Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

Iosua 18:1-28

18  Atunci toată adunarea fiilor lui Israel s-a strâns la Șilo+ și au așezat acolo cortul întâlnirii,+ căci țara le era acum supusă.+  Însă printre fiii lui Israel mai erau unii cărora nu li se dăduse o parte de moștenire, și anume șapte triburi.  De aceea, Iosua le-a zis fiilor lui Israel: „Până când veți amâna să intrați și să luați în stăpânire țara+ pe care v-a dat-o Iehova, Dumnezeul strămoșilor voștri?+  Luați trei oameni din fiecare trib și eu îi voi trimite. Ei să se ridice, să străbată țara și să-i facă harta potrivit moștenirii lor, apoi să se întoarcă la mine.+  Și s-o împartă între ei, în șapte părți.+ Iuda să rămână în teritoriul lui de la sud,+ iar casa lui Iosif să rămână în teritoriul ei de la nord.+  Să faceți harta țării, împărțind-o în șapte părți, să mi le aduceți aici, iar eu voi arunca sorții+ pentru voi înaintea lui Iehova, Dumnezeul nostru.  Căci leviții n-au nicio parte în mijlocul vostru,+ pentru că moștenirea lor este preoția lui Iehova,+ iar Gad, Ruben+ și jumătate din tribul lui Manase+ și-au luat moștenirea, pe care le-a dat-o Moise, slujitorul lui Iehova, la est de Iordan“.+  Atunci oamenii aceia s-au ridicat să plece. Și Iosua le-a poruncit+ celor ce plecau să facă harta țării: „Duceți-vă, străbateți țara, faceți-i harta și întoarceți-vă la mine, iar eu voi trage la sorți+ pentru voi aici, înaintea lui Iehova, la Șilo“.+  Oamenii aceia au plecat, au parcurs țara și i-au făcut harta+ după orașe, împărțind-o în șapte părți, într-o carte. Apoi au venit la Iosua, în tabăra de la Șilo, 10  iar Iosua a tras la sorți pentru ei la Șilo, înaintea lui Iehova.+ Astfel, Iosua a împărțit acolo țara pentru fiii lui Israel, potrivit părților care le reveneau.+ 11  Atunci a ieșit la sorți+ partea pentru tribul fiilor lui Beniamin,+ după familiile lor, iar teritoriul care le-a căzut la sorți era între fiii lui Iuda+ și fiii lui Iosif.+ 12  Hotarul lor din colțul nordic începea de la Iordan, apoi urca spre versantul nordic al Ierihonului,+ urca pe munte spre vest și se termina în pustiul Bet-Avenului.+ 13  De acolo, hotarul trecea spre Luz,+ pe versantul sudic al Luzului, adică al Betelului,+ și hotarul cobora spre Atarot-Adar,+ pe muntele care este la sud de Bet-Horonul de Jos.+ 14  Și a fost trasat hotarul, care se întorcea pe partea vestică spre sud, de la muntele din fața Bet-Horonului spre sud, și se termina la Chiriat-Baal, adică la Chiriat-Iearim,+ un oraș al fiilor lui Iuda. Aceasta era latura vestică. 15  Latura sudică începea de la marginea Chiriat-Iearimului și hotarul ieșea spre vest, luând-o spre izvorul apelor Neftoah.+ 16  Hotarul cobora până la poalele muntelui din fața văii fiului lui Hinom,+ din nordul văii refaimiților,+ cobora în valea lui Hinom, spre versantul sudic al orașului iebusiților,+ și cobora la En-Roghel.+ 17  Apoi se întindea spre nord și ieșea la En-Șemeș și la Ghelilot, care este în fața drumului care urcă la Adumim,+ și cobora până la piatra+ lui Bohan,+ fiul lui Ruben. 18  Trecea pe versantul nordic din fața Arabei și cobora până la Araba. 19  Hotarul trecea pe versantul nordic al Bet-Hoglei,+ iar capătul lui (al hotarului) era la golful nordic al Mării Sărate,+ la capătul sudic al Iordanului. Acesta era hotarul sudic. 20  Iordanul era hotarul său în partea estică. Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Beniamin, după familiile lor, după hotarele sale de jur împrejur. 21  Orașele tribului fiilor lui Beniamin, după familiile lor, erau: Ierihon,+ Bet-Hogla, Emec-Chețiț, 22  Bet-Araba,+ Țemaraim, Betel,+ 23  Avim, Para, Ofra,+ 24  Chefar-Ammoni, Ofni și Gheba+ — douăsprezece orașe și așezările care aparțineau de ele. 25  Gabaon,+ Rama, Beerot, 26  Mițpa,+ Chefira,+ Moța, 27  Rechem, Irpeel, Tarala, 28  Țela,+ Ha-Elef, orașul iebusiților, adică Ierusalim,+ Ghibea+ și Chiriat — paisprezece orașe și așezările care aparțineau de ele. Aceasta a fost moștenirea fiilor lui Beniamin, după familiile lor.+

Note de subsol