Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

Daniel 11:1-45

11  În primul an al lui Darius Medul,+ m-am ridicat ca să-l întăresc şi să-i fiu loc de refugiu.  Acum îţi voi face cunoscut adevărul:+ Iată că încă trei regi se vor ridica în Persia,+ apoi cel de-al patrulea+ va strânge mai multe bogăţii decât toţi ceilalţi.+ Şi, de îndată ce se va întări prin bogăţiile lui, va ridica totul împotriva regatului Greciei.+  Şi se va ridica un rege puternic, care va domni cu mare putere+ şi va lucra după voia lui.+  Când se va ridica,+ regatul lui va fi zdrobit şi împărţit în cele patru vânturi+ ale cerurilor,+ dar nu între urmaşii lui+ şi nu cu puterea cu care a domnit el, pentru că regatul lui va fi smuls din rădăcină; va fi al altora, nu al lor.  Regele sudului, adică unul dintre prinţii lui, se va întări. El îl va birui şi va domni cu mare putere, mai mare decât puterea de domnie a aceluia.  După câţiva ani se vor alia unul cu celălalt, iar fiica regelui sudului va veni la regele nordului ca să încheie o alianţă. Dar ea nu va mai avea puterea braţului ei;+ el nu va rezista, nici braţul lui; ea va fi predată, ea şi cei care au adus-o, precum şi cel care a făcut ca ea să se nască şi cel care a făcut-o puternică în timpurile acelea.  Şi în locul lui se va ridica un vlăstar+ al rădăcinilor ei. El se va îndrepta spre armată şi va merge împotriva fortăreţei regelui nordului, îi va ataca şi îi va birui.  Şi va veni în Egipt şi cu dumnezeii lor,+ cu chipurile lor turnate, cu obiectele lor preţioase de argint şi de aur, precum şi cu prizonierii. Şi câţiva ani va sta departe de regele nordului.  El va intra în regatul regelui sudului şi apoi se va întoarce pe pământul lui. 10  Fiii lui se vor pregăti de război şi vor aduna o mare mulţime de armate. Şi, când va veni, el va înainta, va inunda şi va trece mai departe. Dar se va întoarce şi va purta război până la fortăreaţa lui. 11  Regele sudului se va înfuria şi va ieşi să lupte cu el, cu regele nordului. Acesta va ridica o mulţime mare, iar mulţimea va fi dată în mâna aceluia.+ 12  Şi mulţimea va fi dusă departe. Inima lui se va înălţa+ şi el va face să cadă zeci de mii, dar nu se va folosi de poziţia lui puternică. 13  Regele nordului se va întoarce şi va ridica o mulţime mai mare decât prima. Şi, la sfârşitul timpurilor, după câţiva ani, va veni cu o mare armată+ şi cu multe provizii.+ 14  În timpurile acelea, mulţi se vor ridica împotriva regelui sudului. Fiii tâlharilor din mijlocul poporului tău se vor lăsa influenţaţi şi vor încerca să împlinească o viziune,+ dar se vor poticni.+ 15  Şi regele nordului va veni, va ridica un meterez de asediu+ şi va cuceri un oraş fortificat. Braţele sudului nu vor rezista, nici poporul oamenilor lui aleşi; şi nu vor avea putere să se împotrivească. 16  Cel care va veni împotriva lui va lucra după voia lui şi nimeni nu va rămâne în picioare înaintea lui. El va sta în ţara Podoabei+ şi în mâna lui va fi nimicire.+ 17  El îşi va îndrepta faţa+ ca să vină cu forţa întregului său regat. Şi va face o înţelegere+ cu el şi va acţiona cu eficienţă.+ Pe fiica femeilor i se va permite s-o distrugă. Ea nu va rezista şi nu va mai fi a lui.+ 18  El îşi va întoarce faţa spre regiunile de coastă+ şi va cuceri multe. Un comandant va trebui să pună capăt batjocurii pe care i-o aducea el şi batjocura lui va înceta. O va face să se întoarcă asupra lui. 19  El îşi va întoarce faţa spre fortăreţele din ţara lui, apoi se va poticni, va cădea şi nu va mai fi găsit.+ 20  În locul lui se va ridica unul+ care va trimite un perceptor+ prin regatul cel splendid şi, în câteva zile, va fi zdrobit, dar nu prin mânie şi nici prin război. 21  În locul lui se va ridica unul care va fi dispreţuit,+ căruia nu i se va da demnitatea regatului; el va veni într-un timp când se va trăi fără griji+ şi va pune mâna pe regat prin linguşire.+ 22  Iar braţele+ inundaţiei vor fi inundate din cauza lui şi zdrobite,+ aşa cum va fi şi+ Conducătorul+ legământului.+ 23  Şi, pentru că se vor alia cu el, va lucra cu viclenie, va urca şi se va întări cu ajutorul unei naţiuni mici.