Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Ioan 7:53–8:59

*  Manuscrisele א, B, Sys omit versetul 53 şi versetele următoare până la capitolul 8, versetul 11, în care (cu unele variaţii în diferite texte şi versiuni greceşti) se spune: 53  Atunci fiecare s-a dus la casa lui. 8  Dar Isus s-a dus la Muntele Măslinilor.  Totuşi, la revărsatul zorilor, a mers din nou la templu şi tot poporul venea la el, iar el s-a aşezat şi a început să-i înveţe.  Scribii şi fariseii au adus o femeie prinsă în adulter şi, după ce au pus-o în mijlocul lor,  i-au zis: „Învăţătorule, această femeie a fost prinsă în timp ce comitea adulter.  În Lege, Moise ne-a poruncit să le omorâm cu pietre pe aceste femei. Dar tu ce zici?“  Fireşte, ei spuneau aceasta ca să-l pună la încercare, ca să aibă de ce să-l acuze. Dar Isus s-a aplecat şi a început să scrie cu degetul pe pământ.  Fiindcă ei insistau cu întrebările, el s-a îndreptat şi le-a zis: „Acela dintre voi care este fără păcat să arunce primul cu piatra în ea“.  Şi, aplecându-se din nou, a continuat să scrie pe pământ.  Dar cei care au auzit aceasta au ieşit unul câte unul, începând de la cei în vârstă, iar el a rămas singur cu femeia care fusese în mijlocul lor. 10  Îndreptându-se, Isus i-a zis: „Femeie, unde sunt ceilalţi? Nu te-a condamnat nimeni?“ 11  Ea a zis: „Nimeni, domnule“. Atunci Isus a spus: „Nici eu nu te condamn. Du-te şi de acum înainte să nu mai practici păcatul“. 12  Şi Isus le-a vorbit din nou, zicând: „Eu sunt lumina+ lumii. Cine mă urmează nu va umbla nicidecum în întuneric,+ ci va avea lumina vieţii“. 13  Atunci fariseii i-au zis: „Tu depui mărturie despre tine. Mărturia ta nu este adevărată“. 14  Răspunzând, Isus le-a zis: „Chiar dacă depun mărturie despre mine, mărturia mea+ este adevărată, pentru că eu ştiu de unde am venit şi unde mă duc.+ Dar voi nu ştiţi de unde am venit şi unde mă duc. 15  Voi judecaţi potrivit cărnii;+ eu nu judec pe nimeni.+ 16  Dar şi dacă judec, judecata mea este în conformitate cu adevărul, pentru că nu sunt singur, ci Tatăl, care m-a trimis, este cu mine.+ 17  În Legea voastră este scris: «Mărturia a doi oameni este adevărată».+ 18  Eu depun mărturie despre mine şi Tatăl, care m-a trimis, depune şi el mărturie despre mine“.+ 19  Ei i-au mai zis: „Unde este Tatăl tău?“ Isus a răspuns: „Voi nu mă cunoaşteţi nici pe mine, nici pe Tatăl meu.+ Dacă m-aţi cunoaşte pe mine, l-aţi cunoaşte şi pe Tatăl meu“.+ 20  Cuvintele acestea le-a rostit în trezorerie,+ în timp ce preda în templu. Dar nimeni n-a pus mâna pe el,+ fiindcă nu-i venise încă ceasul.+ 21  Atunci el le-a zis din nou: „Eu plec şi voi mă veţi căuta,+ dar veţi muri în păcatul vostru.+ Unde merg eu, voi nu puteţi veni“. 22  Şi iudeii au zis: „Doar n-o să se omoare? Pentru că zice: «Unde merg eu, voi nu puteţi veni»“.+ 23  Şi el le-a mai spus: „Voi sunteţi din domeniile de jos, eu sunt din domeniile de sus.+ Voi sunteţi din lumea aceasta,+ eu nu sunt din lumea aceasta.+ 24  De aceea v-am zis: Veţi muri în păcatele voastre.+ Pentru că, dacă nu credeţi că eu sunt acela, veţi muri în păcatele voastre“.+ 25  Atunci ei i-au zis: „Cine eşti tu?“ Isus le-a spus: „Oare de ce vă mai vorbesc? 26  Am multe lucruri de spus despre voi şi de judecat. Cel care m-a trimis este adevărat şi eu spun în lume tocmai lucrurile pe care le-am auzit de la el“.+ 27  Ei n-au înţeles că le vorbea despre Tatăl. 28  Isus a spus: „Când îl veţi înălţa+ pe Fiul omului,+ atunci veţi şti că eu sunt acela+ şi că nu fac nimic de la mine,+ ci spun lucrurile acestea aşa cum m-a învăţat Tatăl.