Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

Exodul 6:1-30

6  Atunci Iehova i-a zis lui Moise: „Acum vei vedea ce îi voi face faraonului,+ căci prin mână tare îi va lăsa el să plece și prin mână tare îi va izgoni din țara lui“.+  Și Dumnezeu i-a vorbit din nou lui Moise și i-a zis: „Eu sunt Iehova.+  Eu m-am arătat lui Avraam,+ lui Isaac+ și lui Iacob+ ca Dumnezeu Atotputernic,+ dar nu m-am făcut cunoscut+ lor sub numele meu Iehova.+  De asemenea, am încheiat un legământ cu ei, ca să le dau țara Canaanului, țara șederii lor ca străini, în care au locuit ca străini.+  Eu însumi am auzit gemetele fiilor lui Israel,+ pe care egiptenii îi înrobesc, și îmi amintesc de legământul meu.+  De aceea, spune-le fiilor lui Israel: «Eu sunt Iehova și eu vă voi scoate de sub poverile egiptenilor și vă voi elibera din sclavia lor.+ Da, eu vă voi lua înapoi cu braț întins și cu judecăți mari.+  Vă voi lua ca popor al meu+ și vă voi arăta că sunt Dumnezeu.+ Și veți ști că eu sunt Iehova, Dumnezeul vostru, care vă scoate de sub poverile Egiptului.+  Vă voi aduce în țara despre care, ridicându-mi mâna, am jurat+ că le-o voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacob; și am să v-o dau ca proprietate.+ Eu sunt Iehova»“.+  Apoi Moise le-a spus aceste cuvinte fiilor lui Israel, dar, din cauza descurajării și a sclaviei grele, nu l-au ascultat pe Moise.+ 10  Atunci Iehova i-a vorbit lui Moise, zicând: 11  „Du-te și vorbește cu faraonul, regele Egiptului,+ ca să-i lase pe fiii lui Israel să plece din țara lui“.+ 12  Dar Moise a vorbit înaintea lui Iehova, zicând: „Iată că fiii lui Israel nu m-au ascultat,+ atunci cum o să mă asculte faraonul pe mine,+ care am buze necircumcise*?“+ 13  Dar Iehova a continuat să le vorbească lui Moise și lui Aaron și să le poruncească, prin ei, fiilor lui Israel și faraonului, regele Egiptului, ca să-i scoată pe fiii lui Israel din țara Egiptului.+ 14  Iată capii caselor lor părintești: Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel,+ au fost: Hanoc, Palu, Herțon și Carmi.+ Acestea sunt familiile lui Ruben.+ 15  Și fiii lui Simeon au fost: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin, Țohar și Șaul, fiul unei canaanite.+ Acestea sunt familiile lui Simeon.+ 16  Iată numele fiilor lui Levi,+ după originea familiilor lor:+ Gherșon, Chehat și Merari.+ Anii vieții lui Levi au fost de o sută treizeci și șapte de ani. 17  Fiii lui Gherșon au fost Libni și Șimei,+ după familiile lor.+ 18  Fiii lui Chehat au fost Amram, Ițehar, Hebron și Uziel.+ Anii vieții lui Chehat au fost o sută treizeci și trei de ani. 19  Fiii lui Merari au fost Mahli și Muși.+ Acestea au fost familiile leviților, după originea familiilor lor.+ 20  Amram a luat-o de soție pe Iochebed, sora tatălui său.+ Mai târziu, ea i i-a născut pe Aaron și pe Moise.+ Anii vieții lui Amram au fost o sută treizeci și șapte de ani. 21  Fiii lui Ițehar au fost Core,+ Nefeg și Zicri. 22  Fiii lui Uziel au fost Mișael, Elțafan și Sitri.+ 23  Aaron a luat-o de soție pe Elișeba, fiica lui Aminadab și sora lui Nahșon.+ Mai târziu, ea i-a născut pe Nadab și pe Abihu, pe Eleazar și pe Itamar.+ 24  Fiii lui Core au fost Asir, Elcana și Abiasaf.+ Acestea au fost familiile coreiților.+ 25  Eleazar, fiul lui Aaron,+ a luat-o de soție pe una dintre fiicele lui Putiel. Mai târziu, ea i l-a născut pe Fineas.+ Aceștia sunt capii caselor părintești ale leviților, după familiile lor.+ 26  Aceștia sunt Aaron și Moise cărora Iehova le-a zis:+ „Scoateți-i pe fiii lui Israel din țara Egiptului, după armatele lor“.+ 27  Ei sunt cei care i-au vorbit faraonului, regele Egiptului, ca să-i scoată pe fiii lui Israel din Egipt.+ Aceștia sunt Moise și Aaron. 28  Și, în ziua aceea, când Iehova i-a vorbit lui Moise în țara Egiptului,+ 29  Iehova i-a zis lui Moise: „Eu sunt Iehova.+ Spune-i faraonului, regele Egiptului, tot ce-ți spun eu“. 30  Atunci Moise a zis înaintea lui Iehova: „Iată că eu am buze necircumcise*, cum o să mă asculte faraonul?“+

Note de subsol

Ca și cum buzele ar fi fost acoperite cu un prepuț, fiind, astfel, prea lungi și groase pentru a pronunța cuvintele cu ușurință. Se poate referi la un anumit defect de vorbire (compară cu Ex 6:30).
Vezi Ex 6:12, n.s.