Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Ezra 8:1-36

8  Iată capii caselor părinteşti+ şi lista genealogică+ a celor care au urcat cu mine din Babilon în timpul domniei regelui Artaxerxes:+  dintre fiii lui Fineas:+ Gherşom; dintre fiii lui Itamar:+ Daniel;+ dintre fiii lui David:+ Hatuş;  dintre fiii lui Şecania, dintre fiii lui Paroş:+ Zaharia şi cu el erau înregistraţi o sută cincizeci de bărbaţi;  dintre fiii lui Pahat-Moab:+ Eliehoenai, fiul lui Zerahia, şi cu el două sute de bărbaţi;  dintre fiii lui Zatu:+ Şecania, fiul lui Iahaziel, şi cu el trei sute de bărbaţi;  dintre fiii lui Adin,+ Ebed, fiul lui Ionatan, şi cu el cincizeci de bărbaţi;  dintre fiii lui Elam:+ Ieşaia, fiul lui Atalia, şi cu el şaptezeci de bărbaţi;  dintre fiii lui Şefatia:+ Zebadia, fiul lui Mihael, şi cu el optzeci de bărbaţi;  dintre fiii lui Ioab: Obadia, fiul lui Iehiel, şi cu el două sute optsprezece bărbaţi; 10  dintre fiii lui Bani:+ Şelomit, fiul lui Iosifia, şi cu el o sută şaizeci de bărbaţi; 11  dintre fiii lui Bebai: Zaharia, fiul lui Bebai,+ şi cu el douăzeci şi opt de bărbaţi; 12  dintre fiii lui Azgad:+ Iohanan, fiul lui Hacatan, şi cu el o sută zece bărbaţi; 13  dintre fiii lui Adonicam,+ care au venit ultimii, iată numele lor: Elifelet, Ieiel şi Şemaia şi cu ei şaizeci de bărbaţi; 14  şi dintre fiii lui Bigvai:+ Utai şi Zabbud şi cu ei şaptezeci de bărbaţi. 15  I-am adunat la râul+ care curge spre Ahava+ şi am stat cu tabăra acolo trei zile, ca să caut cu atenţie prin popor+ şi printre preoţi,+ dar n-am găsit acolo pe niciunul dintre fiii lui Levi.+ 16  Am trimis mesageri la căpeteniile Eliezer, Ariel, Şemaia, Elnatan, Iarib, Elnatan, Natan, Zaharia şi Meşulam şi la învăţătorii Ioiarib şi Elnatan.+ 17  Le-am dat poruncă referitor la Ido, căpetenia din locul numit Casifia, şi am pus cuvinte în gura lor+ ca să le spună lui Ido şi fraţilor lui, netinimii,+ din locul numit Casifia, să ne aducă slujitori+ pentru casa Dumnezeului nostru. 18  Şi pentru că mâna bună+ a Dumnezeului nostru era asupra noastră, ei ne-au adus un om priceput+ dintre fiii lui Mahli,+ nepotul lui Levi,+ fiul lui Israel, şi anume pe Şerebia,+ cu fiii şi fraţii săi, optsprezece; 19  pe Haşabia şi cu el pe Ieşaia, dintre fiii lui Merari,+ pe fraţii săi şi pe fiii lor, douăzeci. 20  Iar dintre netinimi, pe care David şi prinţii îi dăduseră pentru serviciul leviţilor: două sute douăzeci de netinimi; toţi fuseseră indicaţi cu numele. 21  Atunci am vestit acolo, la râul Ahava, un post ca să ne umilim+ înaintea Dumnezeului nostru şi să-l întrebăm care este calea+ dreaptă pentru noi, pentru copiii noştri+ şi pentru toate bunurile noastre. 22  Fiindcă îmi era ruşine să-i cer regelui armată+ şi călăreţi+ ca să ne ajute pe drum împotriva duşmanului, căci îi ziseserăm regelui: „Mâna+ Dumnezeului nostru este cu toţi cei ce-l caută, ca să le facă bine,+ dar forţa şi mânia+ lui sunt împotriva tuturor celor ce-l părăsesc“.+ 23  De aceea, am postit+ şi ne-am rugat+ Dumnezeului nostru pentru aceasta, iar el a ascultat implorările+ noastre. 24  Apoi am pus deoparte douăsprezece dintre căpeteniile preoţilor, şi anume pe Şerebia,+ pe Haşabia+ şi împreună cu ei pe zece dintre fraţii lor. 25  Le-am cântărit argintul, aurul şi ustensilele,+ contribuţia pentru casa Dumnezeului nostru pe care o oferiseră regele,+ sfătuitorii,+ prinţii săi şi toţi israeliţii+ pe care-i găsisem. 26  Şi am pus în mâinile lor şase sute cincizeci de talanţi de argint+ şi o sută de ustensile de argint în valoare de doi talanţi, precum şi o sută de talanţi de aur, 27  douăzeci de castroane mici de aur în valoare de o mie de darici şi două ustensile de aramă bună, de un roşu sclipitor, la fel de preţioasă ca aurul. 28  Apoi le-am zis: „Voi sunteţi sfinţi+ pentru Iehova şi ustensilele+ sunt lucruri sfinte, iar argintul şi aurul sunt o ofrandă benevolă pentru Iehova, Dumnezeul strămoşilor voştri. 29  Vegheaţi şi fiţi vigilenţi până când le veţi cântări+ înaintea căpeteniilor preoţilor şi ale leviţilor, precum şi înaintea căpeteniilor părinţilor lui Israel din Ierusalim, în sălile de mese+ ale casei lui Iehova“. 30  Preoţii şi leviţii au primit argintul, aurul şi ustensilele cântărite, ca să le ducă la Ierusalim, la casa Dumnezeului nostru.+ 31  În cele din urmă, în a douăsprezecea zi a primei luni,+ am plecat de la râul Ahava+ ca să ne ducem la Ierusalim, iar mâna Dumnezeului nostru a fost cu noi şi el ne-a scăpat+ din mâna duşmanului şi de cei ce stăteau la pândă pe drum. 32  Astfel, am ajuns la Ierusalim+ şi am rămas acolo trei zile. 33  În a patra zi, am cântărit argintul, aurul+ şi ustensilele+ în casa Dumnezeului nostru, în mâna lui Meremot,+ fiul preotului Uria, cu el fiind Eleazar, fiul lui Fineas, şi cu ei, leviţii Iozabad,+ fiul lui Ieşua, şi Noadia, fiul lui Binui.+ 34  Le-am cântărit pe toate după numărul şi greutatea fiecărui lucru şi greutatea lor a fost notată chiar atunci. 35  Cei care au venit din captivitate, care fuseseră în exil,+ i-au prezentat jertfe arse+ Dumnezeului lui Israel: doisprezece tauri+ pentru tot Israelul, nouăzeci şi şase de berbeci,+ şaptezeci şi şapte de miei şi doisprezece ţapi,+ ca ofrandă pentru păcat, toate ca ofrandă arsă pentru Iehova. 36  Apoi am dat legile+ regelui satrapilor+ regelui şi guvernatorilor+ de dincolo de Fluviu,+ iar ei au ajutat poporul+ şi casa adevăratului Dumnezeu.

Note de subsol