+ 24  În timpul când se va trăi fără griji,+ el va intra chiar în regiunea bogată a provinciei şi va face ce n-au făcut nici părinţii lui, nici părinţii părinţilor lui. Va împărţi între ei lucrurile jefuite, prăzile şi bunurile; şi va urzi planuri+ şi împotriva locurilor fortificate, dar numai pentru un timp. 25  El îşi va stârni puterea şi curajul* împotriva regelui sudului, cu o mare armată. La rândul lui, regele sudului se va pregăti de război cu o armată foarte mare şi puternică. Şi el nu va rezista, pentru că se vor urzi planuri împotriva lui. 26  Cei care mănâncă mâncărurile lui alese îi vor cauza prăbuşirea. Armata lui se va împrăştia şi mulţi vor cădea ucişi. 27  Iar aceşti doi regi vor urzi lucruri rele în inima lor şi, stând la aceeaşi masă,+ vor vorbi minciuni.+ Dar nimic nu va reuşi,+ fiindcă sfârşitul este pentru timpul fixat.+ 28  Şi el se va întoarce în ţara lui cu multe bunuri, iar inima lui va fi împotriva legământului sfânt.+ El va acţiona cu eficienţă+ şi se va întoarce în ţara lui. 29  La timpul fixat+ se va întoarce şi va veni împotriva sudului,+ dar la sfârşit nu va mai fi ca la început. 30  Împotriva lui vor veni corăbiile din Chitim+ şi el se va descuraja. Se va întoarce, va pronunţa condamnarea+ împotriva legământului sfânt+ şi va acţiona cu eficienţă; da, se va întoarce şi îşi va îndrepta atenţia spre cei ce părăsesc legământul sfânt. 31  Şi de la el se vor ridica nişte braţe, care vor profana sanctuarul,+ fortăreaţa, şi vor îndepărta jertfa zilnică.+ Şi vor aşeza lucrul dezgustător+ care cauzează pustiire.+ 32  Pe aceia care fac ce este rău împotriva legământului,+ el îi va duce la apostazie+ prin cuvinte mieroase.+ Dar poporul care-l cunoaşte pe Dumnezeul+ său va birui+ şi va acţiona cu eficienţă. 33  Şi aceia dintre oameni care au perspicacitate+ îi vor ajuta pe mulţi să înţeleagă.+ Şi pentru câteva zile vor fi făcuţi să se poticnească prin sabie şi prin flacără, prin captivitate şi prin jaf.+ 34  Dar, când vor fi făcuţi să se poticnească, vor fi ajutaţi puţin+ şi mulţi li se vor alătura prin linguşire.+ 35  Şi unii dintre cei ce au perspicacitate vor fi făcuţi să se poticnească,+ pentru a se face o lucrare de rafinare datorită lor şi pentru a se face o curăţare şi o albire,+ până la timpul sfârşitului,+ căci lucrul acesta rămâne pentru timpul fixat.+ 36  Şi regele va face după voia lui, se va înălţa şi se va preamări deasupra oricărui dumnezeu+ şi va vorbi lucruri uluitoare împotriva Dumnezeului dumnezeilor.+ Va avea reuşită până se va sfârşi pronunţarea condamnării;+ pentru că lucrul hotărât trebuie să se împlinească. 37  El nu va ţine seama de Dumnezeul părinţilor lui şi nu va ţine seama nici de dorinţa femeilor, nici de vreun alt dumnezeu, ci se va preamări deasupra tuturor.+ 38  Dar, având în vedere poziţia lui, îi va da glorie dumnezeului fortăreţelor; îi va da glorie cu aur şi argint, cu pietre preţioase şi lucruri scumpe unui dumnezeu pe care părinţii lui nu l-au cunoscut. 39  Va acţiona cu eficienţă împotriva celor mai întărite fortăreţe, împreună cu un dumnezeu străin. Pe oricine îl va recunoaşte îl va copleşi cu glorie şi îl va pune să stăpânească peste mulţi; şi va împărţi pământul cu un preţ. 40  La timpul sfârşitului, regele sudului+ va începe să lupte cu el, iar regele nordului va năvăli ca o furtună împotriva lui cu care, cu călăreţi şi cu multe corăbii. Va intra în alte ţări, le va inunda şi va trece prin ele. 41  Va intra+ şi în ţara Podoabei+ şi multe ţări vor fi făcute să se poticnească.+ Dar iată-le pe cele care vor scăpa din mâna lui: Edomul, Moabul+ şi partea principală a fiilor lui Amon. 42  El va continua să-şi întindă mâna împotriva ţărilor şi nici ţara Egiptului+ nu va scăpa. 43  El va stăpâni peste comorile ascunse de aur şi de argint şi peste toate lucrurile scumpe ale Egiptului. Libienii şi etiopienii îi vor urma paşii. 44  Dar vor veni nişte veşti de la răsărit+ şi de la nord care îl vor tulbura+ şi el va ieşi cu mare furie ca să-i nimicească şi să-i distrugă cu desăvârşire pe mulţi.+ 45  Îşi va întinde corturile asemănătoare unui palat între marea cea mare şi muntele sfânt al Podoabei,+ dar îşi va ajunge sfârşitul+ şi nu va fi nimeni care să-i vină în ajutor.+

Note de subsol

Lit. „inima“.