Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

Ieremia 23:1-40

23  „Vai de păstorii care distrug şi împrăştie oile păşunii mele!“+ zice Iehova.  De aceea, aşa a spus Iehova, Dumnezeul lui Israel, împotriva păstorilor care păstoresc poporul meu: „Voi mi-aţi împrăştiat oile, le-aţi risipit şi nu v-aţi îndreptat atenţia spre ele“.+ „Iată că eu îmi voi îndrepta atenţia spre voi din cauza răutăţii faptelor voastre“,+ zice Iehova.  „Voi aduna rămăşiţa oilor mele din toate ţările în care le risipisem,+ le voi aduce înapoi la păşunea lor,+ vor naşte şi se vor înmulţi.+  Voi ridica peste ele păstori care le vor păstori.+ Nu le va mai fi frică, nu se vor mai îngrozi+ şi niciuna nu va lipsi“, zice Iehova.  „Iată că vin zile“, zice Iehova, „când îi voi ridica lui David un vlăstar drept.+ Şi un rege va domni,+ va acţiona cu pricepere şi va aplica normele justiţiei şi ale dreptăţii în ţară.+  În zilele sale Iuda va fi salvat+ şi Israel va locui în siguranţă.+ Iată numele cu care va fi numit: Iehova este Dreptatea noastră“.+  „Şi iată că vin zile“, zice Iehova, „când nu se va mai spune: «Viu este Iehova, care i-a scos pe fiii lui Israel din ţara Egiptului»,+  ci: «Viu este Iehova, care i-a scos şi i-a adus pe urmaşii casei lui Israel din ţara de la nord şi din toate ţările în care îi risipisem», şi ei vor locui pe pământul lor“.+  Din cauza profeţilor, inima îmi este zdrobită înlăuntrul meu. Toate oasele au început să-mi tremure. Am ajuns ca un om beat+ şi ca un bărbat viguros biruit de vin, din cauza lui Iehova şi din cauza cuvintelor sale sfinte. 10  Fiindcă ţara a ajuns să fie plină de bărbaţi adulteri+ şi, din cauza blestemului, ţara este cuprinsă de jale,+ iar păşunile din pustiu s-au uscat.+ Calea lor este rea şi nu-şi folosesc puterea cu dreptate. 11  „Fiindcă şi profetul, şi preotul s-au pângărit.+ Până şi în casa mea am găsit răutatea lor“,+ zice Iehova. 12  „De aceea, calea lor va fi ca locurile alunecoase+ în beznă; vor fi împinşi şi vor cădea în ele.“+ „Căci în anul cercetării lor, voi aduce peste ei o nenorocire“,+ zice Iehova. 13  „La profeţii din Samaria+ am văzut un lucru necuviincios. Ei au slujit ca profeţi în numele lui Baal+ şi-l duc în rătăcire pe poporul meu, da, pe Israel.+ 14  La profeţii din Ierusalim am văzut lucruri îngrozitoare:+ comit adulter+ şi umblă în minciună;+ ei au întărit mâinile răufăcătorilor ca să nu se întoarcă+ fiecare de la răutatea lui. Au ajuns cu toţii pentru mine ca Sodoma,+ iar locuitorii oraşului, ca Gomora.“+ 15  De aceea, aşa a spus Iehova al armatelor împotriva profeţilor: „Iată că-i fac să mănânce pelin şi le voi da să bea apă otrăvită,+ fiindcă de la profeţii din Ierusalim s-a răspândit apostazia+ în toată ţara“. 16  Iată ce a spus Iehova al armatelor: „Nu ascultaţi cuvintele profeţilor care vă profeţesc.+ Ei vă duc la deşertăciune.+ Ei spun viziunea propriei lor inimi,+ nu ceea ce vine din gura lui Iehova.+ 17  Ei le repetă celor ce mă dispreţuiesc: «Iehova a spus: „Veţi avea pace“».+ Iar tuturor celor ce umblă în încăpăţânarea inimii lor,+ ei le zic: «Nicio nenorocire nu va veni peste voi».+ 18  Căci cine a stat în grupul celor apropiaţi+ lui Iehova ca să vadă şi să audă cuvântul său?+ Cine a acordat atenţie cuvântului său ca să-l audă?+ 19  Iată! Vijelia lui Iehova, furia lui, va izbucni ca o furtună năprasnică.