Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

Efeseni 4:1-32

4  De aceea, eu, cel întemniţat+ în Domnul, vă implor să umblaţi într-un mod demn+ de chemarea cu care aţi fost chemaţi,+  cu toată umilinţa+ şi blândeţea, cu îndelungă răbdare,+ suportându-vă unii pe alţii în iubire,+  străduindu-vă să păstraţi unitatea spiritului în legătura păcii.+  Este un singur corp+ şi un singur spirit,+ aşa cum este şi o singură speranţă+ la care aţi fost chemaţi.  Este un singur Domn,+ o singură credinţă,+ un singur botez.+  Este un singur Dumnezeu+ şi Tată al tuturor, care este peste toţi, prin toţi şi în toţi.  Fiecăruia dintre noi i-a fost dată bunătatea nemeritată+ aşa cum a măsurat Cristos darul.+  De aceea, el spune: „Când a urcat în înălţimi, a dus cu el captivi. A dat oameni ca daruri“.+  Şi ce altceva înseamnă „a urcat“+ decât că a şi coborât în regiunile de jos, adică pe pământ?+ 10  Cel care a coborât este şi cel care a urcat+ cu mult deasupra tuturor cerurilor,+ ca să dea plinătate+ tuturor lucrurilor. 11  El i-a dat pe unii ca apostoli,+ pe unii ca profeţi,+ pe unii ca evanghelizatori*,+ pe unii ca păstori şi învăţători,+ 12  în vederea îndreptării+ sfinţilor, pentru a le sluji altora, pentru a zidi corpul lui Cristos,+ 13  până când vom ajunge toţi la unitate în credinţă şi în cunoaşterea exactă a Fiului lui Dumnezeu, la starea de om matur,+ la măsura staturii plinătăţii lui Cristos,+ 14  ca să nu mai fim nişte copii mici, aruncaţi în toate părţile+ ca de valuri şi purtaţi încoace şi-ncolo de orice vânt de învăţătură+ prin şiretenia+ oamenilor, prin viclenie în născocirea nelegiuirii. 15  Ci, spunând adevărul,+ să creştem+ prin iubire în toate lucrurile în cel care este capul,+ Cristos. 16  Din el, tot corpul+ — armonios îmbinat şi făcut să colaboreze prin toate încheieturile care dau ce este necesar, după lucrarea fiecărui mădular în măsura potrivită — contribuie la creşterea corpului, pentru ca acesta să se zidească pe sine în iubire.+ 17  Iată deci ce spun şi mărturisesc în Domnul: nu mai umblaţi cum umblă naţiunile+ în deşertăciunea minţii lor,+ 18  având mintea întunecată+ şi fiind înstrăinaţi+ de viaţa de la Dumnezeu, din cauza neştiinţei+ care este în ei, din cauza insensibilităţii+ inimii lor. 19  Pierzându-şi orice simţ moral,+ ei s-au dedat la o conduită libertină+ ca să practice cu lăcomie+ necurăţia+ sub toate formele ei. 20  Dar voi n-aţi învăţat că aşa este Cristosul,+ 21  dacă, bineînţeles, l-aţi auzit şi dacă, potrivit adevărului+ care este în Isus, aţi fost învăţaţi prin el+ 22  că trebuie să vă dezbrăcaţi de vechea personalitate+ care corespunde purtării voastre de altădată şi care se strică+ potrivit dorinţelor ei amăgitoare+ 23  şi că trebuie să fiţi înnoiţi în forţa care vă îndrumă mintea+ 24  şi să vă îmbrăcaţi+ cu noua personalitate+ care a fost creată+ după voinţa lui Dumnezeu, în adevărată dreptate+ şi loialitate. 25  De aceea, acum, că aţi înlăturat minciuna,+ spuneţi adevărul fiecare aproapelui său,+ pentru că suntem mădulare unii altora.+ 26  Mâniaţi-vă, dar nu păcătuiţi!+ Să nu apună soarele peste mânia voastră+ 27  şi să nu-i faceţi loc Diavolului!+ 28  Hoţul să nu mai fure,+ ci mai degrabă să muncească din greu, făcând cu mâinile lui o muncă bună,+ ca să aibă ce să-i dea celui în nevoie.+ 29  Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură,+ ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie, ca să le dea celor care-l aud ce este folositor.+ 30  De asemenea, nu întristaţi spiritul sfânt al lui Dumnezeu,+ cu care aţi fost sigilaţi+ pentru ziua eliberării prin răscumpărare.+ 31  Orice amărăciune+ răutăcioasă, furie, mânie, strigăt şi vorbire jignitoare+ să fie înlăturate de la voi, împreună cu orice răutate.+ 32  Şi fiţi buni+ unii cu alţii, plini de o tandră compasiune,+ iertându-vă cu mărinimie unii pe alţii, aşa cum şi Dumnezeu, prin Cristos, v-a iertat cu mărinimie.+

Note de subsol

Sau „misionari“.