Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

Ezra 10:1-44

10  Și, de îndată ce Ezra s-a rugat+ și a mărturisit+ aceste lucruri, plângând și prosternându-se+ înaintea casei+ adevăratului Dumnezeu, cei din Israel, bărbați, femei și copii, s-au adunat la el, o adunare foarte mare, căci poporul plânsese în hohote.  Atunci Șecania, fiul lui Iehiel,+ dintre fiii lui Elam,+ a răspuns și i-a zis lui Ezra: „I-am fost infideli Dumnezeului nostru, căci am luat sub acoperișul nostru soții străine, din popoarele țării.+ Dar iată că mai este o speranță+ pentru Israel în privința aceasta.  Să încheiem acum un legământ+ cu Dumnezeul nostru că vom alunga+ toate soțiile și pe cei născuți de ele, potrivit sfatului lui Iehova și al celor ce tremură+ la porunca+ Dumnezeului nostru, ca să se facă potrivit legii.+  Scoală-te, căci tu trebuie să faci lucrul acesta, iar noi suntem cu tine. Fii tare și treci la acțiune!“  Atunci Ezra s-a ridicat și a pus căpeteniile preoților, leviții și tot Israelul să jure+ că vor face potrivit acestui cuvânt. Iar ei au jurat.  Și Ezra s-a ridicat dinaintea casei adevăratului Dumnezeu și s-a dus la sala de mese+ a lui Iehohanan, fiul lui Eliașib. S-a dus acolo, dar n-a mâncat pâine+ și n-a băut apă, căci era mâhnit+ din cauza infidelității celor exilați.  Atunci s-a făcut un anunț în tot Iuda și în tot Ierusalimul ca toți cei ce fuseseră în exil+ să se adune la Ierusalim,  iar dacă cineva nu venea+ în decurs de trei zile, potrivit sfatului prinților+ și al bătrânilor, îi erau confiscate toate bunurile+ și el era separat+ de congregația exilaților.  Astfel, toți bărbații lui Iuda și Beniamin s-au adunat la Ierusalim în decurs de trei zile, în luna a noua,+ în a douăzecea zi a lunii, și tot poporul a stat în locul deschis al casei adevăratului Dumnezeu, tremurând din cauza acestei situații și din cauza ploilor torențiale.+ 10  În cele din urmă, preotul Ezra s-a ridicat și le-a spus: „Ați fost infideli, fiindcă ați luat sub acoperișul vostru soții străine+ și ați mărit vinovăția lui Israel.+ 11  Acum, mărturisiți-i+ acest lucru lui Iehova, Dumnezeul strămoșilor voștri, faceți ceea ce îi este plăcut+ și separați-vă de popoarele țării și de soțiile străine“.+ 12  Atunci toată adunarea a răspuns și a zis cu glas tare: „Vom face întocmai după cuvântul tău.+ 13  Însă poporul este numeros și, fiindcă a venit vremea ploilor torențiale, nu se poate sta afară. Și toate acestea nu vor lua o zi sau două, căci ne-am răzvrătit peste măsură în privința aceasta. 14  Lasă-i, te rugăm, pe prinții+ noștri să reprezinte toată adunarea, iar toți aceia din orașele noastre care au luat sub acoperișul lor soții străine să vină la timpul fixat cu bătrânii și judecătorii fiecărui oraș, până vom abate de la noi mânia aprinsă a Dumnezeului nostru, provocată de situația aceasta“. 15  (Însă Ionatan, fiul lui Asael, și Iahzeia, fiul lui Ticva, au fost împotrivă,+ iar leviții Meșulam și Șabetai+ i-au sprijinit.) 16  Cei ce fuseseră în exil+ așa au făcut. Atunci preotul Ezra și bărbații care erau capii casei părintești+ a taților lor, toți după numele lor, s-au separat și s-au așezat în prima zi a lunii a zecea+ ca să cerceteze situația aceasta.+ 17  Până în prima zi a primei luni au terminat de cercetat pe toți bărbații care luaseră sub acoperișul lor soții străine.+ 18  Și au fost găsiți și printre fiii preoților+ unii care luaseră sub acoperișul lor soții străine: dintre fiii lui Ieșua,+ fiul lui Iehoțadac,+ și dintre frații săi: Maaseia, Eliezer, Iarib și Ghedalia. 19  Dar ei au promis, bătând palma, să le alunge pe soțiile lor și să dea un berbec+ din turmă pentru vinovăția lor, da, fiindcă erau vinovați.+ 20  Dintre fiii lui Imer+ au fost Hanani și Zebadia; 21  dintre fiii lui Harim:+ Maaseia, Ilie, Șemaia, Iehiel și Ozia; 22  dintre fiii lui Pașhur:+ Elioenai, Maaseia, Ismael, Netaneel, Iozabad și Eleasa. 23  Dintre leviți: Iozabad, Șimei, Chelaia (acesta este Chelita), Petahia, Iuda și Eliezer; 24  dintre cântăreți: Eliașib; dintre portari: Șalum, Telem și Uri. 25  Din Israel, dintre fiii lui Paroș,+ au fost Ramia, Izia, Malchia, Miiamin, Eleazar, Malchia și Benaia; 26  dintre fiii lui Elam:+ Matania, Zaharia, Iehiel,+ Abdi, Ieremot și Ilie; 27  dintre fiii lui Zatu:+ Elioenai, Eliașib, Matania, Ieremot, Zabad și Aziza; 28  dintre fiii lui Bebai:+ Iehohanan, Hanania, Zabai și Atlai; 29  dintre fiii lui Bani: Meșulam, Maluc, Adaia, Iașub, Șeal și Ieremot; 30  dintre fiii lui Pahat-Moab:+ Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Bețaleel, Binui și Manase; 31  dintre fiii lui Harim:+ Eliezer, Ișiia, Malchia,+ Șemaia, Șimeon, 32  Beniamin, Maluc și Șemaria; 33  dintre fiii lui Hașum:+ Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase și Șimei; 34  dintre fiii lui Bani: Maadai, Amram și Uel, 35  Benaia, Bedeia, Cheluhi, 36  Vania, Meremot, Eliașib, 37  Matania, Matnai și Iaasu; 38  dintre fiii lui Binui: Șimei, 39  Șelemia, Natan, Adaia, 40  Macnadbai, Șașai, Șarai, 41  Azareel, Șelemia, Șemaria, 42  Șalum, Amaria și Iosif; 43  dintre fiii lui Nebo: Ieiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioel și Benaia. 44  Toți aceștia își luaseră soții străine,+ dar le-au alungat și pe ele, și pe fiii lor.

Note de subsol