Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

Judecătorii 5:1-31

5  În ziua aceea, Debora+ şi Barac,+ fiul lui Abinoam,+ au dat glas unei cântări,+ zicând:   „Fiindcă în Israel părul este lăsat să fluture pentru război,fiindcă poporul se oferă de bunăvoie,+binecuvântaţi pe Iehova!+   Ascultaţi, regi!+ Plecaţi urechea, demnitari!Eu, da, eu îi voi cânta lui Iehova.Îi voi cânta melodii+ lui Iehova, Dumnezeul lui Israel.+   Iehova, la ieşirea ta din Seir,+la plecarea ta din ţinutul Edomului,+pământul s-a zguduit+ şi cerurile au picurat,+da, norii au picurat apă.   Munţii s-au scurs dinaintea feţei lui Iehova,+Sinaiul+ acesta, dinaintea feţei lui Iehova,+ Dumnezeul lui Israel.+   În zilele lui Şamgar,+ fiul lui Anat,în zilele lui Iael,+ cărările erau neumblate,iar călătorii de pe drumurile mari umblau pe cărări ocolite.+   Au dispărut locuitorii de la ţară, au dispărut din Israel,+până m-am ridicat eu, Debora,+până m-am ridicat eu ca o mamă în Israel.+   Şi-au ales noi dumnezei.+Atunci a fost război la porţi.+Nu se putea vedea nici scut, nici lancela patruzeci de mii din Israel.+   Inima mea este cu comandanţii lui Israel,+care s-au oferit de bunăvoie din popor.+Binecuvântaţi pe Iehova!+ 10  Voi, care călăriţi pe măgăriţe roşcate,+voi, care staţi pe covoare scumpe,şi voi, care umblaţi pe drum,luaţi aminte!+ 11  S-au auzit vocile celor ce împart apă în locurile de unde se scoate apă.+Acolo ei au început să istorisească faptele drepte ale lui Iehova,+faptele drepte ale locuitorilor săi de la ţară din Israel.Atunci poporul lui Iehova a coborât la porţi. 12  Trezeşte-te, trezeşte-te, Debora!+Trezeşte-te, trezeşte-te şi cântă o cântare!+Ridică-te, Barac,+ şi condu-ţi captivii, fiu al lui Abinoam!+ 13  Atunci supravieţuitorii au coborât la nobili;poporul lui Iehova a coborât la mine, împotriva celor puternici. 14  Din Efraim erau cei din vale.+Ei sunt cu tine, Beniamin, printre popoarele tale.Din Machir+ au coborât comandanţiişi din Zabulon cei ce mânuiesc instrumentele de scris.+ 15  Prinţii din Isahar+ au fost cu Deboraşi ca Isahar, aşa a fost Barac.+El a fost trimis pe jos în vale.+Printre grupurile lui Ruben, îndelung au cercetat inimile!+ 16  De ce te-ai aşezat între cei doi desagi,ca să asculţi fluierul care cheamă turmele?+Pentru grupurile lui Ruben, îndelungi au fost cercetările inimii.+ 17  Galaad a rămas în locuinţa lui dincolo de Iordan.+Şi Dan, de ce a continuat să locuiască în tot acest timp în corăbii?+Aşer a stat nepăsător pe ţărmul măriişi a rămas în porturile lui.+ 18  Zabulon este un popor care şi-a riscat sufletul, punându-l în primejdie de moarte,+Neftali,+ la fel, pe înălţimile câmpului.+ 19  Au venit regi, au luptat;atunci au luptat+ regii Canaanuluila Taanac,+ la apele de la Meghido.+N-au putut lua argint ca pradă.+ 20  Din cer au luptat stelele,+de pe orbitele lor au luptat împotriva lui Sisera. 21  Torentul Chison i-a dus cu el,+torentul din zilele străvechi, torentul Chison.+I-ai călcat în picioare pe cei puternici,+ o, suflete al meu! 22  Atunci copitele cailor loveau pământul,+căci armăsarii lui galopau, galopau năvalnic. 23  «Blestemaţi+ Merozul, a zis îngerul lui Iehova,+blestemaţi-i fără încetare pe locuitorii lui,căci n-au venit în ajutorul lui Iehova,în ajutorul lui Iehova cu cei puternici». 24  Iael,+ soţia lui Heber, chenitul,+ va fi nespus de binecuvântată printre femei,va fi nespus de binecuvântată printre femeile din corturi.+ 25  El a cerut apă, ea i-a dat lapte;în cupa mare de ospăţ pentru nobili i-a adus lapte prins.+ 26  Apoi şi-a întins mâna spre ţăruşul de cortşi mâna dreaptă spre barosul lucrătorilor.+L-a lovit cu barosul pe Sisera, i-a străpuns capul,+i-a zdrobit şi i-a despicat tâmplele. 27  La picioarele ei s-a prăbuşit, a căzut şi s-a întins;la picioarele ei s-a prăbuşit, a căzut;unde s-a prăbuşit, acolo a căzut învins.+ 28  O femeie privea de la fereastră şi-l aştepta,mama lui Sisera privea printre zăbrele:+«De ce zăboveşte carul lui de război?+De ce întârzie tropotul cailor de la carele lui?»+ 29  Dintre doamnele ei nobile, cele înţelepte+ îi răspundeau,ba chiar şi ea îşi dădea răspuns în sinea ei: 30  «Oare n-au găsit ei pradă şi acum o împart?+Un pântec, două pântece pentru fiecare bărbat,+pradă de stofă vopsită pentru Sisera, pradă de stofă vopsită,un veşmânt brodat, stofă vopsită, două veşminte brodatepentru gâtul bărbaţilor care au luat pradă». 31  Aşa să piară toţi duşmanii tăi,+ o, Iehova,iar cei ce te iubesc+ să fie ca soarele când se ridică în puterea lui!“+Şi ţara n-a mai fost tulburată patruzeci de ani.+

Note de subsol