Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Luca 22:1-71

22  Sărbătoarea Turtelor Nedospite, numită Paşte,+ se apropia.  Preoţii principali şi scribii căutau cea mai bună modalitate ca să scape de el,+ căci se temeau de popor.+  Dar Satan a intrat în Iuda, cel numit Iscariot, care era din numărul celor doisprezece,+  şi acesta s-a dus şi a vorbit cu preoţii principali şi cu comandanţii gărzii de la templu despre cea mai bună modalitate de a-l da în mâinile* lor.+  Ei s-au bucurat şi s-au înţeles să-i dea arginţi.+  El a fost de acord şi a început să caute o ocazie potrivită ca să-l dea în mâinile* lor fără să fie mulţime împrejur.+  Apoi a sosit ziua Turtelor Nedospite, când trebuia jertfit animalul pascal.+  El i-a trimis pe Petru şi pe Ioan, zicând: „Duceţi-vă şi pregătiţi-ne paştele+ ca să mâncăm“.  Ei l-au întrebat: „Unde vrei să-l pregătim?“ 10  Iar el le-a zis:+ „Iată, când veţi intra în oraş, vă va ieşi înainte un om ducând un vas de lut plin cu apă. Mergeţi după el în casa în care va intra.+ 11  Şi să-i spuneţi proprietarului casei: «Învăţătorul îţi zice: „Unde este camera de oaspeţi în care aş putea să mănânc paştele cu discipolii mei?“»+ 12  Şi omul acela vă va arăta o cameră mare, de sus, mobilată. Pregătiţi-l acolo“.+ 13  Ei au plecat şi au găsit totul aşa cum le spusese el şi au pregătit paştele.+ 14  În cele din urmă, când a sosit ora, el s-a întins la masă cu apostolii.+ 15  Şi le-a zis: „Am dorit mult să mănânc paştele acesta cu voi înainte de a suferi, 16  fiindcă vă spun: Nu-l voi mai mânca până nu se va împlini în regatul lui Dumnezeu“.+ 17  Şi, primind un pahar,+ a adus mulţumiri şi a zis: „Luaţi-l şi treceţi-l de la unul la altul între voi, 18  pentru că vă spun: De acum înainte nu voi mai bea din rodul viţei până nu va veni regatul lui Dumnezeu“.+ 19  De asemenea, a luat o pâine,+ a adus mulţumiri, a frânt-o şi le-a dat-o, zicând: „Aceasta reprezintă corpul meu,+ care urmează să fie dat pentru voi.+ Continuaţi să faceţi lucrul acesta în amintirea mea“.+ 20  Apoi, la fel, şi paharul,+ după ce au luat cina, şi a zis: „Paharul acesta reprezintă noul legământ,+ pe baza sângelui meu,+ care trebuie să fie vărsat în folosul vostru.+ 21  Dar iată că mâna trădătorului+ meu este cu mine la masă.+ 22  Pentru că Fiul omului se duce aşa cum a fost stabilit,+ dar vai de omul prin care este el trădat!“+ 23  Atunci au început să se întrebe unii pe alţii care dintre ei avea să facă lucrul acesta.+ 24  Dar s-a iscat între ei şi o ceartă aprinsă cu privire la care dintre ei părea a fi cel mai mare.+ 25  Însă el le-a zis: „Regii naţiunilor domnesc peste ele şi cei care au autoritate asupra lor sunt numiţi Binefăcători.+ 26  Dar voi să nu fiţi aşa.+ Dimpotrivă, cine este cel mai mare între voi să fie precum cel mai tânăr+ şi cine conduce, precum cel ce slujeşte.+ 27  Fiindcă cine este mai mare: cel care se întinde la masă sau cel care slujeşte? Nu cel care se întinde la masă? Dar eu sunt în mijlocul vostru ca acela care slujeşte.+ 28  Totuşi, voi sunteţi cei care aţi rămas+ întotdeauna cu mine în încercările mele.+ 29  Eu închei un legământ cu voi, aşa cum Tatăl meu a încheiat un legământ+ cu mine, pentru un regat,+ 30  ca să mâncaţi+ şi să beţi la masa mea, în regatul meu,+ şi să staţi pe tronuri+ ca să judecaţi cele douăsprezece triburi ale lui Israel. 31  Simon, Simon, iată că Satan+ v-a cerut ca să vă cearnă ca pe grâu.+ 32  Dar eu am făcut implorări+ pentru tine ca să nu-ţi slăbească credinţa. Iar tu, când te vei întoarce, întăreşte-i+ pe fraţii tăi!“ 33  Atunci el i-a zis: „Doamne, sunt gata să merg cu tine şi în închisoare, şi la moarte“.+ 34  Dar el a zis: „Petru, îţi spun că nu va cânta astăzi cocoşul până nu vei nega de trei ori că mă cunoşti“.+ 35  El le-a mai zis: „Când v-am trimis+ fără pungă, fără traistă şi fără sandale, aţi dus lipsă de ceva?“ Ei au zis: „Nu!