Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

2 Samuel 22:1-51

22  David a rostit în faţa lui Iehova cuvintele acestei cântări+ în ziua în care Iehova l-a scăpat din mâna tuturor duşmanilor lui+ şi din mâna lui Saul+  şi a zis:„Iehova este stânca mea,+ fortăreaţa mea+ şi Cel ce mă scapă.+   Dumnezeul meu este stânca mea.+ Mă voi refugia în el,el este scutul meu+ şi cornul* meu+ de salvare, turnul meu tare,+locul meu de refugiu,+ Salvatorul meu;+ tu mă salvezi din mijlocul violenţei.+   Pe Cel demn de laudă,+ pe Iehova, îl voi chemaşi voi fi salvat din mâna duşmanilor mei.+   Căci mă încercuiseră nişte talazuri ucigătoare,+nişte puhoaie de netrebnici mă înspăimântau.+   Mă înconjuraseră frânghiile Şeolului,+laţurile morţii erau întinse înaintea mea.+   În necazul meu l-am chemat pe Iehova+şi am strigat după ajutor la Dumnezeul meu.+Atunci, din templul său, el mi-a auzit glasul,+strigătul meu de ajutor i-a ajuns la urechi.+   Pământul a început să se clatine şi să se zguduie,+temeliile cerurilor s-au cutremurat+şi s-au clătinat, pentru că el se mâniase.+   Un fum i s-a ridicat din nări şi un foc mistuitor i-a ieşit din gură,+cărbuni aprinşi au ieşit de la el.+ 10  Atunci el a plecat cerurile şi a coborât;+sub picioarele lui era beznă adâncă.+ 11  Venea pe un heruvim,+ venea zburând;se vedea pe aripile unui spirit.+ 12  Atunci a pus de jur împrejurul lui întunericul drept cort,+ape întunecate şi nori groşi.+ 13  Din strălucirea care era înaintea lui au ieşit cărbuni aprinşi.+ 14  Iehova a tunat din cer,+Cel Preaînalt a făcut să-i răsune glasul.+ 15  A trimis săgeţi ca să-i împrăştie,+fulgerul, ca să provoace învălmăşeală în rândurile lor.+ 16  Albia mării s-a văzut,+iar temeliile pământului+ au ieşit la ivealăla mustrarea lui Iehova, la vuietul suflării nărilor sale.+ 17  Din înălţimi, el şi-a întins mâna, m-a luat+şi m-a scos din ape mari.+ 18  M-a scăpat de duşmanul meu cel puternic,+de cei ce mă urau, căci erau mai puternici decât mine.+ 19  Ei s-au năpustit asupra mea în ziua necazului meu,+dar Iehova a fost sprijinul meu.+ 20  El m-a scos la loc larg,+m-a scăpat, fiindcă şi-a găsit plăcerea în mine.+ 21  Iehova mă răsplăteşte după dreptatea mea,+îmi dă după curăţia mâinilor mele.+ 22  Căci am păzit căile lui Iehova+şi nu m-am îndepărtat de Dumnezeul meu ca să fac ce este rău.+ 23  Fiindcă toate hotărârile sale judecătoreşti+ sunt înaintea meaşi nu mă voi abate de la legile sale.+ 24  Voi fi ireproşabil+ faţă de elşi mă voi abţine de la orice nelegiuire.+ 25  Să mă răsplătească Iehova după dreptatea mea,+după curăţia mea, care este înaintea ochilor săi.+ 26  Cu cel loial te vei purta loial,+iar cu cel puternic şi ireproşabil te vei purta ireproşabil;+ 27  faţă de cel ce se păstrează curat vei fi curat,+iar cu cel viclean te vei purta ca unul iraţional.+ 28  Pe oamenii umili îi vei salva,+dar ochii tăi sunt împotriva celor trufaşi, ca să-i umileşti.+ 29  Căci tu eşti lampa mea, o, Iehova!+Iehova îmi va lumina întunericul!+ 30  Cu ajutorul tău pot să alerg împotriva unei trupe de jefuitori,+cu ajutorul Dumnezeului meu pot să sar peste zid.+ 31  Calea adevăratului Dumnezeu este perfectă;+cuvântul lui Iehova este pur.+El este un scut pentru toţi cei ce se refugiază în el.+ 32  Fiindcă cine este Dumnezeu în afară de Iehova,+cine este o stâncă în afară de Dumnezeul nostru?+ 33  Adevăratul Dumnezeu este fortăreaţa mea cea tare+şi îmi face perfectă calea,+ 34  îmi face picioarele ca ale cerboaicelor;+el mă ajută să stau pe locuri înalte.+ 35  El îmi deprinde mâinile la luptă,+braţele mele îndoaie arcul de aramă.+ 36  Tu îmi vei da scutul tău de salvare+şi umilinţa ta mă face mare.+ 37  Tu vei face loc larg paşilor mei+şi gleznele nu mi se vor clătina.+ 38  Îi voi urmări pe duşmanii mei, ca să-i nimicesc,nu mă voi întoarce până nu vor fi nimiciţi de tot.+ 39  Îi voi nimici şi-i voi face fărâme,+ ca să nu se mai ridice;+şi vor cădea sub picioarele mele.+ 40  Tu mă vei încinge cu putere pentru luptă,+vei face să cadă sub mine cei ce se ridică împotriva mea.+ 41  Îmi vei da ceafa duşmanilor mei,+iar pe cei ce mă urăsc cu înverşunare îi voi reduce la tăcere.+ 42  Ei strigă după ajutor, dar nu este niciun salvator,+către Iehova, dar el nu le răspunde.+ 43  Îi voi zdrobi ca ţărâna pământului;îi voi călca în picioare ca pe noroiul de pe străzi;+îi voi strivi. 44  Tu mă vei ajuta să scap de defăimările poporului meu.+Mă vei păzi, ca să fiu căpetenia naţiunilor;+un popor pe care nu l-am cunoscut îmi va sluji.+ 45  Străinii vor veni plecându-se înaintea mea,+urechile lor mă vor asculta cu supunere.+ 46  Străinii se vor ofilişi vor ieşi tremurând din bastioanele lor.+ 47  Iehova este viu!+ Binecuvântată să fie Stânca mea!+Înălţat să fie Dumnezeul stâncii salvării mele!+ 48  Adevăratul Dumnezeu este Cel ce mă răzbună,+Cel ce-mi supune popoarele+ 49  şi Cel ce mă scoate din mijlocul duşmanilor mei.+Tu mă vei înălţa deasupra celor ce se ridică împotriva mea,+mă vei scăpa de omul violenţei.+ 50  De aceea, îţi voi mulţumi, o, Iehova, printre naţiuni+şi voi cânta melodii numelui tău,+ 51  Celui ce dă mari victorii regelui său+şi arată bunătate iubitoare faţă de unsul său,+faţă de David şi faţă de sămânţa lui pe timp indefinit!“+

Note de subsol

Vezi 1Sa 2:1, n.s.