Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

Ieremia 9:1-26

9  O, de mi-ar fi capul nişte ape, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi!+ Atunci i-aş plânge zi şi noapte pe cei ucişi ai fiicei poporului meu.+  O, de-aş avea în pustiu un loc de popas pentru călători!+ Atunci mi-aş părăsi poporul şi aş pleca de la ei, căci toţi sunt adulteri,+ o adunătură de trădători.+  Îşi încordează limba ca un arc pentru minciună,+ s-au dovedit puternici în ţară, dar nu pentru fidelitate. „Căci au mers din răutate în răutate şi n-au ţinut seama de mine“,+ zice Iehova.  „Păziţi-vă fiecare de semenul lui+ şi nu vă puneţi încrederea în niciun frate.+ Căci fiecare frate vrea cu orice preţ să ia locul altuia+ şi fiecare semen răspândeşte calomnii.+  Toţi îşi bat joc de semenul lor+ şi nu spun adevărul. Şi-au învăţat limba să spună minciuni.+ S-au istovit făcând ce este rău.+  Tu stai în mijlocul înşelătoriei.+ Din cauza înşelătoriei, ei nu vor să mă cunoască“,+ zice Iehova.  De aceea, aşa a spus Iehova al armatelor: „Iată că-i topesc şi am să-i cercetez,+ fiindcă ce altceva aş putea să-i fac fiicei poporului meu?+  Limba lor este o săgeată ucigătoare.+ Spune numai cuvinte înşelătoare. Cu gura, omul îi vorbeşte de pace semenului său, dar înăuntrul lui, stă la pândă“.+  „Să nu le cer eu socoteală pentru aceste lucruri?“, zice Iehova. „Sau să nu se răzbune sufletul meu pe o asemenea naţiune?+ 10  Îmi voi ridica glasul peste munţi cu plânset şi cu bocet,+ şi peste păşunile pustiului cu un cântec de jale. Căci vor fi arse+ şi niciun om nu va mai trece pe acolo, nici nu se va mai auzi behăitul turmelor.+ Păsările cerurilor şi fiarele vor fugi, vor pleca.+ 11  Voi face din Ierusalim nişte mormane de pietre,+ ascunzişul şacalilor,+ iar din oraşele lui Iuda voi face o întindere pustie, fără locuitori.+ 12  Cine este înţelept, ca să înţeleagă lucrul acesta, da, cui i-a vorbit gura lui Iehova, ca să-l spună?+ De ce va pieri ţara, de ce va fi arsă ca pustiul şi nimeni nu va mai trece prin ea?“+ 13  Şi Iehova a spus: „Fiindcă au părăsit legea mea, pe care le-am dat-o ca să fie înaintea lor, şi fiindcă n-au ascultat de glasul meu şi n-au umblat în ea,+ 14  ci au continuat să umble după încăpăţânarea inimii lor+ şi după chipurile lui Baal,+ despre care îi învăţaseră părinţii lor,+ 15  de aceea, aşa a spus Iehova al armatelor, Dumnezeul lui Israel: «Iată că voi face ca ei, adică poporul acesta, să mănânce pelin+ şi să bea apă otrăvită.+ 16  Îi voi împrăştia printre naţiunile pe care nici ei, nici părinţii lor nu le-au cunoscut+ şi voi trimite după ei sabia, până când îi voi nimici de tot».+ 17  Iată ce a spus Iehova al armatelor: «Purtaţi-vă cu pricepere şi chemaţi femeile care cântă cântece de jale:+ Să vină! Trimiteţi după femeile pricepute la bocit: Să vină,+ 18  să se grăbească şi să înalţe un bocet pentru noi! Să curgă lacrimi din ochii noştri, să picure apă din ochii noştri scânteietori!+ 19  Căci din Sion s-a auzit glas de bocet:+ „Cum am fost prădaţi!+ Ce mare ruşine ne-a ajuns: ne-am părăsit ţara, căci ne-au pustiit locuinţele!“+ 20  Dar ascultaţi, o, femei, cuvântul lui Iehova, să primească urechea voastră cuvântul gurii sale! Apoi învăţaţi-le pe fiicele voastre un bocet+ şi învăţaţi-vă, femeilor, una pe alta un cântec de jale.+ 21  Căci moartea a urcat prin ferestrele noastre, a intrat în turnurile noastre de locuit, ca să-l nimicească pe copilul de pe stradă, pe tinerii din pieţele publice».+ 22  Spune: «Iată ce zice Iehova: „Corpurile moarte ale oamenilor vor zăcea ca bălegarul pe întinderea ogorului, ca un rând de cereale tăiate de curând de secerător şi pe care nimeni nu le va strânge“»“.+ 23  Iată ce a spus Iehova: „Cel înţelept să nu se laude cu înţelepciunea lui,+ cel puternic să nu se laude cu puterea lui+ şi cel bogat să nu se laude cu bogăţiile lui“.+ 24  „Ci acela care se laudă să se laude cu aceasta: că are perspicacitate,+ că mă cunoaşte şi ştie că eu sunt Iehova,+ Cel care manifestă bunătate iubitoare şi face judecată şi dreptate pe pământ;+ căci în aceste lucruri îmi găsesc plăcerea“,+ zice Iehova. 25  „Iată! Vin zile“, zice Iehova, „când le voi cere socoteală tuturor celor care sunt circumcişi, dar care au rămas în necircumcizie:+ 26  Egiptului,+ lui Iuda,+ Edomului,+ fiilor lui Amon,+ Moabului+ şi tuturor celor care au părul tăiat la tâmple şi care locuiesc în pustiu.+ Căci toate naţiunile sunt necircumcise şi toată casa lui Israel are inima necircumcisă“.+

Note de subsol