Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Faptele 21:1-40

21  După ce ne-am smuls de lângă ei şi am ieşit în larg, am mers drept înainte şi am ajuns la Cos, a doua zi la Rodos şi de acolo la Patara.  Şi, după ce am găsit o corabie care traversa marea spre Fenicia, ne-am îmbarcat şi am plecat.  Când am ajuns în dreptul insulei Cipru,+ am lăsat-o în urmă pe stânga, am navigat mai departe spre Siria+ şi am debarcat la Tir, pentru că acolo trebuia să fie descărcată corabia.+  I-am căutat pe discipoli şi, când i-am găsit, am rămas acolo şapte zile. Dar ei, prin intermediul spiritului,+ i-au spus de mai multe ori lui Pavel să nu intre în Ierusalim.  Astfel, după ce am împlinit acele zile, am plecat, văzându-ne de drum, iar ei ne-au condus cu toţii, şi femeile, şi copiii, afară din oraş. Şi, îngenunchind+ pe ţărm, ne-am rugat  şi ne-am luat rămas-bun+ unii de la alţii. Apoi am urcat în corabie, iar ei s-au întors acasă.  De la Tir am ajuns cu corabia la Ptolemaida, i-am salutat pe fraţi şi am rămas la ei o zi.  A doua zi am plecat şi am ajuns la Cezareea,+ am intrat în casa lui Filip evanghelizatorul*, care era unul dintre cei şapte bărbaţi,+ şi am rămas la el.  Acest om avea patru fiice, fecioare, care profeţeau.+ 10  Noi ne aflam acolo de mai multe zile, când din Iudeea a coborât un profet pe nume Agab,+ 11  care a venit la noi, a luat centura lui Pavel, şi-a legat picioarele şi mâinile şi a zis: „Aşa spune spiritul sfânt: «Aşa îl vor lega+ iudeii în Ierusalim pe omul căruia îi aparţine această centură şi-l vor da+ în mâinile oamenilor din naţiuni»“. 12  Când am auzit lucrul acesta, noi şi cei din locul acela l-am implorat să nu urce+ la Ierusalim. 13  Atunci Pavel a răspuns: „Ce faceţi? De ce plângeţi+ şi-mi frângeţi inima?+ Să fiţi siguri că sunt gata nu numai să fiu legat, ci şi să mor+ la Ierusalim pentru numele Domnului Isus“. 14  Şi, pentru că nu se lăsa înduplecat, am încuviinţat, zicând: „Să se facă voinţa+ lui Iehova!“ 15  După aceste zile ne-am pregătit de călătorie şi am urcat la Ierusalim.+ 16  Unii dintre discipolii din Cezareea+ au mers şi ei cu noi, ca să ne ducă la omul la care trebuia să fim găzduiţi, Mnason din Cipru, unul dintre primii discipoli. 17  Când am ajuns la Ierusalim,+ fraţii ne-au primit cu bucurie.+ 18  A doua zi, Pavel a intrat cu noi la Iacov.+ Erau prezenţi toţi bătrânii. 19  El i-a salutat şi le-a povestit în amănunţime+ ce făcuse Dumnezeu în naţiuni prin serviciul său.+ 20  Când au auzit ei aceasta, l-au glorificat pe Dumnezeu şi au zis: „Vezi, frate, câte mii de credincioşi sunt printre iudei; şi toţi sunt zeloşi pentru Lege.+ 21  Dar ei au auzit zvonindu-se despre tine că-i înveţi pe toţi iudeii din naţiuni o apostazie de la Moise,+ spunându-le să nu-şi circumcidă+ copiii şi să nu umble potrivit obiceiurilor bine stabilite. 22  Atunci ce este de făcut? Oricum, ei vor auzi că ai sosit. 23  De aceea, să faci ce-ţi spunem: Avem patru bărbaţi care sunt sub o făgăduinţă.+ 24  Ia-i cu tine pe aceşti bărbaţi, curăţeşte-te cu ei potrivit ceremonialului şi îngrijeşte-te de cheltuielile lor,+ ca să-şi radă capul.+ Astfel, toţi vor şti că zvonurile pe care le-au auzit despre tine nu sunt adevărate, ci umbli cum se cuvine, respectând şi tu Legea.+ 25  Iar în ce-i priveşte pe credincioşii din naţiuni, am luat o hotărâre şi am trimis-o: că trebuie să se păzească de ceea ce este jertfit idolilor,+ de sânge,+ de animale strangulate+ şi de fornicaţie“.+ 26  Astfel, a doua zi, Pavel i-a luat cu el pe acei bărbaţi, s-a curăţit cu ei potrivit ceremonialului+ şi a intrat în templu ca să anunţe zilele care trebuiau împlinite+ pentru curăţirea ceremonială, până când era prezentată ofranda+ pentru fiecare dintre ei.+ 27  Când cele şapte+ zile erau pe sfârşite, iudeii din Asia l-au văzut în templu şi, provocând tulburare în toată mulţimea,+ au pus mâna pe el 28  şi au strigat: „Bărbaţi ai lui Israel, ajutor! Acesta este omul care îi învaţă pe toţi pretutindeni împotriva poporului,+ a Legii şi a acestui loc! Ba chiar a adus greci în templu şi a pângărit acest loc sfânt!“+ 29  Căci îl văzuseră mai înainte pe Trofim,+ efeseanul, cu el în oraş şi credeau că Pavel îl adusese în templu. 30  Tot oraşul a fost cuprins de zarvă+ şi oamenii au fugit cu toţii la templu, au pus mâna pe Pavel şi l-au târât afară din templu.+ Şi imediat s-au închis uşile. 31  În timp ce încercau să-l omoare, la comandantul cohortei a ajuns vestea că în tot Ierusalimul era tulburare.+ 32  El a luat imediat soldaţi şi centurioni şi a coborât în fugă la ei.+ Când i-au văzut pe comandant+ şi pe soldaţi, nu l-au mai bătut pe Pavel. 33  Atunci comandantul s-a apropiat, l-a apucat şi a poruncit să fie legat cu două lanţuri.+ Apoi a întrebat cine era şi ce făcuse. 34  Dar unii din mulţime au început să strige una, alţii alta.+ Astfel, neputând să afle ceva sigur din cauza agitaţiei, a poruncit să fie dus la cazarmă.+ 35  Dar, când a ajuns pe trepte, el a trebuit să fie purtat de soldaţi din cauza violenţei mulţimii. 36  Căci mulţimea poporului venea în urmă, strigând: „Ucide-l!“+ 37  Şi, când tocmai voiau să-l ducă în cazarmă, Pavel i-a zis comandantului: „Îmi este îngăduit să-ţi spun ceva?“ El a zis: „Ştii greceşte? 38  Nu cumva eşti tu egipteanul care, înainte de aceste zile, a stârnit o rebeliune+ şi a condus în pustiu patru mii de bărbaţi înarmaţi cu pumnale*?“ 39  Atunci Pavel a zis: „Eu sunt iudeu+ din Tarsul+ Ciliciei, cetăţean al unui oraş deloc lipsit de importanţă. De aceea, permite-mi, te rog, să vorbesc poporului“. 40  După ce i-a dat permisiunea, Pavel, stând pe trepte, a făcut semn+ cu mâna poporului. Când s-a aşternut o mare linişte, le-a vorbit în limba ebraică,+ zicând:

Note de subsol

Sau „misionarul“.
Lit. „sicari; asasini“. Gr. sikaríon.