Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Ieremia 26:1-24

26  La începutul domniei lui Ioiachim,+ fiul lui Iosia, regele lui Iuda, a venit de la Iehova cuvântul acesta:  „Iată ce a spus Iehova: «Stai în curtea casei lui Iehova+ şi spune despre toate oraşele lui Iuda, de unde vin cei ce se pleacă la casa lui Iehova, toate cuvintele pe care îţi poruncesc să le spui.+ Să nu omiţi niciun cuvânt.+  Poate vor asculta şi se vor întoarce fiecare de la calea lui rea+ şi îmi va părea rău de nenorocirea pe care mă gândesc s-o aduc asupra lor din cauza răutăţii faptelor lor.+  Şi spune-le: „Iată ce a zis Iehova: «Dacă nu veţi asculta de mine, ca să umblaţi în legea+ pe care v-am dat-o+  şi să ascultaţi de cuvintele slujitorilor mei profeţi — pe care-i trimit la voi, da, trezindu-mă devreme şi trimiţându-i —, de care n-aţi ascultat,+  atunci îi voi face acestei case asemenea celei din Şilo+ şi voi face oraşul acesta un blestem înaintea tuturor naţiunilor pământului»“»“.+  Preoţii, profeţii şi tot poporul îl ascultau pe Ieremia în timp ce spunea aceste cuvinte în casa lui Iehova.+  Şi iată ce s-a întâmplat: Când Ieremia a terminat de spus tot ce îi poruncise Iehova să spună întregului popor, preoţii, profeţii şi tot poporul au pus mâna pe el, zicând: „Vei muri negreşit.+  De ce ai profeţit în numele lui Iehova, zicând: «Casa aceasta va ajunge ca aceea din Şilo,+ iar oraşul acesta va fi devastat şi va rămâne fără locuitori»?“ Şi tot poporul s-a strâns în jurul lui Ieremia, în casa lui Iehova. 10  După un timp, au auzit aceste cuvinte şi prinţii lui Iuda. Ei au urcat de la casa regelui la casa lui Iehova+ şi s-au aşezat la intrarea porţii celei noi a lui Iehova.+ 11  Atunci preoţii şi profeţii le-au spus prinţilor şi întregului popor: „Omul acesta merită sentinţa cu moartea,+ fiindcă a profeţit despre oraşul acesta aşa cum aţi auzit cu urechile voastre“.+ 12  Atunci Ieremia le-a spus tuturor prinţilor şi întregului popor: „Iehova este cel ce m-a trimis să profeţesc despre casa aceasta şi despre oraşul acesta toate cuvintele pe care le-aţi auzit.+ 13  Şi acum, îndreptaţi-vă căile şi faptele+ şi ascultaţi de glasul lui Iehova, Dumnezeul vostru! Atunci lui Iehova îi va părea rău de nenorocirea pe care a anunţat-o împotriva voastră.+ 14  Iată că eu sunt în mâna voastră.+ Faceţi-mi ce este bine şi drept în ochii voştri.+ 15  Numai să ştiţi că, dacă mă veţi omorî, veţi aduce sânge nevinovat asupra voastră, asupra acestui oraş şi asupra locuitorilor lui,+ căci cu adevărat Iehova m-a trimis la voi să spun toate cuvintele acestea în auzul vostru“.+ 16  Atunci prinţii+ şi tot poporul le-au spus preoţilor şi profeţilor: „Omul acesta nu merită sentinţa cu moartea,+ căci ne-a vorbit în numele lui Iehova, Dumnezeul nostru“.+ 17  De asemenea, unii dintre bătrânii ţării s-au ridicat şi au spus întregii adunări a poporului:+ 18  „Mica+ din Moreşet+ a profeţit în zilele lui Ezechia, regele lui Iuda,+ şi a spus întregului popor al lui Iuda: «Iată ce a zis Iehova al armatelor: „Sionul va fi arat ca un ogor+ şi Ierusalimul va ajunge un morman de ruine,+ iar muntele Casei va deveni nişte înălţimi împădurite“».+ 19  Oare l-au omorât Ezechia, regele lui Iuda, şi toţi cei din Iuda? Nu s-a temut el de Iehova şi n-a îmbunat el faţa lui Iehova+ şi lui Iehova i-a părut rău de nenorocirea pe care o anunţase împotriva lor?+ Noi atragem astfel o mare nenorocire asupra sufletelor noastre.+ 20  Şi mai era un om care profeţea în numele lui Iehova: Uria, fiul lui Şemaia din Chiriat-Iearim.+ El profeţea împotriva acestui oraş şi împotriva acestei ţări, cu aceleaşi cuvinte ca şi Ieremia. 21  Regele Ioiachim,+ toţi bărbaţii lui puternici şi toţi prinţii au auzit cuvintele lui şi regele a căutat să-l omoare.+ De îndată ce Uria a auzit, i s-a făcut frică,+ a fugit şi s-a dus în Egipt. 22  Dar regele Ioiachim a trimis nişte oameni în Egipt: pe Elnatan, fiul lui Acbor,+ şi împreună cu el şi pe alţi bărbaţi, în Egipt. 23  Ei l-au scos pe Uria din Egipt şi l-au adus la regele Ioiachim, care l-a omorât cu sabia+ şi i-a aruncat corpul în cimitirul fiilor poporului“. 24  Pe lângă aceasta, mâna lui Ahicam,+ fiul lui Şafan,+ a fost cu Ieremia, ca să nu fie dat în mâna poporului şi să fie omorât.+

Note de subsol