+ 29  Cel care m-a trimis este cu mine; el nu m-a lăsat singur, pentru că fac mereu lucrurile care îi sunt plăcute“.+ 30  În timp ce spunea aceste lucruri, mulţi au crezut în el.+ 31  Isus le-a mai zis iudeilor care îl crezuseră: „Dacă rămâneţi în cuvântul meu,+ sunteţi într-adevăr discipolii mei. 32  Veţi cunoaşte adevărul+ şi adevărul vă va elibera“.+ 33  Ei i-au răspuns: „Noi suntem urmaşii lui Avraam+ şi n-am fost niciodată sclavii nimănui.+ Cum de spui: «Veţi fi liberi»?“ 34  Isus le-a răspuns: „Foarte adevărat vă spun: Oricine practică păcatul este sclav al păcatului.+ 35  Şi sclavul nu rămâne în casă pentru totdeauna; fiul rămâne pentru totdeauna.+ 36  Deci, dacă Fiul vă eliberează, veţi fi cu adevărat liberi.+ 37  Ştiu că sunteţi urmaşii lui Avraam, dar căutaţi să mă omorâţi,+ deoarece cuvântul meu nu pătrunde în voi. 38  Eu spun+ ce am văzut la Tatăl+ meu, iar voi faceţi ce aţi auzit de la tatăl vostru“. 39  Răspunzând, ei i-au zis: „Tatăl nostru este Avraam“.+ Isus le-a spus: „Dacă sunteţi copiii lui Avraam,+ faceţi faptele lui Avraam. 40  Dar acum voi căutaţi să mă omorâţi pe mine, un om care v-a spus adevărul pe care l-a auzit de la Dumnezeu.+ Avraam n-a făcut aşa.+ 41  Voi faceţi faptele tatălui vostru“. Ei i-au zis: „Noi nu ne-am născut din fornicaţie. Avem un singur Tată,+ pe Dumnezeu“. 42  Isus le-a zis: „Dacă Dumnezeu ar fi Tatăl vostru, m-aţi iubi,+ fiindcă de la Dumnezeu am ieşit şi sunt aici.+ N-am venit din proprie iniţiativă, ci El m-a trimis.+ 43  De ce nu înţelegeţi ce vorbesc? Deoarece nu puteţi asculta cuvântul meu.+ 44  Voi sunteţi de la tatăl vostru Diavolul+ şi vreţi să împliniţi dorinţele tatălui vostru.+ El a fost un ucigaş când a început+ şi n-a rămas ferm în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Când spune o minciună, vorbeşte potrivit firii lui, pentru că este mincinos şi tatăl minciunii.+ 45  Dar pentru că eu spun adevărul, nu mă credeţi!+ 46  Cine dintre voi mă dovedeşte vinovat de păcat?+ Dacă spun adevărul, de ce nu mă credeţi? 47  Cine este de la Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu.+ De aceea nu ascultaţi, pentru că nu sunteţi de la Dumnezeu“.+ 48  Răspunzând, iudeii i-au zis: „Nu spunem noi bine: Eşti samaritean+ şi ai demon?“+ 49  Isus a răspuns: „N-am demon, ci îmi onorez Tatăl,+ dar voi mă dezonoraţi. 50  Însă eu nu caut glorie pentru mine;+ este Unul care caută şi judecă.+ 51  Foarte adevărat vă spun: Dacă cineva respectă cuvântul meu, nu va vedea moartea niciodată“.+ 52  Iudeii i-au zis: „Acum ştim că ai demon.+ Avraam a murit+ şi profeţii la fel.+ Dar tu spui: «Dacă cineva respectă cuvântul meu, nu va gusta+ moartea niciodată». 53  Doar nu eşti tu mai mare+ decât tatăl nostru Avraam, care a murit? Şi profeţii au murit.+ Cine te crezi?“ 54  Isus a răspuns: „Dacă eu mă glorific, gloria mea nu este nimic. Tatăl meu este cel care mă glorifică,+ el, despre care spuneţi că este Dumnezeul vostru. 55  Şi totuşi voi nu-l cunoaşteţi.+ Dar eu îl cunosc.+ Şi, dacă aş spune că nu-l cunosc, aş fi ca voi, un mincinos. Dar eu îl cunosc şi respect cuvântul său.+ 56  Tatăl vostru Avraam s-a bucurat mult în speranţa de a vedea ziua mea+ şi a văzut-o şi s-a bucurat“.+ 57  Iudeii i-au spus: „N-ai nici cincizeci de ani şi totuşi l-ai văzut pe Avraam?“ 58  Isus le-a zis: „Foarte adevărat vă spun: Eu eram înainte ca Avraam să vină în existenţă“.+ 59  Atunci ei au luat pietre ca să arunce în el,+ dar Isus s-a ascuns şi a ieşit din templu.

Note de subsol