Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

Daniel 3:1-30

3  Regele Nebucadneţar a făcut un chip+ de aur, înalt de şaizeci de coţi şi lat de şase coţi. L-a ridicat în câmpia Dura, în provincia Babilonului.+  Şi regele Nebucadneţar a trimis mesageri să-i adune pe satrapi, pe prefecţi,+ pe guvernatori, pe sfătuitori, pe trezorieri, pe judecători, pe magistraţi+ şi pe toţi administratorii provinciilor, ca să vină la inaugurarea+ chipului pe care-l ridicase regele Nebucadneţar.  Atunci satrapii,+ prefecţii şi guvernatorii, sfătuitorii, trezorierii, judecătorii, magistraţii şi toţi administratorii provinciilor s-au adunat pentru inaugurarea chipului pe care-l ridicase regele Nebucadneţar. Şi ei s-au aşezat în faţa chipului pe care-l ridicase regele Nebucadneţar.  Iar crainicul+ a strigat tare: „Iată ce vi se spune, popoare, naţiuni şi oameni de toate limbile:+  Îndată ce veţi auzi sunetul cornului, al fluierului, al ţiterei, al harpei triunghiulare, al lirei, al cimpoiului şi a tot felul de instrumente muzicale,+ să cădeţi cu faţa la pământ şi să vă închinaţi chipului de aur pe care l-a ridicat regele Nebucadneţar!  Cine nu va cădea cu faţa la pământ şi nu se va închina+ va fi aruncat imediat+ în cuptorul cu foc arzător“.+  De aceea, când toate popoarele au auzit sunetul cornului, al fluierului, al ţiterei, al harpei triunghiulare, al lirei şi a tot felul de instrumente muzicale, toate popoarele,+ naţiunile şi oamenii de toate limbile au căzut cu faţa la pământ şi s-au închinat chipului de aur pe care-l ridicase regele Nebucadneţar.  Atunci nişte caldeeni s-au apropiat de rege şi i-au acuzat pe iudei*.+  Ei au luat cuvântul şi i-au zis regelui Nebucadneţar: „Să trăieşti veşnic, o, rege!+ 10  Tu însuţi, o, rege, ai dat următoarea poruncă: Orice om care aude sunetul cornului, al fluierului, al ţiterei, al harpei triunghiulare, al lirei, al cimpoiului şi a tot felul de instrumente muzicale+ să cadă cu faţa la pământ şi să se închine chipului de aur, 11  iar cine nu cade cu faţa la pământ şi nu se închină să fie aruncat în cuptorul cu foc arzător.+ 12  Dar sunt nişte iudei cărora le-ai încredinţat administrarea provinciei Babilonului:+ Şadrac, Meşac şi Abed-Nego. Aceşti bărbaţi n-au ţinut seama de tine, o, rege, nu le slujesc dumnezeilor tăi şi nu se închină chipului de aur pe care l-ai ridicat“.+ 13  Atunci Nebucadneţar, plin de mânie şi de furie,+ a spus să fie aduşi Şadrac, Meşac şi Abed-Nego.+ Şi aceşti bărbaţi au fost aduşi înaintea regelui. 14  Nebucadneţar a luat cuvântul şi le-a zis: „Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, este adevărat că nu le slujiţi dumnezeilor mei+ şi că nu vă închinaţi chipului de aur pe care l-am ridicat?+ 15  Acum, dacă sunteţi gata în momentul în care veţi auzi sunetul cornului, al fluierului, al ţiterei, al harpei triunghiulare, al lirei, al cimpoiului şi a tot felul de instrumente muzicale+ să cădeţi cu faţa la pământ şi să vă închinaţi chipului pe care l-am făcut, bine. Dar, dacă nu vă închinaţi, veţi fi aruncaţi imediat în cuptorul cu foc arzător. Şi care este dumnezeul acela care va putea să vă scape din mâinile mele?“+ 16  Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au răspuns şi i-au zis regelui: „O, Nebucadneţar, nu este nevoie să-ţi răspundem în această privinţă.+ 17  Dacă va fi aşa, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, va putea să ne scape. El ne va scăpa din cuptorul cu foc arzător şi din mâna ta, o, rege.+ 18  Şi, chiar dacă nu ne va scăpa, să ştii, o, rege, că tot nu le vom sluji dumnezeilor tăi şi nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai ridicat“.+ 19  Atunci Nebucadneţar s-a umplut de furie şi expresia feţei lui s-a schimbat faţă de Şadrac, Meşac şi Abed-Nego. El a spus să se încingă cuptorul de şapte ori mai mult decât se încingea de obicei. 20  Şi le-a mai spus unor bărbaţi puternici,+ din armata lui, să-i lege pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, ca să-i arunce în cuptorul cu foc arzător.+ 21  Atunci aceşti bărbaţi au fost legaţi aşa îmbrăcaţi cum erau, cu mantiile, veşmintele, tichiile şi celelalte haine ale lor pe ei, şi au fost aruncaţi în cuptorul cu foc arzător. 22  Şi, întrucât cuvântul regelui era aspru şi cuptorul era foarte încins, bărbaţii viguroşi care-i ridicaseră pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au fost omorâţi de văpaia focului. 23  Dar ceilalţi trei bărbaţi, Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, au căzut legaţi în mijlocul cuptorului cu foc arzător.+ 24  Atunci regele Nebucadneţar s-a înspăimântat şi s-a ridicat în grabă. A luat cuvântul şi le-a zis demnitarilor săi regali: „N-am aruncat noi în mijlocul focului trei bărbaţi legaţi?“+ Ei au răspuns şi i-au zis regelui: „Ba da, o, rege!“ 25  Şi el a zis: „Iată că văd patru bărbaţi care umblă liberi prin mijlocul focului. Ei sunt nevătămaţi, iar cel de-al patrulea seamănă la înfăţişare cu un fiu de dumnezei!“+ 26  Atunci Nebucadneţar s-a apropiat de uşa cuptorului cu foc arzător+ şi, luând cuvântul, a zis: „Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, slujitori ai Dumnezeului Preaînalt,+ ieşiţi şi veniţi aici!“ Atunci Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au ieşit din mijlocul focului. 27  Satrapii, prefecţii, guvernatorii şi demnitarii+ regelui, care erau adunaţi acolo, s-au uitat la aceşti bărbaţi şi au văzut că focul nu avusese putere asupra corpurilor lor,+ că niciun fir de păr din cap+ nu li se pârlise, că mantiile lor rămăseseră neschimbate şi nu prinseseră miros de foc. 28  Nebucadneţar a luat cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego,+ care şi-a trimis îngerul+ şi i-a scăpat pe slujitorii săi care s-au încrezut în el,+ care au încălcat chiar cuvântul regelui şi au fost gata să-şi dea corpurile, fiindcă n-au vrut să slujească+ şi să se închine+ niciunui alt dumnezeu în afară de Dumnezeul lor!+ 29  Dau acum ordin+ ca orice om din orice popor, din orice naţiune sau de orice limbă care spune ceva rău împotriva Dumnezeului lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego să fie tăiat în bucăţi,+ iar casa lui să fie transformată în latrină publică,+ pentru că nu există alt dumnezeu care poate să elibereze ca el“.+ 30  Atunci regele i-a înălţat pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego în provincia Babilonului.+

Note de subsol

Sau „i-au calomniat pe iudei“. Lit. „au mâncat bucăţile [de carne sfâşiată din corpurile] iudeilor“.