Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

Ieremia 46:1-28

46  Iată cuvântul lui Iehova care a venit la profetul Ieremia cu privire la naţiuni:+  Privitor la Egipt,+ la armata faraonului Neco, regele Egiptului,+ care se găsea lângă fluviul Eufrat, la Carchemiş,+ pe care Nebucadreţar, regele Babilonului, l-a înfrânt în al patrulea an al lui Ioiachim,+ fiul lui Iosia, regele lui Iuda:  „Pregătiţi scutul mic şi scutul mare şi apropiaţi-vă pentru luptă!+  Voi, călăreţi, înhămaţi caii şi încălecaţi! Puneţi-vă coiful şi ocupaţi-vă locul! Lustruiţi lăncile! Îmbrăcaţi-vă cu cămaşa de zale!+  «De ce i-am văzut îngroziţi? Se întorc, iar vitejii lor sunt zdrobiţi. Au luat-o la fugă şi n-au mai întors capul să se uite în urmă.+ Este spaimă de jur împrejur»,+ zice Iehova.  «Cel iute să nu încerce s-o ia la fugă, iar cel viteaz să nu încerce să scape.+ În nord,+ pe malul fluviului Eufrat, s-au poticnit şi au căzut.»+  Cine este acesta care urcă asemenea Nilului, asemenea fluviilor ale căror ape se rostogolesc?+  Egiptul urcă asemenea Nilului+ şi apele se rostogolesc asemenea fluviilor.+ Şi zice: «Voi urca, voi acoperi pământul. Voi distruge cu uşurinţă oraşul şi pe cei ce locuiesc în el».+  Urcaţi, cailor, înaintaţi nebuneşte, carelor! Să iasă vitejii, Cuş+ şi Put,+ care mânuiesc scutul, şi ludimii,+ care mânuiesc şi încordează arcul! 10  Ziua aceea este ziua Domnului Suveran, Iehova al armatelor, o zi de răzbunare, ca să se răzbune pe vrăjmaşii săi.+ Sabia va devora, se va sătura, se va îmbăta de sângele lor, căci Domnul Suveran,+ Iehova al armatelor, a pregătit o jertfă+ în ţara de la nord, lângă fluviul Eufrat.+ 11  Urcă în Galaad şi ia nişte balsam,+ fecioară, fiică a Egiptului!+ În zadar ţi-ai înmulţit leacurile. Nu există vindecare pentru tine.+ 12  Naţiunile au auzit de ruşinea ta+ şi strigătul tău a umplut ţara.+ Căci vitejii s-au împiedicat unul de altul,+ amândoi au căzut deodată“. 13  Iată cuvântul pe care i l-a spus Iehova profetului Ieremia despre venirea lui Nebucadreţar, regele Babilonului, ca să distrugă ţara Egiptului:+ 14  „Spuneţi lucrul acesta în Egipt, vestiţi-l în Migdol,+ vestiţi-l în Nof+ şi în Tahpanes!+ Spuneţi: «Ocupă-ţi locul, pregăteşte-te,+ căci o sabie va devora în jurul tău.+ 15  De ce au fost duşi puternicii tăi?+ Ei n-au rămas în picioare fiindcă Iehova i-a înlăturat.+ 16  Se poticnesc şi cad unul după altul. Îşi spun unul altuia: „Să ne ridicăm şi să ne întoarcem la poporul nostru şi în ţara rudelor noastre, din cauza sabiei pline de cruzime!“» 17  Acolo au strigat: «Faraonul, regele Egiptului, nu este decât un lăudăros.+ El a făcut să înceteze timpul de sărbătoare».+ 18  «Viu sunt eu», zice Regele, al cărui nume este Iehova al armatelor,+ «că aşa cum este Taborul+ între munţi şi Carmelul+ lângă mare, aşa va veni el. 19  Fă-ţi bagajul pentru exil,+ locuitoare, fiică+ a Egiptului! Căci Noful+ va ajunge o pricină de uimire; i se va da foc şi va rămâne fără locuitori.+ 20  Egiptul este ca o junincă foarte frumoasă, dar din nord va veni un ţânţar împotriva lui.+ 21  Soldaţii mercenari din mijlocul lui sunt ca nişte viţei îngrăşaţi,+ dar şi ei au dat înapoi,+ au luat-o la fugă cu toţii. N-au rămas în picioare.+ Căci a venit peste ei ziua necazului lor, timpul cercetării lor».+ 22  «Glasul lui este ca al unui şarpe care se târăşte,+ căci negreşit duşmanii vor înainta plini de putere şi vor veni spre el cu securi, asemenea celor ce strâng* lemne. 23  Îi vor tăia pădurea»,+ zice Iehova, «fiindcă era de nepătruns. Iată, au ajuns mai numeroşi decât lăcustele,+ sunt fără număr. 24  Fiica+ Egiptului se va ruşina. Va fi dată în mâna poporului de la nord».+ 25  Iehova al armatelor, Dumnezeul lui Israel, a zis: «Iată că-mi îndrept atenţia spre Amon+ din No,+ spre faraon şi spre Egipt, spre dumnezeii lui+ şi spre regii lui,+ da, spre faraon şi spre toţi cei ce se încred în el».+ 26  «Şi îi voi da în mâna celor ce caută să le ia sufletul şi în mâna lui Nebucadreţar, regele Babilonului,+ şi în mâna slujitorilor lui, iar după aceea se va locui în Egipt ca în zilele de demult»,+ zice Iehova. 27  «Dar tu nu te teme, o, slujitorul meu Iacob, şi nu te îngrozi, o, Israel!+ Fiindcă iată că pe tine te salvez din locul acela îndepărtat şi pe urmaşii tăi, din ţara captivităţii lor.+ Şi Iacob se va întoarce, va trăi netulburat şi în tihnă, şi nimeni nu-l va mai face să tremure.+ 28  Tu nu te teme, slujitorul meu Iacob», zice Iehova, «căci eu sunt cu tine.+ Căci voi aduce nimicirea în mijlocul tuturor naţiunilor în care te-am risipit,+ dar asupra ta nu voi aduce nimicirea.+ Însă te voi disciplina în măsura potrivită+ şi nu te voi lăsa nicidecum nepedepsit»“.+

Note de subsol

Sau „taie“.