Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Ieremia 32:1-44

32  Iată cuvântul lui Iehova care a venit la Ieremia în al zecelea an al lui Zedechia, regele lui Iuda,+ adică în al optsprezecelea an al lui Nebucadreţar.+  În timpul acela, armata regelui Babilonului asedia Ierusalimul,+ iar profetul Ieremia era închis în Curtea Gărzii,+ în casa regelui lui Iuda.  Zedechia, regele lui Iuda, îl închisese,+ spunând: „De ce profeţeşti+ şi zici: «Aşa a spus Iehova: „Iată că dau oraşul acesta în mâna regelui Babilonului şi el îl va cuceri;+  nici Zedechia, regele lui Iuda, nu va scăpa din mâna caldeenilor, căci în mod sigur va fi dat în mâna regelui Babilonului, va vorbi cu el gură către gură şi ochii săi vor vedea ochii lui“;+  „acesta îl va duce pe Zedechia în Babilon şi acolo va rămâne până când îmi voi aduce aminte de el“,+ zice Iehova, „şi, deşi continuaţi să purtaţi război împotriva caldeenilor, nu veţi reuşi“»“?+  Şi Ieremia a spus: „Cuvântul lui Iehova a venit la mine, zicând:  «Iată că Hanamel, fiul lui Şalum, unchiul tău din partea tatălui, vine la tine să-ţi spună: „Cumpără pentru tine ogorul meu din Anatot,+ fiindcă tu ai dreptul de răscumpărare şi poţi să-l cumperi“»“.+  După un timp, Hanamel, fiul unchiului meu din partea tatălui, a venit la mine în Curtea Gărzii,+ după cuvântul lui Iehova, şi mi-a spus: „Cumpără, te rog, ogorul meu din Anatot,+ din ţinutul lui Beniamin,+ căci tu ai drept de moştenire şi tu ai dreptul să-l răscumperi. Cumpără-l pentru tine!“ Atunci am ştiut că acesta fusese cuvântul lui Iehova.+  Astfel, am cumpărat de la Hanamel,+ fiul unchiului meu din partea tatălui, ogorul din Anatot.+ Şi i-am cântărit banii:+ şapte sicli şi zece arginţi. 10  Apoi am întocmit un act,+ i-am pus sigiliul+ şi am luat martori+ când am cântărit+ banii pe cântar. 11  După aceea, am luat actul de cumpărare, pe cel sigilat potrivit poruncii şi dispoziţiilor+ şi pe cel lăsat deschis, 12  apoi i-am dat actul de cumpărare lui Baruc,+ fiul lui Neria,+ fiul lui Mahseia, înaintea ochilor lui Hanamel, fiul unchiului meu din partea tatălui, înaintea ochilor martorilor, care scriseseră actul de cumpărare,+ şi înaintea ochilor tuturor iudeilor care stăteau în Curtea Gărzii.+ 13  Şi i-am poruncit lui Baruc înaintea ochilor lor, zicând: 14  „Iată ce a spus Iehova al armatelor, Dumnezeul lui Israel: «Ia aceste acte, actul acesta de cumpărare, da, cel sigilat, precum şi pe celălalt, lăsat deschis,+ şi pune-le într-un vas de lut ca să rămână multe zile». 15  Căci iată ce a spus Iehova al armatelor, Dumnezeul lui Israel: «Se vor cumpăra iarăşi case, ogoare şi vii în ţara aceasta»“.+ 16  Şi, după ce i-am dat actul de cumpărare lui Baruc,+ fiul lui Neria,+ m-am rugat lui Iehova,+ zicând: 17  „O, Domn Suveran Iehova!+ Iată că tu ai făcut cerurile şi pământul cu puterea ta cea mare+ şi cu braţul tău întins.+ Niciun lucru nu este prea greu pentru tine,+ 18  tu, care manifeşti bunătate iubitoare faţă de mii+ şi plăteşti nelegiuirea taţilor în sânul fiilor lor după ei,+ tu, adevăratul Dumnezeu, Cel mare,+ Cel puternic,+ al cărui nume este Iehova al armatelor,+ 19  mare la sfat+ şi bogat în fapte,+ tu, care ai ochii deschişi ca să vezi toate căile fiilor oamenilor+ şi să-i dai fiecăruia după căile lui şi după faptele lui,+ 20  tu, care ai înfăptuit semne şi miracole în ţara Egiptului până în ziua de azi, precum şi în Israel şi în mijlocul oamenilor,+ ca să-ţi faci un nume pentru tine însuţi, ca în ziua aceasta!+ 21  Tu l-ai scos pe poporul tău, Israel, din ţara Egiptului+ cu semne şi miracole,+ cu mână tare, cu braţ întins şi cu putere mare şi înfricoşătoare.+ 22  După un timp le-ai dat ţara aceasta, despre care le-ai jurat strămoşilor lor că le-o vei da,+ o ţară în care curge lapte şi miere.+ 23  Şi ei au intrat în ea şi au luat-o în stăpânire,+ dar n-au ascultat de glasul tău şi n-au umblat în legea ta.