Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Geneza 49:1-33

49  Mai târziu, Iacob şi-a chemat fiii şi a zis: „Strângeţi-vă ca să vă spun ce vi se va întâmpla în zilele care vor veni!  Adunaţi-vă şi ascultaţi, fii ai lui Iacob, da, ascultaţi-l pe Israel, tatăl vostru!+  Ruben, tu eşti întâiul meu născut,+ vigoarea mea şi primul rod al puterii mele de procreare,+ cel dintâi în demnitate şi cel dintâi în tărie.  Nestăvilit ca apele, să n-ai întâietate,+ pentru că te-ai urcat în patul tatălui tău+ şi mi-ai profanat aşternutul.+ S-a urcat în el!  Simeon şi Levi sunt fraţi.+ Armele lor de luptă sunt unelte ale violenţei.+  Nu intra în grupul celor apropiaţi lor,+ o, sufletul meu! Nu te uni cu adunarea lor,+ o, cugetul meu, căci au omorât oameni în mânia lor+ şi au tăiat tendoanele taurilor după bunul lor plac.  Blestemată să fie mânia+ lor, căci este plină de cruzime,+ şi furia lor, căci este necruţătoare!+ Îi voi împărţi în Iacob şi îi voi împrăştia în Israel.+  Pe tine, Iuda,+ fraţii tăi te vor lăuda.+ Mâna ta va fi pe ceafa duşmanilor tăi.+ Fiii tatălui tău se vor prosterna înaintea ta.+  Iuda este un pui de leu.+ De la pradă, fiul meu, te vei ridica negreşit. El s-a lăsat jos, s-a întins ca un leu şi pe leu cine îndrăzneşte să-l scoale?+ 10  Sceptrul nu se va îndepărta de la Iuda,+ nici toiagul de conducător dintre picioarele sale, până va veni Şilo*;+ şi de el vor asculta popoarele.+ 11  El îşi leagă măgarul de o viţă-de-vie şi puiul măgăriţei de o viţă aleasă, îşi spală hainele în vin şi veşmântul în sângele strugurilor.+ 12  Ochii lui sunt roşii de vin, iar dinţii lui sunt albi de lapte. 13  Zabulon va locui pe ţărmul mării,+ va fi pe ţărmul unde sunt ancorate corăbiile+ şi marginea lui cea mai îndepărtată va fi înspre Sidon.+ 14  Isahar+ este un măgar cu oase puternice, culcat între cei doi desagi. 15  El va vedea că locul de odihnă este bun şi că ţara este plăcută, îşi va pleca umărul ca să poarte poveri şi va face muncă de sclav. 16  Dan, unul dintre triburile lui Israel, îşi va judeca poporul.+ 17  Dan va fi un şarpe la marginea drumului, o viperă cu corn la marginea cărării, care muşcă de călcâie calul, iar călăreţul cade pe spate.+ 18  Da, voi aştepta salvarea de la tine, o, Iehova!+ 19  Pe Gad îl va ataca o trupă de jefuitori, dar el le va ataca partea dinapoi.+ 20  Pâinea de la Aşer va fi grasă+ şi el va da bucate alese, regeşti.+ 21  Neftali+ este o cerboaică zveltă. El rosteşte cuvinte alese.+ 22  Iosif este vlăstarul unui pom roditor,+ vlăstarul unui pom roditor de lângă izvor,+ care îşi înalţă ramurile peste zid.+ 23  Însă arcaşii l-au tot hărţuit, au tras în el şi l-au urât neîncetat.+ 24  Totuşi arcul său a rămas neclintit,+ iar mâinile sale au fost puternice şi iuţi.+ Din mâinile Puternicului lui Iacob,+ de acolo vine Păstorul, Piatra lui Israel.+ 25  El vine de la Dumnezeul tatălui tău,+ care te va ajuta.+ El este cu Cel Atotputernic,+ care te va binecuvânta cu binecuvântările cerurilor de sus,+ cu binecuvântările adâncului de ape care se întinde dedesubt,+ cu binecuvântările sânilor şi ale pântecelui.+ 26  Binecuvântările tatălui tău vor întrece binecuvântările munţilor eterni+ şi podoaba dealurilor veşnice.+ Ele vor rămâne pe capul lui Iosif, da, pe creştetul celui ales* dintre fraţii lui.+ 27  Beniamin va sfâşia ca un lup.+ Dimineaţa va mânca animalul prins, iar seara va împărţi prada“.+ 28  Din toţi aceştia se trag cele douăsprezece triburi ale lui Israel şi aşa le-a vorbit tatăl lor când i-a binecuvântat. I-a binecuvântat pe fiecare cu binecuvântarea lui.+ 29  Apoi le-a poruncit, zicând: „Eu sunt adăugat la poporul meu.+ Îngropaţi-mă lângă părinţii mei, în peştera de pe terenul lui Efron, hetitul,+ 30  în peştera de pe terenul Macpela, faţă în faţă cu Mamre, în ţara Canaanului, teren pe care Avraam l-a cumpărat de la Efron, hetitul, ca să aibă un loc de înmormântare care să-i fie proprietate.+ 31  Acolo au fost îngropaţi Avraam şi Sara, soţia lui.+ Acolo au fost îngropaţi Isaac şi Rebeca, soţia lui,+ şi acolo am îngropat-o eu pe Lea. 32  Terenul cumpărat şi peştera de pe el sunt de la fiii lui Het“.+ 33  Cu aceasta, Iacob a terminat de dat porunci fiilor săi. Apoi şi-a tras picioarele în pat, şi-a dat ultima suflare şi a fost adăugat la poporul lui.+

Note de subsol

Adică „Cel căruia îi aparţine“.
Ebr. nezir; în Nu 6:2, 13, 18–20 este tradus prin „nazireu“ şi înseamnă „cel ales; cel dedicat; cel pus deoparte“.