Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

Deuteronomul 32:1-52

32  „Plecaţi-vă urechea, ceruri, ca să vorbesc,şi să asculte pământul cuvintele gurii mele!+   Ca stropii de ploaie va cădea învăţătura mea,+ca roua+ va picura cuvântul meu,ca ploaia măruntă pe iarbă+şi ca ploaia bogată pe vegetaţie.+   Căci voi proclama numele lui Iehova.+Recunoaşteţi măreţia Dumnezeului nostru!+   Stânca — lucrările sale sunt perfecte,+căci toate căile sale sunt dreptate.+Un Dumnezeu al fidelităţii,+ în care nu este nedreptate;+el este drept şi nepărtinitor.+   Ei au făcut ce este rău;+ei nu sunt copiii lui, defectul este al lor.+Generaţie strâmbă şi denaturată!+   Aşa vă purtaţi voi faţă de Iehova,+popor fără minte şi fără înţelepciune?+Nu este el Tatăl tău care te-a adus în existenţă,+care te-a făcut şi te-a întărit?+   Adu-ţi aminte de zilele de altădată,+gândiţi-vă din generaţie în generaţie la anii care au trecut;întreabă-l pe tatăl tău, şi el îţi va povesti,+pe bătrânii tăi, şi ei îţi vor spune.+   Când Cel Preaînalt le-a dat naţiunilor o moştenire,+când i-a despărţit pe fiii lui Adam unii de alţii,+el a fixat graniţe popoarelor+după numărul fiilor lui Israel.+   Căci partea lui Iehova este poporul său,+Iacob este partea lui de moştenire.+ 10  L-a găsit într-un pământ pustiu,+într-un deşert gol+ care vuia de urlete.L-a înconjurat,+ ca să aibă grijă de el,+l-a ocrotit ca pe lumina ochilor săi.+ 11  Ca acvila care îşi scutură cuibul,planează deasupra puilor ei,+îşi întinde aripile, îi ia,îi poartă pe penele ei,+ 12  Iehova îl conducea singur,+nu era cu el niciun dumnezeu străin.+ 13  Îl făcea să călărească pe înălţimile pământului,+şi el mânca roadele câmpului.+Îi dădea să sugă miere din stâncă+şi ulei dintr-o stâncă de cremene,+ 14  untul cirezii şi laptele turmei,+grăsimea berbecilor,a berbecilor din rasa Basan şi a ţapilor,+grăsimea rinichilor grâului,+şi beai vin, sângele strugurelui.+ 15  Când Ieşurun*+ a început să se îngraşe, a lovit cu piciorul.+— O, Ieşurun, te-ai îngrăşat, te-ai umflat, te-ai ghiftuit!+De aceea, l-a părăsit pe Dumnezeu, care l-a făcut,+şi a dispreţuit Stânca+ salvării lui. 16  I-au stârnit gelozia+ prin dumnezei străini,+l-au provocat la mânie cu lucruri dezgustătoare.+ 17  Au adus jertfe demonilor, nu lui Dumnezeu,+unor dumnezei pe care nu-i cunoscuseră,+unii noi, care au venit de curând,+pe care strămoşii voştri nu-i cunoşteau. 18  Ai uitat Stânca aceasta care ţi-a devenit tată+şi l-ai şters din minte pe Dumnezeu, care te-a adus în existenţă cu durerile naşterii.+ 19  Când Iehova a văzut lucrul acesta, i-a dispreţuit,+din cauza supărării pe care i-au pricinuit-o fiii şi fiicele lui. 20  El a zis deci: «Să-mi ascund faţa de ei,+să văd care va fi apoi sfârşitul lor,căci sunt o generaţie degradată,+fii în care nu există fidelitate.+ 21  Mi-au stârnit gelozia prin ceea ce nu este dumnezeu,+m-au provocat la mânie prin idolii lor deşerţi,+iar eu le voi stârni gelozia prin ceea ce nu este popor,+îi voi provoca la mânie printr-o naţiune fără minte.+ 22  Căci din cauza mâniei mele s-a aprins un foc+şi va arde până în Şeol, locul cel mai de jos;+el va mistui pământul şi roadele lui+şi va cuprinde cu flăcările lui temeliile munţilor.+ 23  Voi îngrămădi nenorociri peste ei+şi îmi voi folosi toate săgeţile împotriva lor.+ 24  Vor fi sfârşiţi de foame,+ mistuiţi de febră mare+şi de distrugere amară.+Voi trimite împotriva lor dinţii fiarelor,+cu veninul reptilelor din ţărână.+ 25  Afară sabia+şi înăuntru groaza+îi vor lăsa fără tineri şi fără fecioare,+fără sugari şi fără oameni cu părul cărunt.