într-un foc+ ce nu poate fi stins“. 18  El le-a mai dat multe alte îndemnuri şi anunţa vestea bună poporului. 19  Dar tetrarhul Irod, fiindcă fusese mustrat de el pentru Irodiada, soţia fratelui său, şi pentru toate faptele rele pe care el, Irod, le făcuse,+ 20  a adăugat la toate acele fapte încă una: l-a închis pe Ioan în temniţă.+ 21  Când tot poporul a fost botezat, a fost botezat şi Isus.+ Şi, în timp ce se ruga, cerul+ s-a deschis 22  şi spiritul sfânt, care a apărut ca un porumbel, a coborât peste el, iar din cer s-a auzit un glas: „Tu eşti Fiul meu, cel iubit! Eu te-am aprobat“.+ 23  Isus avea cam treizeci+ de ani când şi-a început lucrarea+ şi era, aşa cum se credea,fiul+ lui Iosif,+fiul lui Eli, 24  fiul lui Matat,fiul lui Levi,fiul lui Melchi,fiul lui Ianai,fiul lui Iosif, 25  fiul lui Matatia,fiul lui Amos,fiul lui Naum,fiul lui Esli,fiul lui Nagai, 26  fiul lui Maat,fiul lui Matatia,fiul lui Semein,fiul lui Iosec,fiul lui Ioda, 27  fiul lui Ioanan,fiul lui Resa,fiul lui Zorobabel,+fiul lui Şealtiel,+fiul lui Neri, 28  fiul lui Melchi,fiul lui Adi,fiul lui Cosam,fiul lui Elmadam,fiul lui Er, 29  fiul lui Isus,fiul lui Eliezer,fiul lui Iorim,fiul lui Matat,fiul lui Levi, 30  fiul lui Simeon,fiul lui Iuda,fiul lui Iosif,fiul lui Ionam,fiul lui Eliachim, 31  fiul lui Melea,fiul lui Mena,fiul lui Matata,fiul lui Natan,+fiul lui David,+ 32  fiul lui Iese,+fiul lui Obed,+fiul lui Boaz,+fiul lui Salmon,+fiul lui Nahşon,+ 33  fiul lui Aminadab,+fiul lui Arni,+fiul lui Heţron,+fiul lui Pereţ,+fiul lui Iuda,+ 34  fiul lui Iacob,+fiul lui Isaac,+fiul lui Avraam,+fiul lui Terah,+fiul lui Nahor,+ 35  fiul lui Serug,+fiul lui Reu,+fiul lui Peleg,+fiul lui Eber,+fiul lui Şelah,+ 36  fiul lui Cainan,fiul lui Arpacşad,+fiul lui Sem,+fiul lui Noe,+fiul lui Lameh,+ 37  fiul lui Metusala,+fiul lui Enoh,+fiul lui Iared,+fiul lui Mahalaleel,+fiul lui Cainan,+ 38  fiul lui Enos,+fiul lui Set,+fiul lui Adam,+fiul lui Dumnezeu.

Note de subsol

Adică Irod Antipa, fiul lui Irod cel Mare.
Sau „Unsul; Mesia“. Vezi Mt 2:4, n.s.