Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

Isaia 36:1-22

36  În al paisprezecelea an al regelui Ezechia, Sanherib,+ regele Asiriei,+ a urcat împotriva tuturor oraşelor fortificate ale lui Iuda şi le-a luat în stăpânire.+  Apoi regele Asiriei l-a trimis pe rabşache*+ din Lachis+ la Ierusalim,+ la regele Ezechia, cu o armată puternică. Şi el s-a oprit lângă canalul+ bazinului de sus,+ pe drumul cel mare de pe câmpul înălbitorului.+  Atunci au ieşit înaintea lui Eliachim,+ fiul lui Hilchia, care era numit peste casă, Şebna,+ secretarul, şi Ioah,+ cronicarul, fiul lui Asaf.+  Atunci rabşache le-a zis: „Spuneţi-i lui Ezechia: «Iată ce-a zis marele rege,+ regele Asiriei:+ „Ce este încrederea asta? Pe ce te bizui?+  Tu ai spus (dar nu sunt decât cuvinte ale buzelor): «Pentru război este nevoie de sfat şi de tărie».+ Acum, în cine ţi-ai pus încrederea de te-ai răsculat împotriva mea?+  Iată că te-ai încrezut în sprijinul acestei trestii zdrobite,+ în Egipt,+ care, dacă s-ar sprijini un om pe ea, i-ar intra în palmă şi i-ar străpunge-o. Aşa este faraonul,+ regele Egiptului, pentru toţi cei ce-şi pun încrederea în el.+  Dacă-mi vei zice: «În Iehova, Dumnezeul nostru, ne-am încrezut», oare nu este el acela ale cărui locuri înalte+ şi altare au fost îndepărtate de Ezechia,+ în timp ce el îi spune lui Iuda şi Ierusalimului: «Înaintea acestui altar să te pleci»?“»+  Acum fă o învoială+ cu domnul meu, regele Asiriei,+ şi-ţi voi da două mii de cai, ca să vedem dacă poţi să pui călăreţi pe ei!+  Cum ai putea să te împotriveşti feţei unui singur guvernator dintre cei mai mici slujitori ai domnului meu,+ când tu îţi pui încrederea în Egipt pentru care şi pentru călăreţi?+ 10  Oare fără permisiunea lui Iehova am urcat eu împotriva acestei ţări ca s-o distrug? Iehova însuşi mi-a spus:+ «Urcă împotriva acestei ţări şi distruge-o»“.+ 11  Atunci Eliachim,+ Şebna+ şi Ioah+ i-au spus lui rabşache:+ „Vorbeşte, te rugăm, cu slujitorii tăi în limba siriană,+ căci înţelegem. Nu vorbi cu noi în limba iudeilor+ în auzul poporului de pe zid“.+ 12  Dar rabşache a spus: „Oare la domnul tău şi la tine m-a trimis domnul meu ca să spun aceste cuvinte? Nu la oamenii care stau pe zid ca să-şi mănânce excrementele şi să-şi bea urina cu voi?“+ 13  Rabşache a stat acolo+ şi a strigat cu glas tare în limba iudeilor.+ Şi a vorbit astfel: „Ascultaţi cuvintele marelui rege,+ regele Asiriei! 14  Iată ce a spus regele: «Să nu vă amăgească Ezechia,+ căci el nu poate să vă scape.+ 15  Şi să nu vă facă Ezechia să vă încredeţi în Iehova,+ zicând: „Iehova ne va scăpa negreşit.+ Oraşul acesta nu va fi dat în mâna regelui Asiriei“.+ 16  Nu-l ascultaţi pe Ezechia, căci iată ce a spus regele Asiriei: „Predaţi-vă mie+ şi ieşiţi la mine şi fiecare va mânca din via lui, fiecare din smochinul lui+ şi fiecare va bea apă din rezervorul lui,+ 17  până voi veni şi vă voi duce într-o ţară ca a voastră,+ o ţară cu grâne şi cu vin nou, o ţară cu pâine şi cu vii, 18  pentru ca Ezechia să nu vă ademenească,+ zicând: «Iehova ne va scăpa». Şi-au scăpat oare dumnezeii naţiunilor ţara din mâna regelui Asiriei?+ 19  Unde sunt dumnezeii Hamatului+ şi ai Arpadului?+ Unde sunt dumnezeii Sefarvaimului?+ Au scăpat ei Samaria din mâna mea?+ 20  Care dintre toţi dumnezeii acestor ţări şi-a scăpat ţara din mâna mea,+ pentru ca şi Iehova să scape Ierusalimul din mâna mea?“»“+ 21  Ei au tăcut şi nu i-au răspuns niciun cuvânt,+ căci porunca regelui era: „Să nu-i răspundeţi!“+ 22  Dar Eliachim,+ fiul lui Hilchia, care era numit peste casă,+ Şebna,+ secretarul, şi Ioah,+ cronicarul, fiul lui Asaf, au venit la Ezechia cu veşmintele sfâşiate+ şi i-au spus cuvintele lui rabşache.+

Note de subsol

Titlul unui funcţionar de rang înalt din imperiu.