Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Ezechiel 48:1-35

48  „Iată numele triburilor. De la extremitatea nordică, de-a lungul drumului Hetlonului+ până la intrarea în Hamat,+ şi de acolo până la Haţar-Enan,+ la hotarul Damascului spre nord, lângă Hamat; de la hotarul estic până la hotarul vestic: Dan,+ o parte.  Lângă hotarul lui Dan, de la hotarul estic până la hotarul vestic: Aşer,+ o parte.  Lângă hotarul lui Aşer, de la hotarul estic până la hotarul vestic: Neftali,+ o parte.  Lângă hotarul lui Neftali, de la hotarul estic până la hotarul vestic: Manase,+ o parte.  Lângă hotarul lui Manase, de la hotarul estic până la hotarul vestic: Efraim,+ o parte.  Lângă hotarul lui Efraim, de la hotarul estic până la hotarul vestic: Ruben,+ o parte.  Lângă hotarul lui Ruben, de la hotarul estic până la hotarul vestic: Iuda,+ o parte.  Lângă hotarul lui Iuda, de la hotarul estic până la hotarul vestic, contribuţia pe care o veţi oferi va fi de douăzeci şi cinci de mii de coţi lăţime,+ iar lungimea, de la hotarul estic până la hotarul vestic, va fi cât a uneia dintre părţi. Sanctuarul să fie în mijlocul ei.+  Contribuţia pe care i-o veţi oferi lui Iehova va avea lungimea de douăzeci şi cinci de mii de coţi şi lăţimea de zece mii. 10  Aceasta să fie contribuţia sfântă pentru preoţi:+ la nord, douăzeci şi cinci de mii de coţi, la vest, o lăţime de zece mii, la est, o lăţime de zece mii, iar la sud, o lungime de douăzeci şi cinci de mii. Sanctuarul lui Iehova să fie în mijlocul ei.+ 11  Ea va fi pentru preoţi, pentru aceia dintre fiii lui Ţadoc+ care sunt sfinţiţi, care şi-au îndeplinit îndatoririle faţă de mine, care nu s-au rătăcit cum au făcut leviţii când se rătăceau fiii lui Israel.+ 12  Ei vor avea o contribuţie luată din contribuţia ţării, ca lucru preasfânt, lângă hotarul leviţilor.+ 13  Leviţii vor avea,+ chiar lângă teritoriul preoţilor, douăzeci şi cinci de mii de coţi lungime şi zece mii lăţime, lungimea totală fiind de douăzeci şi cinci de mii de coţi, iar lăţimea, de zece mii.+ 14  Să nu vândă nimic din ea şi nici să nu facă vreun schimb; nu li se va permite să treacă de la ei la alţii partea cea mai bună a ţării; căci este sfântă pentru Iehova.+ 15  Iar partea rămasă de cinci mii de coţi lăţime şi douăzeci şi cinci de mii lungime este un teritoriu nesfânt pentru oraş,+ ca să servească drept loc de locuit şi drept păşune. În mijlocul ei va fi oraşul.+ 16  Iată măsurile oraşului: hotarul nordic, patru mii cinci sute de coţi, hotarul sudic, patru mii cinci sute, hotarul estic, patru mii cinci sute, iar hotarul vestic, patru mii cinci sute. 17  Oraşul va avea o păşune,+ la nord două sute cincizeci de coţi, la sud două sute cincizeci, la est două sute cincizeci, iar la vest două sute cincizeci. 18  Partea care rămâne în lungime va fi exact cât contribuţia sfântă,+ zece mii de coţi la est şi zece mii la vest; ea va fi exact cât contribuţia sfântă, iar rodul ei va servi drept pâine pentru cei ce slujesc în oraş.+ 19  Cei ce slujesc în oraş, din toate triburile lui Israel, o vor cultiva.+ 20  Întreaga contribuţie este de douăzeci şi cinci de mii de coţi pe douăzeci şi cinci de mii. Să oferiţi această parte în formă de pătrat care cuprinde contribuţia sfântă şi proprietatea oraşului. 21  Ceea ce rămâne îi va aparţine căpeteniei,+ de-o parte şi de cealaltă parte a contribuţiei sfinte şi a proprietăţii oraşului,+ în continuarea celor douăzeci şi cinci de mii de coţi ai contribuţiei până la hotarul estic; şi la vest, în continuarea celor douăzeci şi cinci de mii de coţi până la hotarul vestic.+ Partea căpeteniei va fi exact în dreptul celorlalte părţi. Contribuţia sfântă şi sanctuarul Casei va fi în mijlocul ei. 22  Proprietatea leviţilor şi proprietatea oraşului să fie înconjurate de ceea ce îi aparţine căpeteniei. Ceea ce este între hotarul lui Iuda+ şi hotarul lui Beniamin să-i aparţină căpeteniei. 23  Cât despre restul triburilor, de la hotarul estic până la hotarul vestic: Beniamin,+ o parte. 24  Lângă hotarul lui Beniamin, de la hotarul estic până la hotarul vestic: Simeon,+ o parte. 25  Lângă hotarul lui Simeon, de la hotarul estic până la hotarul vestic: Isahar,+ o parte. 26  Lângă hotarul lui Isahar, de la hotarul estic până la hotarul vestic: Zabulon,+ o parte. 27  Lângă hotarul lui Zabulon, de la hotarul estic până la hotarul vestic: Gad,+ o parte. 28  Lângă hotarul lui Gad, pe latura sudică a teritoriului de la sud, hotarul va fi de la Tamar+ la apele Meriba-Cades,+ la valea* Egiptului+ şi până la Marea cea Mare.+ 29  Aceasta este ţara pe care o veţi da ca moştenire, prin sorţi, triburilor lui Israel+ şi acestea vor fi părţile lor“,+ zice Domnul Suveran Iehova. 30  „Şi iată ieşirile oraşului: hotarul nordic va măsura patru mii cinci sute de coţi.+ 31  Porţile oraşului vor fi după numele triburilor lui Israel — la nord vor fi trei porţi: poarta lui Ruben, una; poarta lui Iuda, una; poarta lui Levi, una. 32  Hotarul estic va fi de patru mii cinci sute de coţi şi va avea trei porţi: poarta lui Iosif, una; poarta lui Beniamin, una; poarta lui Dan, una. 33  Hotarul sudic va măsura patru mii cinci sute de coţi şi va avea trei porţi: poarta lui Simeon, una; poarta lui Isahar, una; poarta lui Zabulon, una. 34  Hotarul vestic va fi de patru mii cinci sute de coţi — acolo vor fi trei porţi: poarta lui Gad, una: poarta lui Aşer, una; poarta lui Neftali, una. 35  De jur împrejur vor fi optsprezece mii de coţi; iar numele oraşului, începând din ziua aceea, va fi: Iehova însuşi este acolo.“+

Note de subsol

Vezi Ge 26:17, n.s.