Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Ezra 2:1-70

2  Iată-i pe fiii provinciei+ care au ieşit din captivitate, dintre exilaţii+ pe care Nebucadneţar, regele Babilonului, îi dusese în exil+ în Babilon, şi care mai târziu s-au întors+ la Ierusalim şi în Iuda,+ fiecare în oraşul lui,  cei care au venit cu Zorobabel+ şi cu Ieşua*,+ Neemia, Seraia,+ Reelaia, Mardoheu, Bilşan, Mispar, Bigvai, Rehum şi Baana. Iată numărul bărbaţilor din poporul lui Israel:  fiii lui Paroş:+ două mii o sută şaptezeci şi doi;  fiii lui Şefatia:+ trei sute şaptezeci şi doi;  fiii lui Arah:+ şapte sute şaptezeci şi cinci;  fiii lui Pahat-Moab*,+ dintre fiii lui Ieşua şi ai lui Ioab:+ două mii opt sute doisprezece;  fiii lui Elam:+ o mie două sute cincizeci şi patru;  fiii lui Zatu:+ nouă sute patruzeci şi cinci;  fiii lui Zacai:+ şapte sute şaizeci; 10  fiii lui Bani*:+ şase sute patruzeci şi doi; 11  fiii lui Bebai:+ şase sute douăzeci şi trei; 12  fiii lui Azgad:+ o mie două sute douăzeci şi doi; 13  fiii lui Adonicam:+ şase sute şaizeci şi şase; 14  fiii lui Bigvai:+ două mii cincizeci şi şase; 15  fiii lui Adin:+ patru sute cincizeci şi patru; 16  fiii lui Ater,+ ai lui Ezechia: nouăzeci şi opt; 17  fiii lui Beţai:+ trei sute douăzeci şi trei; 18  fiii lui Iorah*: o sută doisprezece; 19  fiii lui Haşum:+ două sute douăzeci şi trei; 20  bărbaţii din Ghibar*:+ nouăzeci şi cinci; 21  bărbaţii din Betleem:+ o sută douăzeci şi trei; 22  bărbaţii din Netofa:+ cincizeci şi şase; 23  bărbaţii din Anatot:+ o sută douăzeci şi opt; 24  bărbaţii din Azmavet:+ patruzeci şi doi; 25  bărbaţii din Chiriat-Iearim,+ Chefira şi Beerot: şapte sute patruzeci şi trei; 26  bărbaţii din Rama+ şi Gheba:+ şase sute douăzeci şi unu; 27  bărbaţii din Micmas:+ o sută douăzeci şi doi; 28  bărbaţii din Betel+ şi Ai:+ două sute douăzeci şi trei; 29  bărbaţii din Nebo*:+ cincizeci şi doi; 30  bărbaţii din Magbiş: o sută cincizeci şi şase; 31  fiii celuilalt Elam:+ o mie două sute cincizeci şi patru; 32  fiii lui Harim:+ trei sute douăzeci; 33  bărbaţii din Lod,+ Hadid+ şi Ono:+ şapte sute douăzeci şi cinci; 34  bărbaţii din Ierihon:+ trei sute patruzeci şi cinci; 35  bărbaţii din Senaa:+ trei mii şase sute treizeci. 36  Preoţii:+ fiii lui Iedaia,+ din casa lui Ieşua:+ nouă sute şaptezeci şi trei; 37  fiii lui Imer:+ o mie cincizeci şi doi; 38  fiii lui Paşhur:+ o mie două sute patruzeci şi şapte; 39  fiii lui Harim:+ o mie şaptesprezece. 40  Leviţii:+ fiii lui Ieşua+ şi ai lui Cadmiel,+ dintre fiii lui Hodavia:+ şaptezeci şi patru. 41  Cântăreţii, fiii lui Asaf:+ o sută douăzeci şi opt. 42  Fiii portarilor: fiii lui Şalum,+ fiii lui Ater,+ fiii lui Talmon,+ fiii lui Acub,+ fiii lui Hatita,+ fiii lui Şobai au fost cu toţii o sută treizeci şi nouă. 43  Netinimii*:+ fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,+ 44  fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Padon,+ 45  fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub, 46  fiii lui Hagab, fiii lui Salmai,+ fiii lui Hanan, 47  fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar,+ fiii lui Reaia, 48  fiii lui Reţin,+ fiii lui Necoda, fiii lui Gazam, 49  fiii lui Uza, fiii lui Paseah,+ fiii lui Besai, 50  fiii lui Asna, fiii meunimilor, fiii lui Nefusim;+ 51  fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur,+ 52  fiii lui Baţlut, fiii lui Mehida, fiii lui Harşa,+ 53  fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Temah,+ 54  fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa.+ 55  Fiii slujitorilor lui Solomon:+ fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda,+ 56  fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel,+ 57  fiii lui Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Ami.+ 58  Toţi netinimii+ şi fiii slujitorilor lui Solomon au fost trei sute nouăzeci şi doi.+ 59  Iată-i pe cei care au urcat din Tel-Melah, Tel-Harşa, Cherub, Adon şi Imer şi care n-au putut să spună care era casa taţilor lor şi care era originea lor,+ dacă erau din Israel: 60  fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda:+ şase sute cincizeci şi doi. 61  Iar dintre fiii preoţilor:+ fiii lui Habaia, fiii lui Hacoţ,+ fiii lui Barzilai,+ care a luat-o de soţie pe una dintre fiicele lui Barzilai,+ galaaditul, şi a fost numit cu numele lor. 62  Aceştia şi-au căutat listele genealogice ca să-şi dovedească în mod public genealogia, dar nu le-au găsit; de aceea, au fost înlăturaţi din preoţie, fiind consideraţi pângăriţi.+ 63  Iar tirşata*+ le-a spus că nu vor putea să mănânce+ din lucrurile preasfinte până nu se va ridica un preot cu Urimul+ şi Tumimul. 64  Toată congregaţia, ca grup,+ era de patruzeci şi două de mii trei sute şaizeci,+ 65  în afară de sclavii şi sclavele lor, care erau în număr de şapte mii trei sute treizeci şi şapte; şi aveau două sute de cântăreţi+ şi cântăreţe. 66  Aveau şapte sute treizeci şi şase de cai, două sute patruzeci şi cinci de catâri,+ 67  patru sute treizeci şi cinci de cămile şi şase mii şapte sute douăzeci de măgari.+ 68  Când au ajuns la casa lui Iehova,+ care era în Ierusalim,+ unii capi+ ai caselor părinteşti+ au adus ofrande benevole+ pentru casa adevăratului Dumnezeu, ca s-o ridice pe locul ei.+ 69  Ei au dat pentru susţinerea lucrării, după posibilităţile lor, şaizeci şi una de mii de drahme* de aur,+ cinci mii de mine* de argint+ şi o sută de robe+ preoţeşti. 70  Preoţii, leviţii, unii oameni din popor,+ cântăreţii, portarii şi netinimii s-au stabilit în oraşele lor, iar tot Israelul în oraşele lui.+

Note de subsol

„Iosua“ în Hag 1:1 şi Za 3:1.
Adică „Guvernator al Moabului“.
„Binui“ în Ne 7:15.
„Harif“ în Ne 7:24.
„Gabaon“ în Ne 7:25.
„Din celălalt Nebo“ în Ne 7:33.
Sau „sclavii templului“. Lit. „cei dăruiţi“. Compară cu Nu 3:9, n.s.
Titlul guvernatorului unei provincii din Persia.
Drahma avea în general aceeaşi valoare ca daricul de aur persan, care cântărea 8,4 g. Nu este vorba de drahma din Scripturile greceşti.
O mină avea 570 g. Nu este vorba de mina din Scripturile greceşti.