Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

Luca 12:1-59

12  În timpul acela, când mulţimea se adunase cu miile, aşa încât se călcau unii pe alţii, el a început să le spună mai întâi discipolilor săi: „Păziţi-vă de plămădeala+ fariseilor, care este ipocrizia.+  Dar nu este nimic tăinuit cu grijă care să nu fie dezvăluit şi nimic ascuns care să nu fie cunoscut.+  Deci ce spuneţi în întuneric se va auzi la lumină şi ce vorbiţi în şoaptă în camerele voastre se va predica de pe acoperişul caselor.+  Mai mult, vă spun vouă, prietenii mei:+ Nu vă temeţi de cei care ucid corpul şi după aceea nu mai pot face nimic.+  Ci vă voi arăta de cine să vă temeţi: Temeţi-vă de cel+ care, după ce a ucis, are autoritate să arunce în Gheenă.+ Da, vă spun, de El să vă temeţi.+  Nu se vând cinci vrăbii cu doi bănuţi*? Totuşi, niciuna dintre ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu.+  Dar chiar şi perii+ capului vă sunt toţi număraţi. Nu vă temeţi! Voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii.+  De aceea, vă spun: Dacă cineva mărturiseşte+ în faţa oamenilor că este în unitate cu mine, şi Fiul omului va mărturisi în faţa îngerilor lui Dumnezeu că este în unitate cu el.+  Dar cine mă reneagă+ în faţa oamenilor va fi renegat în faţa îngerilor lui Dumnezeu.+ 10  Şi oricui spune un cuvânt împotriva Fiului omului i se va ierta, dar celui ce spune blasfemii împotriva spiritului sfânt nu i se va ierta.+ 11  Însă, când vă vor duce înaintea unor adunări publice, a unor funcţionari guvernamentali şi a unor autorităţi, să nu vă îngrijoraţi gândindu-vă cum sau ce veţi vorbi în apărarea voastră sau ce veţi spune,+ 12  fiindcă spiritul sfânt+ vă va învăţa chiar în ceasul acela ce trebuie să spuneţi“.+ 13  Atunci cineva din mulţime i-a zis: „Învăţătorule, spune-i fratelui meu să împartă moştenirea cu mine“. 14  El i-a spus: „Omule, cine m-a numit peste voi să judec+ sau să împart?“ 15  Apoi le-a zis: „Deschideţi ochii şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie,+ căci, chiar dacă cineva are din belşug, viaţa lui nu depinde de lucrurile pe care le are“.+ 16  Apoi le-a spus o ilustrare, zicând: „Pământul unui om bogat a dat rod din belşug. 17  Atunci el a început să se gândească în sinea lui, zicând: «Ce voi face acum, fiindcă nu mai am unde să-mi strâng recoltele?» 18  Şi el a zis: «Iată ce voi face:+ Îmi voi dărâma hambarele, voi construi unele mai mari şi-mi voi strânge în ele toate grânele şi toate bunurile.+ 19  Şi-i voi zice+ sufletului meu: „Suflete, ai multe bunuri puse deoparte pentru mulţi ani. Odihneşte-te, mănâncă, bea şi distrează-te!“»+ 20  Dar Dumnezeu i-a zis: «Om fără minte, în noaptea aceasta ţi se va cere sufletul.+ Ale cui vor fi lucrurile pe care le-ai strâns?»+ 21  Aşa este cu omul care pune deoparte comori pentru sine, dar nu este bogat faţă de Dumnezeu“.+ 22  Apoi le-a zis discipolilor săi: „De aceea vă spun: Nu vă mai îngrijoraţi pentru sufletele voastre, cu privire la ce veţi mânca, sau pentru corpurile voastre, cu privire la ce veţi îmbrăca.+ 23  Fiindcă sufletul este mai de preţ decât hrana şi corpul mai de preţ decât îmbrăcămintea. 24  Uitaţi-vă cu atenţie: corbii+ nu seamănă, nu seceră şi n-au nici hambar, nici depozit şi totuşi Dumnezeu îi hrăneşte. Cu cât mai de preţ sunteţi voi decât păsările!+ 25  Cine dintre voi, îngrijorându-se, poate adăuga un cot la durata vieţii lui?+ 26  Deci, dacă nu puteţi face nici cel mai mic lucru, de ce vă îngrijoraţi+ pentru celelalte lucruri? 27  Uitaţi-vă cu atenţie cum cresc crinii:+ ei nici nu trudesc, nici nu torc, dar vă spun că nici chiar Solomon, în toată gloria lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei.+ 28  Dacă aşa îmbracă Dumnezeu plantele câmpului, care astăzi sunt şi mâine sunt aruncate în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca el pe voi, puţin credincioşilor!