“ 36  Atunci el le-a zis: „Însă acum, cine are pungă s-o ia şi, la fel, şi traista, iar cine n-are sabie să-şi vândă mantia şi să-şi cumpere. 37  Căci vă spun că trebuie să se împlinească în mine ce este scris: «Şi el a fost numărat cu cei nelegiuiţi».+ Fiindcă lucrurile privitoare la mine se împlinesc acum“.+ 38  Atunci ei au zis: „Doamne, iată că aici sunt două săbii!“ El le-a zis: „Sunt suficiente“. 39  Şi el a ieşit şi s-a dus ca de obicei la Muntele Măslinilor, iar discipolii l-au urmat şi ei.+ 40  Ajungând la locul acela, le-a zis: „Rugaţi-vă ca să nu cădeţi în ispită“.+ 41  Şi el s-a îndepărtat de ei cam la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat şi a început să se roage, 42  zicând: „Tată, dacă vrei, îndepărtează de la mine paharul acesta! Totuşi, să se facă nu voinţa mea,+ ci a ta!“+ 43  Atunci i-a apărut un înger din cer şi l-a întărit.+ 44  Dar, cuprins de zbucium, se ruga şi mai stăruitor+ şi sudoarea i s-a făcut ca nişte picături de sânge care cădeau pe pământ.+ 45  Apoi s-a ridicat de la rugăciune, s-a dus la discipoli şi i-a găsit dormitând din cauza întristării.+ 46  Şi le-a zis: „De ce dormiţi? Ridicaţi-vă şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită!“+ 47  În timp ce vorbea încă, iată că venea o mulţime, iar înaintea ei mergea cel numit Iuda, unul dintre cei doisprezece.+ El s-a apropiat de Isus ca să-l sărute.+ 48  Dar Isus i-a zis: „Iuda, îl trădezi pe Fiul omului cu o sărutare?“+ 49  Când au văzut ce avea să se întâmple, cei din jurul lui au zis: „Doamne, să lovim cu sabia?“+ 50  Unul dintre ei chiar l-a lovit pe sclavul marelui preot şi i-a tăiat urechea dreaptă.+ 51  Dar, răspunzând, Isus a zis: „Lăsaţi! Destul!“ Şi, atingându-i urechea, l-a vindecat.+ 52  Atunci Isus le-a zis preoţilor principali, comandanţilor gărzii de la templu şi bătrânilor care veniseră ca să-l prindă: „Aţi ieşit cu săbii şi cu ciomege ca împotriva unui tâlhar?+ 53  Când eram zi de zi cu voi în templu+ nu v-aţi întins mâna împotriva mea.+ Dar acesta este ceasul+ vostru şi autoritatea+ întunericului“.+ 54  Atunci ei l-au arestat, l-au luat+ de acolo şi l-au dus la casa marelui preot,+ iar Petru îl urma de departe.+ 55  Când au făcut un foc în mijlocul curţii şi s-au aşezat împreună, Petru stătea printre ei.+ 56  Dar o servitoare l-a văzut stând la foc*, l-a privit cu atenţie şi a zis: „Şi omul acesta era cu el!“+ 57  Dar el a negat,+ zicând: „Nu-l cunosc, femeie!“+ 58  După puţin timp l-a văzut altcineva şi a zis: „Şi tu eşti unul dintre ei!“ Dar Petru a zis: „Omule, nu sunt!“+ 59  După vreo oră, altul a început să susţină cu tărie: „Cu siguranţă că şi omul acesta era cu el, fiindcă este galileean!“+ 60  Însă Petru a zis: „Omule, nu ştiu ce spui!“ Şi imediat, în timp ce vorbea încă, a cântat cocoşul.+ 61  Domnul s-a întors şi l-a privit pe Petru, iar Petru şi-a amintit de cuvintele Domnului, care îi zisese: „Înainte să cânte astăzi cocoşul, mă vei renega de trei ori“.+ 62  Şi, ieşind afară, a plâns amarnic.+ 63  Oamenii care îl păzeau au început să-şi bată joc+ de el, lovindu-l.+ 64  După ce l-au acoperit, îl întrebau, zicând: „Profeţeşte! Cine te-a lovit?“+ 65  Şi spuneau multe alte cuvinte blasfematoare+ împotriva lui. 66  În cele din urmă, când s-a făcut ziuă, adunarea bătrânilor poporului, preoţii principali şi scribii s-au adunat+ şi l-au târât în sala Sanhedrinului lor, zicând:+ 67  „Dacă tu eşti Cristosul,+ spune-ne!“ Dar el le-a zis: „Chiar dacă v-aş spune, tot n-aţi crede.+ 68  Iar dacă v-aş întreba, tot n-aţi răspunde.+ 69  Totuşi, de acum înainte, Fiul omului+ va sta la dreapta+ plină de putere a lui Dumnezeu“.+ 70  Atunci toţi au întrebat: „Eşti tu deci Fiul lui Dumnezeu?“ El le-a răspuns: „Voi înşivă spuneţi+ că sunt“. 71  Atunci ei au zis: „Ce nevoie mai avem de mărturie?+ Pentru că noi înşine am auzit-o din gura lui“.+

Note de subsol

Lit. „de a-l trăda“.
Lit. „trădeze“.
Lit. „lumină“.