+ Ea va veni ca un vârtej peste capul celor răi.+ 20  Iehova nu se va întoarce din mânia sa până nu-şi va duce la îndeplinire,+ da, până nu-şi va realiza gândurile inimii.+ La sfârşitul zilelor, veţi înţelege clar acest lucru.+ 21  Nu eu i-am trimis pe aceşti profeţi, totuşi ei au alergat. Nu eu le-am vorbit, totuşi ei au profeţit.+ 22  Dacă ar fi stat în grupul celor apropiaţi+ mie, l-ar fi făcut pe poporul meu să audă cuvintele mele şi i-ar fi făcut să se întoarcă de la calea lor rea şi de la răutatea faptelor lor“.+ 23  „Sunt eu un Dumnezeu de aproape“, zice Iehova, „şi nu sunt eu şi un Dumnezeu de departe?“+ 24  „Sau poate un om să se ascundă în locuri tainice şi eu să nu-l văd?“,+ zice Iehova. „Nu umplu eu cerurile şi pământul?“,+ zice Iehova. 25  „Am auzit ce-au spus profeţii care profeţesc minciuni în numele meu,+ zicând: «Am avut un vis! Am avut un vis!»+ 26  Până când va mai fi acest lucru în inima profeţilor care profeţesc minciuni, care sunt profeţi ai vicleniilor inimii lor?+ 27  Prin visele pe care şi le istorisesc fără încetare unul altuia ei se gândesc să-l facă pe poporul meu să uite numele meu,+ aşa cum şi părinţii lor au uitat numele meu, din cauza lui Baal.+ 28  Profetul care are un vis să istorisească visul, dar cel care are cuvântul meu să spună cuvântul meu conform adevărului!“+ „Ce au de-a face paiele cu cerealele?“,+ zice Iehova. 29  „Tot aşa, nu este oare cuvântul meu ca un foc“,+ zice Iehova, „şi ca un ciocan de fierar care sfărâmă stânca?“+ 30  „De aceea, iată că sunt împotriva profeţilor“,+ zice Iehova, „care fură cuvintele mele, fiecare de la tovarăşul său“.+ 31  „Iată că sunt împotriva profeţilor“, zice Iehova, „care-şi folosesc limba ca să spună: «Iată ce a zis El!»“+ 32  „Iată că sunt împotriva profeţilor care au vise mincinoase“, zice Iehova, „care le istorisesc şi-l duc în rătăcire pe poporul meu cu minciunile+ şi cu lăudăroşenia lor“.+ „Dar nu eu i-am trimis şi nu eu le-am dat poruncă. De aceea, nu vor fi de niciun folos acestui popor“,+ zice Iehova. 33  „Iar când poporul acesta sau profetul sau preotul te va întreba, zicând: «Care este povara lui Iehova?»,+ atunci să le spui: «„Voi sunteţi! Şi încă ce povară!+ Vă voi abandona negreşit“,+ zice Iehova». 34  Îmi voi îndrepta atenţia spre profetul, preotul sau poporul care va spune: «Aceasta este povara lui Iehova!», spre omul acela şi spre casa lui.+ 35  Iată ce să spuneţi fiecare semenului său şi fiecare fratelui său: «Ce a răspuns Iehova? Şi ce a spus Iehova?»+ 36  Dar de povara+ lui Iehova să nu mai amintiţi,+ căci pentru fiecare propriul său cuvânt ajunge povară+ şi aţi schimbat cuvintele Dumnezeului celui viu,+ Iehova al armatelor, Dumnezeul nostru. 37  Iată ce să-i spui profetului: «Ce răspuns ţi-a dat Iehova? Şi ce a spus Iehova?+ 38  Dacă veţi repeta întruna: „Aceasta este povara lui Iehova!“, iată ce spune Iehova: „Pentru că ziceţi: «Aceasta este povara lui Iehova: cuvântul acesta», deşi eu am trimis de repetate ori la voi să vi se spună: «Să nu ziceţi: „Aceasta este povara lui Iehova!“», 39  atunci, iată, sunt aici! Vă voi părăsi de tot.+ Vă voi respinge dinaintea mea pe voi şi oraşul pe care vi l-am dat vouă şi strămoşilor voştri.+ 40  Voi aduce asupra voastră batjocură pe timp indefinit şi umilire pe timp indefinit, care nu vor fi uitate“».“+

Note de subsol