Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Ezechiel 43:1-27

43  Apoi m-a dus la poartă, la poarta care dă spre est.+  Şi iată că gloria+ Dumnezeului lui Israel venea dinspre est,+ iar glasul lui era ca vuietul unor ape mari;+ şi pământul a strălucit de gloria lui.+  Era ca viziunea pe care o avusesem,+ ca viziunea pe care am avut-o când am venit să nimicesc oraşul;+ erau nişte viziuni ca viziunea pe care am văzut-o lângă râul Chebar;+ atunci am căzut cu faţa la pământ.  Şi gloria+ lui Iehova a intrat în Casă pe drumul porţii care dădea spre est.+  Atunci un spirit m-a ridicat+ şi m-a dus în curtea interioară şi, iată, Casa se umpluse de gloria lui Iehova!+  Şi am auzit pe cineva care-mi vorbea din Casă+ şi omul acela stătea în picioare lângă mine.+  El mi-a zis: „Fiu al omului, acesta este locul tronului meu+ şi locul tălpilor picioarelor mele,+ unde voi locui în mijlocul fiilor lui Israel pe timp indefinit;+ şi ei, casa lui Israel, ei şi regii lor,+ nu vor mai pângări sfântul meu nume+ cu fornicaţia lor şi cu cadavrele+ regilor lor când aceştia vor muri,  punând pragul lor lângă pragul meu şi uşorul uşii lor lângă uşorul uşii mele, doar cu zidul între mine şi ele.+ Au pângărit sfântul meu nume cu lucrurile dezgustătoare pe care le-au făcut,+ aşa că i-am nimicit în mânia mea.+  Acum, să îndepărteze de la mine fornicaţia lor+ şi cadavrele regilor lor,+ iar eu voi locui în mijlocul lor pe timp indefinit.+ 10  Şi tu, fiu al omului, vorbeşte casei lui Israel despre Casa aceasta,+ ca să se simtă umiliţi din cauza nelegiuirilor lor;+ şi trebuie să măsoare modelul. 11  Dacă într-adevăr se vor simţi umiliţi din cauza tuturor lucrurilor pe care le-au făcut, fă-le cunoscute planul Casei,+ amenajarea, ieşirile şi intrările ei, tot planul cu toate detaliile, tot planul ei şi toate legile ei şi scrie-le sub ochii lor, pentru ca ei să ia aminte la tot planul ei şi la toate detaliile şi să le respecte.+ 12  Aceasta este legea Casei. Pe vârful muntelui, tot terenul ei, de jur împrejur, este preasfânt.+ Iată, aceasta este legea Casei. 13  Şi iată măsurile altarului în coţi+ — cotul acesta fiind de un cot şi un lat de palmă.+ Partea lui de jos are înălţimea de un cot şi lăţimea tot de un cot. Ea are o ieşitură de o palmă, ca o bordură de jur împrejur. Aceasta este baza altarului. 14  Din partea de jos, care este pe pardoseală, până la marginea de sus a plintei inferioare sunt doi coţi, iar lăţimea este de un cot. De la plinta mică până la marginea de sus a plintei mari sunt patru coţi, iar lăţimea ei este de un cot. 15  Vatra altarului este de patru coţi şi din vatra altarului ies în sus cele patru coarne.+ 16  Vatra altarului are lungimea de doisprezece coţi şi lăţimea de doisprezece coţi,+ cele patru laturi formând un pătrat.+ 17  Plinta are lungimea de paisprezece coţi şi lăţimea de paisprezece coţi, pe cele patru laturi; bordura din jurul ei este de o jumătate de cot, iar partea de jos este de un cot de jur împrejur. Treptele lui sunt spre est“. 18  Şi el mi-a spus: „Fiu al omului, iată ce a zis Domnul Suveran Iehova: «Acestea sunt instrucţiunile privitoare la altar pentru ziua când va fi făcut, ca să se aducă pe el ofrande arse+ şi să fie stropit cu sânge».+ 19  «Şi preoţilor levitici+ dintre urmaşii lui Ţadoc,+ care se apropie de mine+ ca să-mi slujească», zice Domnul Suveran Iehova, «să le dai un taur tânăr din cireadă, ca ofrandă pentru păcat.+ 20  Să iei din sângele acestuia, să-l pui pe cele patru coarne, pe cele patru colţuri ale plintei şi pe bordura care este de jur împrejur, să-l purifici de păcat+ şi să faci ispăşire pentru el.+ 21  Să iei taurul tânăr, ofranda pentru păcat, şi să fie ars în locul stabilit al Casei, în afara sanctuarului.+ 22  A doua zi, să aduci un ţap fără defect ca ofrandă pentru păcat; şi altarul să fie purificat de păcat, cum a fost purificat de păcat cu taurul tânăr». 23  «Când se va termina de făcut purificarea lui de păcat să aduci un taur tânăr fără defect din cireadă şi un berbec fără defect din turmă. 24  Să-i aduci aici înaintea lui Iehova, iar preoţii să arunce sare peste ei şi să-i ofere+ ca ofrandă arsă lui Iehova. 25  Şapte zile să jertfeşti câte un ţap în fiecare zi ca ofrandă pentru păcat;+ şi să se mai jertfească un taur tânăr din cireadă şi un berbec din turmă, perfecţi. 26  Şapte zile să se facă ispăşire+ pentru altar, şi el va fi purificat şi dedicat. 27  Zilele acelea să fie împlinite. Şi în a opta zi,+ precum şi după aceea, preoţii vor jertfi pe altar ofrandele voastre arse şi jertfele voastre de comuniune; şi eu îmi voi găsi plăcerea în voi»,+ zice Domnul Suveran Iehova“.

Note de subsol