Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

Deuteronomul 3:1-29

3  Apoi ne-am întors şi am urcat pe drumul Basanului. Atunci Og,+ regele Basanului, a ieşit, el şi tot poporul lui, să ne înfrunte în luptă la Edrei.+  Şi Iehova mi-a zis: «Nu te teme de el+ căci ţi-l voi da în mână pe el, tot poporul lui şi ţara lui! Să-i faci cum i-ai făcut lui Sihon,+ regele amoriţilor, care locuia în Hesbon».  Iehova, Dumnezeul nostru, ne-a dat deci în mână şi pe Og, regele Basanului, precum şi tot poporul lui, şi l-am bătut până n-a mai rămas nimeni în viaţă.+  În timpul acela i-am cucerit toate oraşele. N-a fost oraş pe care să nu-l fi luat de la ei: şaizeci de oraşe,+ toată regiunea Argob,+ regatul lui Og din Basan.+  Toate acestea erau oraşe fortificate cu ziduri înalte, cu porţi şi zăvoare, în afară de foarte multe oraşe mici.  Dar le-am distrus cu desăvârşire,+ aşa cum făcuserăm cu Sihon, regele Hesbonului, distrugând cu desăvârşire orice oraş, bărbaţi, femei şi copii.+  Toate animalele domestice şi prăzile din acele oraşe le-am păstrat însă pentru noi.+  În timpul acela am luat ţara din mâna celor doi regi ai amoriţilor+ care se aflau în regiunea Iordanului, de la valea* Arnon+ până la muntele Hermon+  (sidonienii numeau Hermonul Sirion,+ iar amoriţii îl numeau Senir),+ 10  toate oraşele din podiş, tot Galaadul şi tot Basanul până la Salca+ şi Edrei,+ oraşele regatului lui Og în Basan. 11  Căci numai Og, regele Basanului, mai era din rămăşiţa refaimiţilor.+ Iată, catafalcul lui era de fier*. Nu se află acesta în Raba+ fiilor lui Amon? Lungimea lui este de nouă coţi şi lăţimea este de patru coţi, după cotul unui bărbat. 12  Şi noi, în timpul acela, am luat în stăpânire ţara aceasta, teritoriul de la Aroer,+ care se află pe valea Arnon, iar jumătate din regiunea muntoasă a Galaadului şi oraşele sale le-am dat rubeniţilor şi gadiţilor.+ 13  Restul Galaadului+ şi tot Basanul,+ regatul lui Og, le-am dat la jumătate din tribul lui Manase. Nu se numeşte oare toată regiunea Argob,+ adică tot Basanul, ţara refaimiţilor?+ 14  Iair,+ fiul lui Manase, a luat toată regiunea Argob+ până la graniţa gheşuriţilor+ şi maacatiţilor+ şi a numit satele acelea din Basan după numele său, Havot-Iair*,+ şi aşa este până în ziua de azi. 15  Lui Machir+ i-am dat Galaadul.+ 16  Rubeniţilor+ şi gadiţilor le-am dat teritoriul care se întinde de la Galaad+ până la valea Arnon, graniţa fiind mijlocul văii, şi până la valea* Iaboc, care este graniţa fiilor lui Amon,+ 17  precum şi Araba, Iordanul şi malul lui, de la Chineret+ până la marea Arabei, Marea Sărată,+ de la poalele povârnişurilor Pisgăi,+ spre răsărit. 18  Şi v-am poruncit în timpul acela, zicând: «Iehova, Dumnezeul vostru, v-a dat această ţară ca s-o luaţi în stăpânire. Voi, toţi bărbaţii viteji, să treceţi înarmaţi înaintea fraţilor voştri, a fiilor lui Israel.+ 19  Numai soţiile voastre, copiii mici şi vitele voastre (ştiu bine că aveţi multe vite) să rămână în oraşele voastre, pe care vi le-am dat,+ 20  până când Iehova le va da odihnă fraţilor voştri, ca şi vouă, şi până când şi ei vor lua în stăpânire ţara pe care Iehova, Dumnezeul vostru, le-o dă dincolo de Iordan; după aceea să vă întoarceţi, fiecare la proprietatea lui, pe care v-am dat-o».+ 21  În timpul acela i-am poruncit lui Iosua,+ zicând: «Ochii tăi văd tot ce le-a făcut Iehova, Dumnezeul vostru, acestor doi regi. La fel le va face Iehova tuturor regatelor prin care veţi trece.+ 22  Nu vă temeţi de ei, căci Iehova, Dumnezeul vostru, este Cel care luptă pentru voi».+ 23  Şi, în timpul acela, l-am implorat pe Iehova să-mi acorde favoare şi am zis: 24  «O, Domn Suveran Iehova, tu ai început să-i arăţi slujitorului tău măreţia ta+ şi braţul tău cel tare.+ Fiindcă cine este acel dumnezeu în ceruri sau pe pământ care să facă lucrări ca ale tale şi fapte de putere ca ale tale?+ 25  Îngăduie-mi, te rog, să trec şi să văd ţara cea bună+ care este dincolo de Iordan, această regiune muntoasă+ bună şi Libanul».+ 26  Însă Iehova era încă furios pe mine din cauza voastră+ şi nu m-a ascultat, ci Iehova mi-a zis: «Destul! Să nu-mi mai vorbeşti niciodată de lucrul acesta! 27  Urcă pe vârful Pisga,+ ridică-ţi ochii spre vest, spre nord, spre sud şi spre est şi priveşte cu ochii tăi, fiindcă nu vei trece Iordanul acesta!+ 28  Numeşte-l conducător+ pe Iosua, încurajează-l şi întăreşte-l, fiindcă el va trece+ înaintea acestui popor şi el îi va face să moştenească ţara pe care o vei vedea».+ 29  În tot acest timp, noi locuiam în vale, în faţa Bet-Peorului.+

Note de subsol

Vezi Ge 26:17, n.s.
Sau „un sarcofag de bazalt negru“. Arabii numesc şi astăzi bazaltul fier.
Adică „Satele de corturi ale lui Iair“.
Vezi Ge 26:17, n.s