Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Isaia 29:1-24

29  „Vai de Ariel,+ de Ariel, oraşul în care David şi-a aşezat tabăra!+ Adăugaţi an la an şi sărbătorile+ să-şi încheie ciclul.  Îl voi strâmtora+ pe Ariel, va fi jale şi plâns.+ El va fi pentru mine ca vatra altarului lui Dumnezeu.+  Voi tăbărî împotriva ta din toate părţile, te voi asedia ridicând împotriva ta palisade şi fortificaţii de asediu.+  Vei fi înjosit, astfel că vei vorbi de la pământ, iar cuvintele tale se vor auzi slab, ca şi cum ar veni din ţărână.+ Glasul tău, ca al unui medium, va ieşi din pământ şi cuvintele tale vor şopti din ţărână.+  Mulţimea celor ce-ţi sunt străini va ajunge ca pulberea fină,+ iar mulţimea tiranilor,+ ca pleava care zboară.+ Aceasta se va întâmpla într-o clipă, pe neaşteptate.+  Iehova al armatelor îşi va îndrepta atenţia spre tine ca să te scape cu tunet, cu cutremur şi cu mare zgomot, cu furtună, cu vijelie şi cu flacăra unui foc mistuitor.“+  Cu mulţimea tuturor naţiunilor care poartă război împotriva lui Ariel,+ da, cu toţi cei ce poartă război împotriva lui, cu turnurile de asediu ridicate împotriva lui şi cu cei ce îl strâmtorează se va întâmpla ca într-un vis, ca într-o viziune de noapte.+  Da, se va întâmpla ca atunci când un om flămând visează că mănâncă, dar, când se trezeşte, sufletul îi este gol+ şi ca atunci când un om însetat visează că bea, dar, când se trezeşte, este vlăguit, iar sufletul îi este uscat. Aşa se va întâmpla cu mulţimea tuturor naţiunilor care poartă război împotriva muntelui Sion.+  Rămâneţi înmărmuriţi şi uimiţi!+ Orbiţi-vă ca să nu mai vedeţi!+ S-au îmbătat,+ dar nu cu vin, se clatină, dar nu din cauza băuturii ameţitoare.+ 10  Căci Iehova a turnat peste voi un spirit de somn adânc.+ El vă închide ochii, profeţii,+ şi v-a acoperit capetele,+ vizionarii.+ 11  Pentru voi, viziunea oricărui lucru este asemenea cuvintelor unei cărţi sigilate,+ care i se dă unuia care ştie să citească, spunându-i-se: „Citeşte-o, te rog, cu voce tare“, iar el spune: „Nu pot, fiindcă este sigilată“.+ 12  Şi cartea i se dă unuia care nu ştie să citească, spunându-i-se: „Citeşte, te rog, cu voce tare“, iar el spune: „Nu ştiu să citesc“. 13  Şi Iehova spune: „Fiindcă poporul acesta se apropie cu gura şi mă glorifică doar cu buzele,+ fiindcă şi-a îndepărtat inima de mine+ şi teama de mine este o poruncă omenească, predată de oameni,+ 14  de aceea, iată-mă! Voi acţiona din nou într-un mod minunat faţă de poporul acesta,+ într-un mod minunat şi cu ceva minunat. Înţelepciunea înţelepţilor lui va pieri, iar priceperea oamenilor lui prevăzători se va ascunde“.+ 15  Vai de cei ce îşi ascund foarte adânc planurile dinaintea lui Iehova+ şi care îşi săvârşesc faptele într-un loc întunecos,+ în timp ce spun: „Cine ne vede şi cine ne cunoaşte?“+ 16  Cât de degradaţi sunteţi! Trebuie oare socotit olarul ca lutul?+ Căci poate lucrul făcut să spună despre cel ce l-a întocmit: „Nu m-a făcut“?+ Şi poate lucrul întocmit să spună despre cel ce l-a întocmit: „N-a avut pricepere“?+ 17  Nu mai este oare foarte puţin până când Libanul se va preface într-o livadă,+ iar livada va fi socotită pădure?+ 18  În ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărţii+ şi ochii orbilor vor vedea din beznă şi din întuneric.+ 19  Cei smeriţi+ se vor bucura tot mai mult în Iehova şi oamenii sărmani se vor înveseli în Sfântul lui Israel,+ 20  pentru că tiranul va pieri,+ lăudărosul va dispărea,+ iar toţi cei ce pândesc să facă răul+ vor fi nimiciţi: 21  cei care duc un om în păcat prin vorbele sale,+ cei care îi pun momeală celui ce mustră la poartă+ şi cei ce îl dau la o parte pe cel drept cu argumente goale.+ 22  De aceea, iată ce a spus Iehova casei lui Iacob, el, care l-a răscumpărat pe Avraam:+ „Acum, lui Iacob nu-i va mai fi ruşine şi nu-i va mai păli faţa,+ 23  căci, atunci când îşi va vedea în mijlocul lui copiii, lucrarea mâinilor mele,+ ei îmi vor sfinţi numele,+ îl vor sfinţi pe Sfântul lui Iacob+ şi îl vor privi cu o teamă plină de respect pe Dumnezeul lui Israel.+ 24  Cei ce rătăcesc în spiritul lor vor dobândi pricepere şi cei ce murmură vor primi învăţătură“.+

Note de subsol