+ 26  Aş zice: „Îi voi risipi,+voi şterge amintirea lor dintre oamenii muritori“,+ 27  dacă nu m-aş teme că duşmanul mă va batjocori,+că vrăjmaşii lor vor interpreta greşit lucrul acesta+şi vor zice: „Mâna noastră a fost mai puternică,+şi nu Iehova a făcut toate acestea“.+ 28  Căci sunt o naţiune fără minte+şi nu este pricepere în ei.+ 29  O, de-ar fi înţelepţi!+ Atunci ar medita la lucrul acesta.+S-ar gândi care va fi apoi sfârşitul lor.+ 30  Cum ar putea unul să urmărească o mieşi doi să pună pe fugă zece mii,+ dacă Stânca lor nu i-ar fi vândut+şi dacă Iehova nu i-ar fi predat? 31  (Căci stânca lor nu este ca Stânca noastră,+chiar şi duşmanii noştri recunosc aceasta.)+ 32  Căci viţa lor este din viţa Sodomeişi de pe terasele Gomorei.+ Strugurii lor sunt struguri otrăvitori,ciorchinii lor sunt amari.+ 33  Vinul lor este venin de şerpi marişi otravă necruţătoare de cobre.+ 34  Nu este oare lucrul acesta păstrat la mine,pus sub sigiliu în cămările mele?+ 35  Răzbunarea este a mea şi, la fel, răsplătirea.+La timpul fixat, piciorul li se va clătina,+căci ziua necazului lor este aproape,+iar evenimentele pregătite pentru ei vin în grabă».+ 36  Căci Iehova îşi va judeca poporul+şi îi va părea rău de slujitorii săi,+fiindcă va vedea că a dispărut putereaşi că nu mai este decât cel neputincios şi neînsemnat. 37  Şi va spune: «Unde sunt dumnezeii lor,+stânca la care căutau refugiu,+ 38  care mâncau grăsimea jertfelor lor,+care beau vinul ofrandelor lor de băutură?+Să se ridice şi să vă ajute.+Să devină o ascunzătoare pentru voi.+ 39  Vedeţi acum că eu sunt Dumnezeu+şi nu există alţi dumnezei împreună cu mine.+Eu omor şi eu dau viaţă.+Eu rănesc grav+ şi eu voi vindeca,+şi nu există nimeni care să smulgă ceva din mâna mea.+ 40  Căci îmi ridic mâna spre cer şi jur,+zicând: „Viu sunt eu pe vecie“+ că, 41  atunci când îmi voi ascuţi sabia scânteietoare+şi mâna mea va apuca judecata,+voi aduce răzbunarea asupra vrăjmaşilor mei+şi le voi plăti celor ce mă urăsc cu înverşunare.+ 42  Îmi voi îmbăta săgeţile cu sânge,+(în timp ce sabia mea va devora carne),+cu sângele celor ucişi şi al captivilor,cu capetele conducătorilor duşmanului».+ 43  Bucuraţi-vă, naţiuni, cu poporul său,+căci el va răzbuna sângele slujitorilor săi,+va aduce răzbunarea asupra vrăjmaşilor săi+şi va face ispăşire pentru pământul poporului său“! 44  Moise a venit deci şi a spus toate cuvintele acestei cântări în auzul poporului,+ el şi Hosea*, fiul lui Nun.+ 45  După ce Moise a terminat de spus toate aceste cuvinte în faţa întregului Israel, 46  le-a mai zis: „Îndreptaţi-vă inima spre toate cuvintele pe care vi le spun astăzi+ ca avertisment, ca să le porunciţi fiilor voştri să aibă grijă să împlinească toate cuvintele legii acesteia.+ 47  Căci nu este un cuvânt fără însemnătate pentru voi,+ ci este chiar viaţa voastră+ şi prin cuvântul acesta puteţi să aveţi zile multe pe pământul pentru care treceţi Iordanul ca să-l luaţi în stăpânire“.+ 48  Şi Iehova i-a vorbit lui Moise în aceeaşi zi, spunând: 49  „Urcă pe muntele acesta din Abarim,+ muntele Nebo,+ care este în ţara Moabului, faţă în faţă cu Ierihonul, şi vezi ţara Canaanului, pe care le-o dau fiilor lui Israel ca proprietate.+ 50  Apoi vei muri pe muntele pe care urci şi vei fi adăugat la poporul tău,+ aşa cum Aaron, fratele tău, a murit pe muntele Hor+ şi a fost adăugat la poporul său, 51  fiindcă nu v-aţi făcut datoria faţă de mine+ în mijlocul fiilor lui Israel, la apele de la Meriba,+ din Cades, în pustiul Ţin, şi fiindcă nu m-aţi sfinţit în mijlocul fiilor lui Israel.+ 52  Căci vei vedea de la distanţă ţara, dar nu vei intra acolo, în ţara pe care le-o dau fiilor lui Israel“.+

Note de subsol

Adică „Cel Drept“, un titlu onorific pentru Israel.
Adică „Salvare; Eliberare“; numele iniţial al lui Iosua.