Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Iosua 13:1-33

13  Iosua era bătrân, înaintat în vârstă.+ De aceea, Iehova i-a zis: „Tu ai îmbătrânit şi eşti înaintat în vârstă şi a mai rămas o foarte mare parte din ţară de luat în stăpânire.+  Iată ţara care a mai rămas:+ toată regiunea filistenilor+ şi a tuturor gheşuriţilor+  (teritoriul de la braţul Nilului, care este în faţa Egiptului, până la graniţa Ecronului, la nord,+ era socotit ca fiind al canaaniţilor);+ cinci domnitori aliaţi+ ai filistenilor, gaziţii,+ asdodiţii,+ ascaloniţii,+ gatiţii+ şi ecroniţii,+ precum şi avimii.+  La sud, toată ţara canaaniţilor şi Meara, care este a sidonienilor,+ până la Afec, până la hotarul amoriţilor;  ţara ghebaliţilor+ şi tot Libanul spre răsăritul soarelui, de la Baal-Gad,+ la poalele muntelui Hermon, până la intrarea în Hamat;+  toţi locuitorii regiunii muntoase, din Liban+ până la Misrefot-Maim,+ toţi sidonienii.+ Eu însumi îi voi lăsa fără teritoriu înaintea fiilor lui Israel.+ Numai să faci ca acesta să-i revină lui Israel ca moştenire, aşa cum ţi-am poruncit.+  Şi acum, împarte ţara aceasta ca moştenire la cele nouă triburi şi la jumătate din tribul lui Manase“.+  Rubeniţii şi gadiţii împreună cu cealaltă jumătate de trib şi-au luat moştenirea pe care le-a dat-o Moise la est de Iordan, aşa cum le-o dăduse Moise, slujitorul lui Iehova:+  de la Aroer,+ aflat la marginea văii* Arnon,+ şi oraşul din mijlocul văii* şi tot podişul Medebei,+ până la Dibon,+ 10  şi toate oraşele lui Sihon, regele amoriţilor, care a domnit în Hesbon, până la hotarul fiilor lui Amon,+ 11  Galaadul şi teritoriul gheşuriţilor+ şi al maacatiţilor, tot muntele Hermon+ şi tot Basanul+ până la Salca,+ 12  tot domeniul regal al lui Og+ din Basan, care a domnit în Aştarot şi în Edrei+ — el rămăsese din rămăşiţa refaimiţilor+ —, iar Moise i-a lovit şi le-a luat teritoriul.+ 13  Fiii lui Israel nu i-au lăsat fără teritoriu+ pe gheşuriţi şi pe maacatiţi, ci Gheşur+ şi Maacat locuiesc în mijlocul lui Israel până în ziua de azi. 14  Numai tribului leviţilor nu i-a dat moştenire.+ Moştenirea lor sunt ofrandele prin foc ale lui Iehova, Dumnezeul lui Israel,+ aşa cum le-a promis.+ 15  Şi Moise i-a dat o moştenire tribului fiilor lui Ruben, după familiile lor. 16  Al lor a fost teritoriul care începe la Aroer,+ aflat la marginea văii Arnon, şi oraşul din mijlocul văii şi tot podişul de lângă Medeba,+ 17  Hesbonul+ şi toate localităţile+ din podiş care aparţineau de el: Dibonul,+ Bamot-Baalul,+ Bet-Baal-Meonul,+ 18  Iahaţul,+ Chedemotul,+ Mefaatul,+ 19  Chiriataimul,+ Sibma,+ Ţeret-Şaharul, pe muntele din vale, 20  Bet-Peorul, povârnişurile Pisgăi+ şi Bet-Ieşimotul,+ 21  toate oraşele din podiş+ şi tot domeniul regal al lui Sihon, regele amoriţilor, care a domnit în Hesbon+ şi pe care l-a lovit+ Moise odată cu căpeteniile Madianului: Evi, Rechem, Ţur, Hur şi Reba,+ prinţii lui Sihon, care locuiau în ţară. 22  Şi, printre cei pe care i-au ucis, fiii lui Israel l-au omorât cu sabia şi pe Balaam, fiul lui Beor,+ ghicitorul.+ 23  Hotarul fiilor lui Ruben a fost Iordanul, iar acest teritoriu a fost moştenirea fiilor lui Ruben,+ după familiile lor, cu oraşele şi aşezările care aparţineau de ele. 24  Apoi Moise i-a dat o moştenire tribului lui Gad, fiilor lui Gad, după familiile lor.+ 25  Teritoriul lor a fost Iazerul,+ toate oraşele Galaadului+ şi jumătate din ţara fiilor lui Amon,+ până la Aroer,+ care este faţă în faţă cu Raba,+ 26  şi de la Hesbon+ până la Ramat-Miţpe şi Betonim şi de la Mahanaim+ până la hotarul Debirului,+ 27  iar în vale Bet-Haramul,+ Bet-Nimra,+ Sucotul+ şi Ţafonul, restul domeniului regal al lui Sihon, regele Hesbonului,+ Iordanul fiind hotarul până la capătul Mării Chineret,+ la est de Iordan. 28  Aceasta a fost moştenirea fiilor lui Gad,+ după familiile lor, cu oraşele şi aşezările care aparţineau de ele. 29  Moise a dat o moştenire şi la jumătate din tribul lui Manase şi aceasta a fost a jumătăţii tribului fiilor lui Manase, după familiile lor.+ 30  Teritoriul lor a fost de la Mahanaim,+ tot Basanul, tot domeniul regal al lui Og, regele Basanului,+ şi toate satele de corturi ale lui Iair+ din Basan — şaizeci de oraşe. 31  Jumătate din Galaad, precum şi Aştarotul+ şi Edreiul,+ oraşele din domeniul regal al lui Og din Basan, le-au revenit fiilor lui Machir,+ fiul lui Manase, adică la jumătate dintre fiii lui Machir, după familiile lor. 32  Acestea au fost teritoriile pe care Moise li le-a dat ca moştenire în câmpiile aride ale Moabului, la est de Iordan, în dreptul Ierihonului.+ 33  Tribului leviţilor Moise nu i-a dat nicio moştenire.+ Iehova, Dumnezeul lui Israel, este moştenirea lor, aşa cum le-a promis.+

Note de subsol

Vezi Ge 26:17, n.s.
Vezi Ge 26:17, n.s.