Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

Ezra 8:1-36

8  Iată capii caselor părintești+ și lista genealogică+ a celor care au urcat cu mine din Babilon în timpul domniei regelui Artaxerxes:+  dintre fiii lui Fineas:+ Gherșom; dintre fiii lui Itamar:+ Daniel;+ dintre fiii lui David:+ Hatuș;  dintre fiii lui Șecania, dintre fiii lui Paroș:+ Zaharia și cu el erau înregistrați o sută cincizeci de bărbați;  dintre fiii lui Pahat-Moab:+ Eliehoenai, fiul lui Zerahia, și cu el două sute de bărbați;  dintre fiii lui Zatu:+ Șecania, fiul lui Iahaziel, și cu el trei sute de bărbați;  dintre fiii lui Adin,+ Ebed, fiul lui Ionatan, și cu el cincizeci de bărbați;  dintre fiii lui Elam:+ Ieșaia, fiul lui Atalia, și cu el șaptezeci de bărbați;  dintre fiii lui Șefatia:+ Zebadia, fiul lui Mihael, și cu el optzeci de bărbați;  dintre fiii lui Ioab: Obadia, fiul lui Iehiel, și cu el două sute optsprezece bărbați; 10  dintre fiii lui Bani:+ Șelomit, fiul lui Iosifia, și cu el o sută șaizeci de bărbați; 11  dintre fiii lui Bebai: Zaharia, fiul lui Bebai,+ și cu el douăzeci și opt de bărbați; 12  dintre fiii lui Azgad:+ Iohanan, fiul lui Hacatan, și cu el o sută zece bărbați; 13  dintre fiii lui Adonicam,+ care au venit ultimii, iată numele lor: Elifelet, Ieiel și Șemaia și cu ei șaizeci de bărbați; 14  și dintre fiii lui Bigvai:+ Utai și Zabbud și cu ei șaptezeci de bărbați. 15  I-am adunat la râul+ care curge spre Ahava+ și am stat cu tabăra acolo trei zile, ca să caut cu atenție prin popor+ și printre preoți,+ dar n-am găsit acolo pe niciunul dintre fiii lui Levi.+ 16  Am trimis mesageri la căpeteniile Eliezer, Ariel, Șemaia, Elnatan, Iarib, Elnatan, Natan, Zaharia și Meșulam și la învățătorii Ioiarib și Elnatan.+ 17  Le-am dat poruncă referitor la Ido, căpetenia din locul numit Casifia, și am pus cuvinte în gura lor+ ca să le spună lui Ido și fraților lui, netinimii,+ din locul numit Casifia, să ne aducă slujitori+ pentru casa Dumnezeului nostru. 18  Și pentru că mâna bună+ a Dumnezeului nostru era asupra noastră, ei ne-au adus un om priceput+ dintre fiii lui Mahli,+ nepotul lui Levi,+ fiul lui Israel, și anume pe Șerebia,+ cu fiii și frații săi, optsprezece; 19  pe Hașabia și cu el pe Ieșaia, dintre fiii lui Merari,+ pe frații săi și pe fiii lor, douăzeci. 20  Iar dintre netinimi, pe care David și prinții îi dăduseră pentru serviciul leviților: două sute douăzeci de netinimi; toți fuseseră indicați cu numele. 21  Atunci am vestit acolo, la râul Ahava, un post ca să ne umilim+ înaintea Dumnezeului nostru și să-l întrebăm care este calea+ dreaptă pentru noi, pentru copiii noștri+ și pentru toate bunurile noastre. 22  Fiindcă îmi era rușine să-i cer regelui armată+ și călăreți+ ca să ne ajute pe drum împotriva dușmanului, căci îi ziseserăm regelui: „Mâna+ Dumnezeului nostru este cu toți cei ce-l caută, ca să le facă bine,+ dar forța și mânia+ lui sunt împotriva tuturor celor ce-l părăsesc“.+ 23  De aceea, am postit+ și ne-am rugat+ Dumnezeului nostru pentru aceasta, iar el a ascultat implorările+ noastre. 24  Apoi am pus deoparte douăsprezece dintre căpeteniile preoților, și anume pe Șerebia,+ pe Hașabia+ și împreună cu ei pe zece dintre frații lor. 25  Le-am cântărit argintul, aurul și ustensilele,+ contribuția pentru casa Dumnezeului nostru pe care o oferiseră regele,+ sfătuitorii,+ prinții săi și toți israeliții+ pe care-i găsisem. 26  Și am pus în mâinile lor șase sute cincizeci de talanți de argint+ și o sută de ustensile de argint în valoare de doi talanți, precum și o sută de talanți de aur, 27  douăzeci de castroane mici de aur în valoare de o mie de darici și două ustensile de aramă bună, de un roșu sclipitor, la fel de prețioasă ca aurul. 28  Apoi le-am zis: „Voi sunteți sfinți+ pentru Iehova și ustensilele+ sunt lucruri sfinte, iar argintul și aurul sunt o ofrandă benevolă pentru Iehova, Dumnezeul strămoșilor voștri. 29  Vegheați și fiți vigilenți până când le veți cântări+ înaintea căpeteniilor preoților și ale leviților, precum și înaintea căpeteniilor părinților lui Israel din Ierusalim, în sălile de mese+ ale casei lui Iehova“. 30  Preoții și leviții au primit argintul, aurul și ustensilele cântărite, ca să le ducă la Ierusalim, la casa Dumnezeului nostru.+ 31  În cele din urmă, în a douăsprezecea zi a primei luni,+ am plecat de la râul Ahava+ ca să ne ducem la Ierusalim, iar mâna Dumnezeului nostru a fost cu noi și el ne-a scăpat+ din mâna dușmanului și de cei ce stăteau la pândă pe drum. 32  Astfel, am ajuns la Ierusalim+ și am rămas acolo trei zile. 33  În a patra zi, am cântărit argintul, aurul+ și ustensilele+ în casa Dumnezeului nostru, în mâna lui Meremot,+ fiul preotului Uria, cu el fiind Eleazar, fiul lui Fineas, și cu ei, leviții Iozabad,+ fiul lui Ieșua, și Noadia, fiul lui Binui.+ 34  Le-am cântărit pe toate după numărul și greutatea fiecărui lucru și greutatea lor a fost notată chiar atunci. 35  Cei care au venit din captivitate, care fuseseră în exil,+ i-au prezentat jertfe arse+ Dumnezeului lui Israel: doisprezece tauri+ pentru tot Israelul, nouăzeci și șase de berbeci,+ șaptezeci și șapte de miei și doisprezece țapi,+ ca ofrandă pentru păcat, toate ca ofrandă arsă pentru Iehova. 36  Apoi am dat legile+ regelui satrapilor+ regelui și guvernatorilor+ de dincolo de Fluviu,+ iar ei au ajutat poporul+ și casa adevăratului Dumnezeu.

Note de subsol