Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

Iosua 19:1-51

19  Apoi, a doua oară a ieșit la sorți+ partea lui Simeon, a tribului fiilor lui Simeon,+ după familiile lor. Moștenirea lor a fost în mijlocul moștenirii fiilor lui Iuda.+  Ei au avut în moștenirea lor: Beer-Șeba+ cu Șeba, Molada,+  Hațar-Șualul,+ Bala, Ețemul,+  Eltoladul,+ Betulul, Horma,  Țiclagul,+ Bet-Marcabotul, Hațar-Susa,+  Bet-Lebaotul+ și Șaruhenul — treisprezece orașe și așezările care aparțineau de ele.  Ainul,+ Rimonul,+ Eterul și Așanul+ — patru orașe și așezările care aparțineau de ele,  precum și toate așezările care erau împrejurul acestor orașe, până la Baalat-Beer,+ până la Rama+ care este la sud. Aceasta a fost moștenirea tribului fiilor lui Simeon, după familiile lor.  Moștenirea fiilor lui Simeon era luată din partea care i-a revenit fiilor lui Iuda, pentru că partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei.+ Astfel, fiii lui Simeon au primit o proprietate în mijlocul moștenirii lor.+ 10  Apoi, a treia oară a ieșit la sorți+ partea fiilor lui Zabulon,+ după familiile lor, iar hotarul moștenirii lor se întindea până la Sarid. 11  Hotarul lor urca spre vest până la Mareal, continua până la Dabeșet și ajungea la valea* din fața Iocneamului.+ 12  De la Sarid se întorcea spre est, spre răsăritul soarelui, până la hotarul Chislot-Taborului, continua până la Daberat+ și urca la Iafia. 13  De acolo trecea spre est, spre răsărit, pe la Gat-Hefer,+ pe la Et-Cațin, ieșea la Rimon și se întindea până la Nea. 14  Și hotarul ocolea orașul pe la nord, spre Hanaton, și se termina la valea Iftah-El; 15  și mai erau Catatul, Nahalalul, Șimronul,+ Idala și Betleemul+ — douăsprezece orașe și așezările care aparțineau de ele. 16  Aceasta a fost moștenirea+ fiilor lui Zabulon, după familiile lor.+ Acestea au fost orașele și așezările care aparțineau de ele. 17  A patra oară a ieșit la sorți partea lui Isahar,+ a fiilor lui Isahar, după familiile lor. 18  Hotarul lor era la Izreel,+ Chesulot, Sunem,+ 19  Hafaraim, Șion, Anaharat, 20  Rabit, Chișion, Ebeț, 21  Remet, En-Ganim,+ En-Hada și Bet-Pațeț. 22  Hotarul ajungea la Tabor,+ Șahațuma și Bet-Șemeș și hotarul lor se termina la Iordan — șaisprezece orașe și așezările care aparțineau de ele. 23  Aceasta a fost moștenirea tribului fiilor lui Isahar, după familiile lor,+ orașele și așezările care aparțineau de ele. 24  Apoi, a cincea oară a ieșit la sorți+ partea pentru tribul fiilor lui Așer,+ după familiile lor. 25  Hotarul lor era: Helcat,+ Hali, Beten, Acșaf,+ 26  Alamelec, Amad și Mișal.+ Spre vest, ajungea la Carmel+ și la Șihor-Libnat, 27  apoi se întorcea spre răsăritul soarelui, până la Bet-Dagon, și ajungea la Zabulon+ și în nordul văii Iftah-El, la Bet-Emec și Neiel și continua până la Cabul, în stânga, 28  și până la Ebron, Rehob, Hamon și Cana și până la Sidonul cu mulți locuitori.+ 29  Apoi hotarul se întorcea spre Rama, până la orașul fortificat Tir.+ Și hotarul se întorcea spre Hosa și se termina la mare, în regiunea Aczib;+ 30  și mai erau Uma, Afecul+ și Rehobul+ — douăzeci și două de orașe și așezările care aparțineau de ele. 31  Aceasta a fost moștenirea tribului fiilor lui Așer, după familiile lor.+ Acestea au fost orașele și așezările care aparțineau de ele. 32  A șasea oară a ieșit la sorți+ partea fiilor lui Neftali,+ a fiilor lui Neftali după familiile lor. 33  Hotarul lor era de la Helef, de la copacul cel mare din Țaananim,+ Adami-Nechebul și Iabneelul până la Lacum și se termina la Iordan. 34  Hotarul se întorcea spre vest, până la Aznot-Tabor, ieșea de acolo spre Huccoc, ajungea la Zabulon,+ la sud, ajungea la Așer,+ la vest, și la Iuda,+ la Iordan, spre răsăritul soarelui. 35  Orașele fortificate erau: Țidim, Țer, Hammat,+ Racat, Chineret,+ 36  Adama, Rama, Hațor,+ 37  Chedeș,+ Edrei, En-Hațor, 38  Iiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat și Bet-Șemeș+ — nouăsprezece orașe și așezările care aparțineau de ele. 39  Aceasta a fost moștenirea+ tribului fiilor lui Neftali, după familiile lor,+ orașele și așezările care aparțineau de ele. 40  A șaptea oară a ieșit la sorți+ partea pentru tribul fiilor lui Dan,+ după familiile lor. 41  Hotarul moștenirii lor era: Țora,+ Eștaol, Ir-Șemeș, 42  Șaalabin,+ Aialon,+ Itla, 43  Elon, Timna,+ Ecron,+ 44  Elteche, Ghibeton,+ Baalat,+ 45  Iehud, Bene-Berac, Gat-Rimon,+ 46  Me-Iarcon și Racon, cu hotarul în fața lui Iope.+ 47  Teritoriul fiilor lui Dan era prea strâmt+ pentru ei. Atunci fiii lui Dan au urcat și au purtat război împotriva Leșemului,+ l-au cucerit și l-au lovit cu ascuțișul sabiei. Și l-au luat în stăpânire, au locuit în el și i-au pus Leșemului numele Dan, după numele strămoșului lor Dan.+ 48  Aceasta a fost moștenirea tribului fiilor lui Dan, după familiile lor. Acestea au fost orașele și așezările care aparțineau de ele. 49  Astfel, ei au terminat împărțirea țării pe teritorii. Apoi fiii lui Israel i-au dat lui Iosua, fiul lui Nun, o moștenire în mijlocul lor. 50  La porunca lui Iehova, i-au dat orașul pe care l-a cerut,+ și anume Timnat-Serahul,+ în regiunea muntoasă a lui Efraim. El a zidit orașul și a locuit în el. 51  Acestea au fost moștenirile pe care preotul Eleazar și Iosua, fiul lui Nun, și capii caselor părintești ale triburilor fiilor lui Israel le-au repartizat+ ca proprietate prin tragere la sorți la Șilo,+ înaintea lui Iehova, la intrarea cortului întâlnirii.+ Astfel, au terminat de împărțit țara.

Note de subsol

Vezi Ge 26:17, n.s.