+ N-au făcut niciunul dintre toate lucrurile pe care le-ai poruncit să le facă.+ De aceea, ai făcut să se abată peste ei toată nenorocirea aceasta.+ 24  Iată! Au venit cu metereze de asediu+ împotriva acestui oraş ca să-l cucerească+ şi, din cauza sabiei,+ a foametei+ şi a ciumei,+ oraşul va fi dat în mâna caldeenilor care luptă împotriva lui.+ Ceea ce ai spus s-a întâmplat şi iată că tu vezi asta.+ 25  Totuşi, o, Domn Suveran Iehova, tu mi-ai spus: «Cumpără-ţi ogorul cu bani+ şi ia martori»,+ deşi oraşul va fi dat în mâna caldeenilor“.+ 26  Atunci cuvântul lui Iehova a venit la Ieremia, zicând: 27  „Iată, eu sunt Iehova, Dumnezeul oricărei cărni.+ Există oare ceva prea greu pentru mine?+ 28  De aceea, aşa a spus Iehova: «Iată că dau oraşul acesta în mâna caldeenilor şi în mâna lui Nebucadreţar, regele Babilonului, şi el îl va cuceri.+ 29  Iar caldeenii care luptă împotriva acestui oraş vor intra, vor da foc acestui oraş şi-l vor arde+ odată cu casele pe acoperişurile cărora au făcut să se înalţe fum de jertfă pentru Baal şi au turnat ofrande de băutură pentru alţi dumnezei, ca să mă provoace la mânie».+ 30  «Căci, din tinereţea lor, fiii lui Israel şi fiii lui Iuda au făcut numai ce este rău în ochii mei+ şi fiii lui Israel n-au făcut decât să mă provoace la mânie prin lucrarea mâinilor lor»,+ zice Iehova. 31  «Căci din ziua în care a fost construit şi până în ziua de azi, oraşul acesta n-a făcut decât să-mi stârnească mânia+ şi furia, ca să-l îndepărtez dinaintea feţei mele,+ 32  pentru toate faptele rele pe care fiii lui Israel+ şi fiii lui Iuda+ le-au făcut ca să mă provoace la mânie,+ atât ei, cât şi regii+ şi prinţii lor,+ preoţii+ şi profeţii lor,+ oamenii din Iuda şi locuitorii Ierusalimului. 33  Ei nu s-au întors cu faţa spre mine, ci mi-au întors spatele,+ cu toate că îi învăţam, da, mă sculam devreme şi îi învăţam, niciunul dintre ei n-a ascultat şi n-a primit disciplinarea.+ 34  Şi-au pus lucrurile lor dezgustătoare în casa peste care a fost chemat numele meu, ca s-o pângărească.+ 35  Mai mult, au construit locurile înalte ale lui Baal,+ care sunt în valea fiului lui Hinom,+ ca să-şi treacă fiii şi fiicele prin foc+ pentru Moloh,+ lucru pe care eu nu-l poruncisem+ şi nici nu mi se suise în inimă gândul ca ei să facă acest lucru dezgustător+ şi astfel să-l facă pe Iuda să păcătuiască».+ 36  De aceea, acum aşa a spus Iehova, Dumnezeul lui Israel, referitor la oraşul acesta, despre care spuneţi că va fi dat în mâna regelui Babilonului prin sabie, prin foamete şi prin ciumă:+ 37  «Iată că-i adun din toate ţările în care i-am risipit în mânia mea, în furia mea şi în marea mea indignare+ şi îi voi aduce înapoi în locul acesta şi-i voi face să locuiască în siguranţă.+ 38  Ei vor fi poporul meu+ şi eu voi fi Dumnezeul lor.+ 39  Le voi da o singură inimă+ şi o singură cale, ca să se teamă de mine întotdeauna, pentru binele lor şi al fiilor lor după ei.+ 40  Şi voi încheia cu ei un legământ de durată indefinită:+ că nu mă voi întoarce de la ei, ca să le fac bine.+ Şi le voi pune în inimă teama de mine ca să nu se mai abată de la mine.+ 41  Mă voi bucura să le fac bine+ şi să-i sădesc în ţara aceasta+ cu fidelitate*, din toată inima mea şi din tot sufletul meu»“. 42  „Căci iată ce a spus Iehova: «Aşa cum am adus asupra acestui popor toată această mare nenorocire, tot aşa aduc asupra lor tot binele pe care-l rostesc pentru ei.+ 43  Şi se vor cumpăra ogoare în această ţară+ despre care spuneaţi: „Este o întindere pustie,+ fără oameni şi fără animale domestice. A fost dată în mâna caldeenilor“».+ 44  «Se vor cumpăra ogoare cu bani, se vor întocmi acte,+ se vor pune sigilii şi vor fi luaţi martori+ în ţinutul lui Beniamin+ şi în împrejurimile Ierusalimului,+ în oraşele lui Iuda+ şi în oraşele din regiunea muntoasă, în oraşele din ţinutul de jos+ şi în oraşele de la sud,+ fiindcă îi voi aduce înapoi pe captivii lor»,+ zice Iehova“.

Note de subsol

Sau: „în adevăr“.