+ 29  Nu mai căutaţi ce să mâncaţi şi ce să beţi şi nu vă mai îngrijoraţi,+ 30  pentru că pe toate acestea naţiunile lumii le caută stăruitor, dar Tatăl vostru ştie că aveţi nevoie de aceste lucruri.+ 31  Căutaţi neîncetat regatul său şi aceste lucruri vă vor fi adăugate.+ 32  Nu te teme,+ turmă mică,+ pentru că Tatăl vostru a găsit de cuviinţă să vă dea regatul!+ 33  Vindeţi+ ce aveţi şi daţi daruri de îndurare.+ Faceţi-vă pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri,+ unde nici hoţul nu se apropie, nici molia nu roade. 34  Pentru că, unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.+ 35  Mijlocul+ să vă fie încins şi lămpile+ aprinse 36  şi să fiţi ca oamenii care îşi aşteaptă stăpânul+ când se întoarce de la nuntă,+ pentru ca, atunci când va veni şi va bate,+ să-i deschidă îndată. 37  Fericiţi sunt sclavii aceia pe care stăpânul, la venire, îi găseşte veghind!+ Adevărat vă spun: El se va încinge,+ îi va pune să se întindă la masă şi, venind lângă ei, le va sluji.+ 38  Dacă soseşte la a doua strajă* sau chiar la a treia* şi îi găseşte aşa, fericiţi sunt ei!+ 39  Dar să ştiţi că, dacă stăpânul casei ar fi ştiut la ce oră vine hoţul, ar fi vegheat şi n-ar fi lăsat să i se spargă casa.+ 40  Şi voi să fiţi pregătiţi, pentru că Fiul omului vine la o oră la care nu vă gândiţi“.+ 41  Atunci Petru a întrebat: „Doamne, spui această ilustrare pentru noi sau pentru toţi?“ 42  Şi Domnul a răspuns: „Cine este administratorul fidel,+ cel prevăzător,+ pe care stăpânul lui îl va numi peste toţi slujitorii săi ca să le dea mereu măsura de hrană la timpul potrivit?+ 43  Fericit este sclavul acela dacă stăpânul lui, la venire, îl va găsi făcând aşa!+ 44  Adevărat vă spun că-l va numi peste toate bunurile sale.+ 45  Dar, dacă sclavul acela zice în inima lui: «Stăpânul meu întârzie să vină»+ şi începe să-i bată pe servitori şi pe servitoare, să mănânce, să bea şi să se îmbete,+ 46  stăpânul sclavului aceluia va veni într-o zi în care el nu-l aşteaptă şi la o oră pe care n-o ştie,+ îl va pedepsi cu toată asprimea şi îi va da partea cu cei infideli.+ 47  Atunci sclavul acela care a înţeles voia stăpânului său, dar care nu s-a pregătit sau n-a făcut după voia sa va fi bătut cu multe lovituri.+ 48  Dar cel care n-a înţeles+ şi de aceea a făcut lucruri pentru care merită lovituri va fi bătut cu puţine lovituri.+ Într-adevăr, cui i s-a dat mult i se va cere+ mult şi cui i s-a încredinţat mult i se va cere mai mult decât de obicei.+ 49  Eu am venit să aprind un foc+ pe pământ şi ce mi-aş mai putea dori, dacă el a fost aprins deja? 50  Într-adevăr, eu am un botez cu care să fiu botezat şi cât sunt de neliniştit până se va termina!+ 51  Credeţi că am venit să aduc pace pe pământ? Vă spun că nu, ci mai degrabă dezbinare.+ 52  Pentru că, de acum înainte, cinci care vor fi într-o casă vor fi dezbinaţi: trei contra doi şi doi contra trei.+ 53  Vor fi dezbinaţi: tatăl împotriva fiului şi fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei şi fiica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii şi nora împotriva soacrei“.+ 54  Şi le-a mai zis mulţimilor: „Când vedeţi că un nor se ridică la apus, ziceţi imediat: «Vine o furtună» şi aşa este.+ 55  Iar când vedeţi că suflă un vânt de la sud, ziceţi: «Va fi arşiţă» şi aşa se întâmplă. 56  Ipocriţilor, înfăţişarea pământului şi a cerului ştiţi să o cercetaţi, dar cum de nu ştiţi să cercetaţi timpurile acestea?+ 57  De ce nu judecaţi voi înşivă ce este drept?+ 58  De exemplu, când mergi înaintea unei autorităţi cu cel cu care te judeci, caută să-ţi rezolvi neînţelegerea cu el în timp ce eşti pe drum, ca nu cumva să te târască înaintea judecătorului, judecătorul să te predea celui ce execută sentinţa, iar cel ce execută sentinţa să te arunce în închisoare.+ 59  Îţi spun că nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti şi ultimul bănuţ*“.+

Note de subsol

Lit. „asarion“.
De la aproximativ 9 p.m. până la miezul nopţii.
De la miezul nopţii până la aproximativ 3 a.m.
Lit. „lepton“, cea mai mică monedă evreiască.