Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

2 Regi 23:1-37

23  Atunci regele a trimis să se adune la el toţi bătrânii lui Iuda şi ai Ierusalimului.+  Apoi regele a urcat la casa lui Iehova şi, împreună cu el, toţi bărbaţii lui Iuda şi toţi locuitorii Ierusalimului, precum şi preoţii,+ profeţii şi tot poporul, de la mic la mare.+ Şi el a citit+ în auzul lor toate cuvintele cărţii+ legământului,+ care fusese găsită în casa lui Iehova.+  Regele stătea în picioare lângă coloană.+ Atunci a încheiat înaintea lui Iehova legământul+ de a-l urma+ pe Iehova şi de a respecta poruncile,+ mărturiile+ şi legile+ sale din toată inima+ şi din tot sufletul,+ împlinind cuvintele acestui legământ scrise în această carte.+ Astfel, tot poporul a acceptat legământul.+  Regele le-a poruncit marelui preot, Hilchia,+ preoţilor de rangul al doilea şi uşierilor+ să scoată din templul lui Iehova toate ustensilele făcute pentru Baal,+ pentru stâlpul sacru+ şi pentru toată armata cerurilor.+ Apoi le-a ars în afara Ierusalimului, pe terasele Chedronului,+ şi a adus pulberea lor la Betel.+  I-a înlăturat din serviciu pe preoţii dumnezeilor străini, puşi de regii lui Iuda să facă să se înalţe fum de jertfă în locurile înalte din oraşele lui Iuda şi din împrejurimile Ierusalimului, precum şi pe cei care îi înălţau fum de jertfă lui Baal,+ soarelui, lunii, constelaţiilor zodiacului şi întregii armate a cerurilor.+  A scos stâlpul sacru+ din casa lui Iehova şi l-a dus la marginea Ierusalimului, în valea* Chedron. L-a ars+ în valea* Chedron, l-a fărâmiţat, făcându-l pulbere, şi i-a aruncat pulberea pe locul de înmormântare+ al fiilor poporului.  A dărâmat casele prostituaţilor sacri+ din casa lui Iehova, unde femeile ţeseau corturi ca sanctuare pentru stâlpul sacru.  Apoi i-a adus pe toţi preoţii din oraşele lui Iuda, ca să facă nepotrivite pentru închinare locurile înalte unde preoţii făceau să se înalţe fum de jertfă, de la Gheba+ până la Beer-Şeba.+ A dărâmat locurile înalte ale porţilor de la intrarea porţii lui Iosua, căpetenia oraşului, poartă care era la stânga cum se intra pe poarta oraşului.  Însă preoţii+ locurilor înalte nu urcau la altarul lui Iehova din Ierusalim, ci mâncau turte nedospite+ în mijlocul fraţilor lor. 10  A făcut nepotrivit pentru închinare Tofetul,+ care se află în valea fiilor lui Hinom,+ pentru ca nimeni să nu-şi treacă fiul sau fiica prin foc+ pentru Moloh.+ 11  N-a mai permis cailor pe care regii lui Iuda îi dăruiseră soarelui să intre în casa lui Iehova pe lângă sala de mese+ a lui Natan-Melec, demnitarul de la curte, sală care se afla în portic, şi a dat foc carelor soarelui.+ 12  Regele a dărâmat altarele de deasupra camerei aflate pe acoperişul+ casei lui Ahaz, pe care le făcuseră regii lui Iuda, precum şi altarele+ pe care le făcuse Manase în cele două curţi ale casei lui Iehova. Le-a zdrobit acolo şi le-a aruncat pulberea în valea Chedron. 13  Regele a făcut nepotrivite pentru închinare locurile înalte din faţa+ Ierusalimului, care se aflau în dreapta Muntelui Distrugerii şi pe care Solomon,+ regele lui Israel, le construise pentru Aştoret,+ lucrul dezgustător al sidonienilor, pentru Chemoş,+ lucrul dezgustător al Moabului, şi pentru Milcom,+ lucrul dezgustător al fiilor lui Amon. 14  A sfărâmat+ coloanele sacre, a tăiat stâlpii sacri şi a umplut locurile lor cu oseminte omeneşti. 15  A dărâmat altarul din Betel,+ locul înalt făcut de Ieroboam,+ fiul lui Nebat, care-l făcuse pe Israel să păcătuiască,+ da, altarul acela şi locul înalt. Apoi a ars locul înalt, l-a fărâmiţat, făcându-l pulbere, şi a ars stâlpul sacru. 16  Când Iosia s-a întors, a văzut mormintele de pe munte. A trimis deci să se ia oasele din morminte şi le-a ars+ pe altar, ca să-l facă nepotrivit pentru închinare, după cuvântul lui Iehova+ anunţat de omul adevăratului Dumnezeu,+ care spusese aceste lucruri. 17  Apoi a întrebat: „Ce este piatra aceea de mormânt pe care o văd?