Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

Deuteronomul 33:1-29

33  Iată binecuvântarea+ cu care Moise, omul adevăratului Dumnezeu,+ i-a binecuvântat pe fiii lui Israel înainte de moartea sa.  El a zis:„Iehova a venit din Sinai+și a scânteiat peste ei din Seir.+A strălucit din regiunea muntoasă Paran+și cu el erau miriade sfinte,+iar la dreapta sa erau războinicii lui.+   Tu ai afecțiune pentru poporul tău.+Toți sfinții lui sunt în mâna ta.+Ei s-au așezat la picioarele tale,+au primit câteva dintre cuvintele tale.+   (Moise ne-a dat o lege,+care este o posesiune a congregației lui Iacob.)+   Și Dumnezeu a ajuns rege în Ieșurun,+când s-au strâns căpeteniile poporului,+toate triburile lui Israel.+   Să trăiască Ruben și să nu moară+și să nu se împuțineze bărbații lui“.+  Și iată binecuvântarea pentru Iuda,+ când a zis:„Ascultă, o, Iehova, glasul lui Iuda+și adu-l la poporul lui!Brațele lui s-au luptat pentru ce este al său;fii ajutorul lui împotriva vrăjmașilor săi“.+  Despre Levi a zis:+„Tumimul și Urimul+ tău sunt ale bărbatului care îți este loial,+pe care l-ai pus la încercare la Masa.+Te-ai luptat cu el lângă apele de la Meriba,+   cu bărbatul care le-a spus tatălui său și mamei sale: «Nu i-am văzut».Nici chiar pe frații săi nu i-a recunoscut+și nici pe fiii săi nu i-a cunoscut.Căci el a păzit cuvântul tău+și a respectat legământul tău.+ 10  El să-l învețe pe Iacob hotărârile tale judecătorești+și pe Israel legea ta.+Să ofere tămâie înaintea nărilor tale+și o ofrandă întreagă pe altarul tău.+ 11  Binecuvântează-i, o, Iehova, puterea de viață,+și găsește-ți plăcerea în lucrările mâinilor lui.+Rănește-i grav la șolduri pe cei ce se ridică împotriva lui+și pe cei ce-l urăsc cu înverșunare, ca să nu se mai ridice“+. 12  Despre Beniamin a zis:+„Cel iubit+ de Iehova să locuiască în siguranță lângă el,+să-l ocrotească toată ziua,+și să locuiască între umerii săi“.+ 13  Iar despre Iosif a zis:+„Țara lui să fie binecuvântată neîncetat de Iehova+cu lucrurile alese ale cerului — roua+și cu adâncul de ape care se întinde dedesubt,+ 14  cu lucrurile alese — roadele soarelui,+și cu lucrurile alese — recolta lunilor*,+ 15  cu lucrurile cele mai alese din munții răsăritului+și cu lucrurile alese ale dealurilor veșnice, 16  cu lucrurile alese de pe pământ și din tot ce se află pe el+și cu aprobarea Celui ce stătea în tufa de mărăcini.+Toate acestea să vină pe capul lui Iosif,+pe creștetul celui ales dintre frații lui.+ 17  Splendoarea lui este ca a întâiului născut al taurului,+iar coarnele lui sunt coarnele unui taur sălbatic.+Cu ele va împunge popoarele,+pe toate, până la marginile pământului,și ele sunt zecile de mii ale lui Efraim,+ele sunt miile lui Manase“. 18  Despre Zabulon a zis:+„Bucură-te, o, Zabulon, în ieșirea ta+și tu, Isahar, în corturile tale.+ 19  Ei vor chema popoarele la munte.Acolo vor aduce jertfe de dreptate.+Căci vor suge imensa bogăție a mărilor+și bogățiile ascunse ale nisipului“. 20  Despre Gad a zis:+„Binecuvântat este cel care lărgește hotarele lui Gad.+Gad să stea ca un leu+și să sfâșie brațul și creștetul capului.+ 21  El își va alege cea dintâi parte,+căci acolo este partea rezervată legislatorului.+Căpeteniile poporului se vor aduna.El va pune în aplicare dreptatea lui Iehovași hotărârile sale judecătorești referitoare la Israel“. 22  Despre Dan a zis:+ „Dan este un pui de leu.+El va sări din Basan“.+ 23  Despre Neftali a zis:+„Neftali este săturat cu aprobareși plin de binecuvântările lui Iehova.Să ia în stăpânire vestul și sudul“.+ 24  Iar despre Așer a zis:+„Așer este binecuvântat cu fii.+Să le fie plăcut fraților lui+și să-și înmoaie piciorul în ulei.+ 25  Încuietorile porții tale sunt de fier și de aramă,+în toate zilele vieții tale vei umbla liniștit. 26  Nu este nimeni ca adevăratul Dumnezeu+ al lui Ieșurun,+care călărește pe cer ca să vină în ajutorul tău+și pe cerurile înnorate, în măreția sa.+ 27  Dumnezeul timpurilor străvechi este ascunzătoarea ta,+și dedesubtul tău sunt brațele veșnice.+El îl va alunga pe dușman dinaintea ta+și va zice: «Nimicește-l!»+ 28  Și Israel va locui în siguranță,+izvorul lui Iacob va locui el singur+într-o țară cu grâne și cu vin nou.+Da, cerurile sale vor face să picure roua.+ 29  Fericit ești tu, o, Israele!+Cine este ca tine,+un popor care se bucură de salvare în Iehova,+scutul care-ți este ajutor+și sabia ta măreață?+Dușmanii tăi se vor pleca înaintea ta,+iar tu vei călca în picioare înălțimile lor“.+

Note de subsol

Lit. „lună lunară“, adică de la lună nouă la lună nouă.