Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Daniel 7:1-28

7  În primul an al lui Belşaţar,+ regele Babilonului, Daniel a văzut un vis şi nişte viziuni când era culcat în patul său.+ Atunci a aşternut în scris visul+ şi a istorisit totul.  Daniel a zis: „M-am uitat în viziunile mele din timpul nopţii şi iată că cele patru vânturi+ ale cerurilor răscoleau marea imensă.+  Şi din mare au ieşit+ patru fiare uriaşe,+ diferite una de alta.+  Prima era ca un leu+ şi avea aripi de acvilă.+ M-am uitat până când i-au fost smulse aripile. Ea a fost ridicată de la pământ+ şi a fost făcută să stea în două picioare ca un om şi i s-a dat o inimă de om.+  Şi iată: o altă fiară, a doua, care era ca un urs.+ Ea s-a ridicat pe o parte+ şi avea trei coaste în gură, între dinţi. Şi i s-a spus: «Ridică-te şi mănâncă multă carne!»+  După aceea m-am uitat şi iată: o altă fiară, care era ca un leopard,+ dar care avea pe spate patru aripi ca de pasăre. Fiara avea patru capete+ şi i s-a dat stăpânire.  După aceea m-am uitat în viziunile nopţii şi iată: o a patra fiară, înfricoşătoare, grozav de înspăimântătoare şi neobişnuit de puternică.+ Ea avea dinţi mari de fier. Devora şi zdrobea, iar ce rămânea călca în picioare. Era diferită de toate celelalte fiare dinaintea ei şi avea zece coarne.+  În timp ce priveam coarnele, iată că în mijlocul lor a ieşit un alt corn, mic,+ şi trei dintre primele coarne au fost smulse dinaintea lui. Şi iată că pe acest corn erau ochi ca ochii de om şi o gură care vorbea lucruri mari.+  M-am uitat până când au fost puse nişte tronuri+ şi Cel Bătrân de Zile+ s-a aşezat. Hainele sale erau albe ca zăpada+ şi părul capului său era ca lâna curată.+ Tronul său era flăcări de foc,+ iar roţile acestuia erau un foc arzător.+ 10  Un râu de foc curgea şi ieşea dinaintea lui.+ O mie de mii îi slujeau+ şi de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea lui.+ S-a întrunit Curtea+ şi au fost deschise nişte cărţi. 11  Atunci, auzind vorbele mari pe care le spunea cornul,+ m-am uitat. Şi m-am uitat până când fiara a fost omorâtă, corpul ei a fost distrus şi ea a fost aruncată în focul arzător.+ 12  Celorlalte fiare+ le-a fost luată stăpânirea, însă viaţa le-a fost prelungită pentru un timp şi o perioadă.+ 13  M-am uitat în viziunile nopţii şi iată: cu norii cerurilor+ venea cineva ca un fiu al omului.+ El a primit permisiunea să intre la Cel Bătrân de Zile+ şi a fost adus aproape, înaintea Lui.+ 14  Şi i s-a dat stăpânire,+ demnitate+ şi un regat,+ pentru ca popoarele, naţiunile şi oamenii de toate limbile să-i slujească cu toţii.+ Stăpânirea lui este o stăpânire de durată indefinită, care nu va trece, şi regatul lui este un regat care nu va fi nimicit.+ 15  Eu, Daniel, m-am neliniştit în spiritul meu din cauza acestor lucruri, iar viziunile pe care le-am avut m-au înspăimântat.+ 16  M-am apropiat de unul dintre cei care stăteau în picioare, ca să-i cer explicaţii demne de încredere despre toate acestea.+ Şi, făcându-mi cunoscută interpretarea acestor lucruri, el mi-a zis: 17  «Aceste fiare uriaşe, pentru că sunt patru,+ înseamnă patru regi care se vor ridica din pământ.+ 18  Dar sfinţii+ Celui Suprem+ vor primi regatul şi vor lua în stăpânire regatul+ pe timp indefinit, da, pe timp indefinit şi pentru totdeauna». 19  Atunci am dorit să aflu ceva sigur despre cea de-a patra fiară, care era diferită de toate celelalte, foarte înfricoşătoare, cu dinţi de fier şi gheare de aramă, care devora, zdrobea şi călca în picioare ce rămânea.+ 20  Şi am dorit să aflu ceva sigur şi despre cele zece coarne de pe capul ei+ şi despre celălalt corn+ care a ieşit şi înaintea căruia au căzut trei,+ da, despre cornul acela care avea ochi şi o gură ce vorbea lucruri mari+ şi a cărui înfăţişare era mai mare decât a celorlalte. 21  Am văzut cum cornul acesta a făcut război cu sfinţii şi i-a biruit,+ 22  până când a venit Cel Bătrân de Zile+ şi le-a făcut dreptate sfinţilor Celui Suprem+ şi până când a sosit timpul hotărât ca sfinţii să ia în stăpânire regatul.+ 23  Iată ce a zis el: «Cea de-a patra fiară va fi un al patrulea regat pe pământ, care va fi diferit de toate celelalte regate. El va devora tot pământul, îl va călca în picioare şi-l va zdrobi.+ 24  Cele zece coarne înseamnă că din acel regat se vor ridica zece regi.+ După ei se va ridica un altul, care va fi diferit de primii+ şi va umili trei regi.+ 25  El va vorbi împotriva Celui Preaînalt+ şi îi va asupri întruna pe sfinţii Celui Suprem.+ Îşi va pune în gând să schimbe timpurile+ şi legea+ şi ei vor fi daţi în mâna lui un timp, timpuri şi o jumătate de timp.+ 26  Şi s-a întrunit Curtea,+ iar lui i s-a luat în cele din urmă stăpânirea, ca să fie nimicit şi distrus cu totul.+ 27  Şi regatul, stăpânirea şi măreţia regatelor de sub toate cerurile au fost date poporului sfinţilor Celui Suprem.+ Regatul lor este un regat de durată indefinită+ şi toate stăpânirile le vor sluji şi vor asculta de ei».+ 28  Aici se sfârşesc toate acestea. Pe mine, Daniel, m-au înspăimântat atât de mult gândurile mele, încât m-am schimbat la faţă. Însă am păstrat lucrurile acestea în inimă“.+

Note de subsol