“ Bărbaţii oraşului i-au răspuns: „Este mormântul+ omului adevăratului Dumnezeu care a venit din Iuda+ şi a anunţat aceste lucruri pe care le-ai făcut cu altarul din Betel“.+ 18  Atunci el a zis: „Lăsaţi-l să se odihnească.+ Nimeni să nu-i mişte oasele“. Ei au lăsat deci în pace osemintele acestuia împreună cu oasele profetului+ care venise din Samaria. 19  Iosia a îndepărtat şi toate casele+ locurilor înalte din oraşele+ Samariei, pe care le construiseră regii+ lui Israel ca să provoace la mânie pe Dumnezeu,+ apoi a făcut cu ele tot ce făcuse în Betel.+ 20  Astfel, i-a sacrificat pe altare pe toţi preoţii+ locurilor înalte care erau acolo şi a ars oase de oameni pe ele.+ Apoi s-a întors la Ierusalim. 21  Atunci regele a poruncit întregului popor, spunând: „Ţineţi un Paşte+ pentru Iehova, Dumnezeul vostru, după cum este scris în această carte a legământului“.+ 22  Într-adevăr, un Paşte ca acesta nu se mai ţinuse din zilele judecătorilor care îl judecaseră pe Israel,+ nu, niciodată în zilele regilor lui Israel şi ale regilor lui Iuda.+ 23  Şi acest Paşte s-a ţinut în al optsprezecelea an al regelui Iosia pentru Iehova la Ierusalim.+ 24  Iosia a îndepărtat mediumurile,+ prezicătorii,+ terafimii,+ idolii de baligă+ şi toate lucrurile dezgustătoare+ care apăruseră în ţara lui Iuda şi în Ierusalim, ca să respecte cuvintele legii+ scrise în cartea+ pe care preotul Hilchia o găsise în casa lui Iehova.+ 25  Înaintea lui n-a fost niciun rege ca el care să se întoarcă+ la Iehova cu toată inima, cu tot sufletul+ şi cu toată puterea lui, potrivit întregii legi a lui Moise, şi nici după el nu s-a mai ridicat cineva ca el. 26  Totuşi, Iehova nu s-a întors din mânia sa cea mare, care se aprinsese împotriva lui Iuda,+ din cauza tuturor lucrurilor jignitoare prin care Manase îi făcuse să-l provoace la mânie.+ 27  Dar Iehova a spus: „Şi pe Iuda+ îl voi îndepărta dinaintea ochilor mei,+ aşa cum l-am îndepărtat pe Israel,+ şi voi respinge acest oraş pe care l-am ales, da, Ierusalimul, şi casa despre care am spus: «Acolo va rămâne numele meu»“.+ 28  Celelalte fapte ale lui Iosia şi tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în cartea+ cronicilor din zilele regilor lui Iuda? 29  În zilele sale, faraonul Neco,+ regele Egiptului, a urcat la regele Asiriei, lângă fluviul Eufrat.+ Regele Iosia s-a dus să-i iasă înainte,+ dar el l-a omorât+ la Meghido+ imediat ce l-a văzut. 30  De la Meghido, slujitorii lui l-au dus mort într-un car, l-au adus la Ierusalim+ şi l-au înmormântat în mormântul său. Atunci poporul ţării l-a luat pe Ioahaz,+ fiul lui Iosia, l-a uns şi l-a făcut rege în locul tatălui său. 31  Ioahaz+ avea douăzeci şi trei de ani când a început să domnească şi a domnit trei luni la Ierusalim. Numele mamei lui era Hamutal,+ fiica lui Ieremia din Libna. 32  El a făcut ce este rău în ochii lui Iehova, întocmai cum făcuseră strămoşii săi.+ 33  În cele din urmă, faraonul Neco+ l-a pus în lanţuri+ la Ribla,+ în ţara Hamatului, ca să nu mai domnească la Ierusalim, apoi a impus ţării un tribut+ de o sută de talanţi de argint+ şi un talant de aur.+ 34  Faraonul Neco l-a făcut rege pe Eliachim,+ fiul lui Iosia, în locul lui Iosia, tatăl său, şi i-a schimbat numele în Ioiachim. L-a luat pe Ioahaz şi l-a dus în Egipt, unde, în cele din urmă, a murit.+ 35  Ioiachim i-a dat faraonului argintul+ şi aurul, dar a fixat o taxă+ ţării, ca să dea argintul conform poruncii date de faraon. El a pretins argintul şi aurul de la poporul ţării, potrivit taxei+ stabilite pentru fiecare persoană, ca să-l dea faraonului Neco. 36  Ioiachim+ avea douăzeci şi cinci de ani când a început să domnească şi a domnit unsprezece ani la Ierusalim.+ Numele mamei lui era Zebida, fiica lui Pedaia din Ruma. 37  El a făcut ce este rău+ în ochii lui Iehova, întocmai cum făcuseră strămoşii săi.+

Note de subsol

Vezi Ge 26:17, n.s.
Vezi Ge 26:17, n.s.