Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

2 Regi 18:1-37

18  În al treilea an al lui Hosea,+ fiul lui Ela, regele lui Israel, a devenit rege Ezechia,+ fiul lui Ahaz,+ regele lui Iuda.  Avea douăzeci şi cinci de ani când a început să domnească şi a domnit douăzeci şi nouă de ani la Ierusalim. Numele mamei lui era Abi, fiica lui Zaharia.+  El a făcut ce este drept în ochii lui Iehova,+ întocmai cum făcuse David, strămoşul său.+  A îndepărtat locurile înalte,+ a făcut bucăţi coloanele sacre,+ a tăiat stâlpul sacru+ şi a zdrobit şarpele de aramă+ pe care-l făcuse Moise,+ pentru că, până în zilele acelea, fiii lui Israel făcuseră mereu să se înalţe fum de jertfă+ pentru el; şi era numit şarpele-idol de aramă.+  Ezechia s-a încrezut în Iehova,+ Dumnezeul lui Israel, şi printre toţi regii lui Iuda de după el n-a mai fost niciunul ca el,+ nici chiar printre cei care fuseseră înaintea lui.+  El s-a alipit de Iehova.+ N-a încetat să-l urmeze, ci a respectat mereu poruncile pe care Iehova i le dăduse lui Moise.+  Şi Iehova era cu el.+ Oriunde ieşea, acţiona cu înţelepciune.+ S-a răsculat împotriva regelui Asiriei şi nu i-a mai slujit.+  El i-a bătut pe filisteni+ până la Gaza+ şi la teritoriile acesteia, de la turnul+ străjerilor până la oraşul fortificat.  În al patrulea an al regelui Ezechia, adică în al şaptelea an al lui Hosea,+ fiul lui Ela, regele lui Israel, Salmanasar,+ regele Asiriei, a urcat împotriva Samariei şi a pornit asediul împotriva ei.+ 10  După trei ani de asediu au cucerit-o.+ În al şaselea an al lui Ezechia, adică în al nouălea an al lui Hosea, regele lui Israel, Samaria a fost cucerită.+ 11  Regele Asiriei+ l-a dus pe Israel în exil,+ în Asiria, şi l-a aşezat în Halah+ şi în Habor,+ lângă râul Gozan, şi în oraşele mezilor,+ 12  pentru că nu ascultaseră+ de glasul lui Iehova, Dumnezeul lor, ci încălcaseră mereu legământul lui,+ da, tot ce poruncise+ Moise,+ slujitorul lui Iehova. Ei nici nu ascultaseră, nici nu înfăptuiseră. 13  În al paisprezecelea an al regelui Ezechia, Sanherib,+ regele Asiriei,+ a urcat împotriva tuturor oraşelor fortificate ale lui Iuda şi le-a luat în stăpânire. 14  Atunci Ezechia, regele lui Iuda, a trimis să i se spună regelui Asiriei, la Lachis: „Am păcătuit. Retrage-te de la mine. Voi aduce tot ce-mi vei cere“.+ Şi regele Asiriei i-a pretins lui Ezechia, regele lui Iuda, trei sute de talanţi de argint+ şi treizeci de talanţi de aur. 15  Astfel, Ezechia a dat tot argintul care se găsea în casa lui Iehova+ şi în tezaurele casei regelui.+ 16  În acel timp, Ezechia a tăiat uşile templului lui Iehova+ şi uşorii, pe care le placase+ însuşi Ezechia, regele lui Iuda, şi i le-a dat regelui Asiriei. 17  Regele Asiriei+ i-a trimis de la Lachis+ pe tartan*,+ pe rabsaris* şi pe rabşache*+ cu o armată puternică la regele Ezechia, la Ierusalim, ca să urce şi să se ducă la Ierusalim. Astfel, au urcat, au ajuns acolo şi s-au oprit lângă canalul+ bazinului de sus,+ pe drumul cel mare de pe câmpul înălbitorului.+ 18  Şi au început să strige către rege, dar au ieşit înaintea lor Eliachim,+ fiul lui Hilchia, care era numit peste casă, Şebna,+ secretarul, şi Ioah, cronicarul, fiul lui Asaf. 19  Atunci rabşache+ le-a zis: „Spuneţi-i lui Ezechia: «Iată ce-a zis marele rege,+ regele Asiriei: „Ce este încrederea asta? Pe ce te bizui?+ 20  Tu ai spus (dar nu sunt decât cuvinte ale buzelor): «Pentru război este nevoie de sfat+ şi de tărie». Acum, în cine ţi-ai pus încrederea de te-ai răsculat+ împotriva mea? 21  Iată că ţi-ai pus încrederea în sprijinul acestei trestii zdrobite,+ în Egipt,+ care, dacă s-ar sprijini un om pe ea, i-ar intra în palmă şi i-ar străpunge-o. Aşa este faraonul,+ regele Egiptului, pentru toţi cei ce-şi pun încrederea în el. 22  Dacă-mi veţi zice: «În Iehova,+ Dumnezeul nostru, ne-am pus încrederea»,+ oare nu este el acela ale cărui locuri înalte+ şi altare au fost îndepărtate de Ezechia,+ în timp ce el îi spune lui Iuda şi Ierusalimului: «Înaintea acestui altar să te pleci, la Ierusalim»?“»+ 23  Acum fă o învoială+ cu domnul meu, regele Asiriei, şi-ţi voi da două mii de cai, ca să vedem dacă poţi să pui călăreţi pe ei!+ 24  Cum ai putea să te împotriveşti feţei unui singur guvernator dintre cei mai mici slujitori ai domnului meu,+ când tu îţi pui încrederea în Egipt pentru care+ şi pentru călăreţi?+ 25  Oare fără permisiunea lui Iehova am urcat eu împotriva acestui loc ca să-l distrug? Iehova însuşi mi-a spus:+ «Urcă împotriva acestei ţări şi distruge-o»“. 26  Atunci Eliachim,+ fiul lui Hilchia, Şebna+ şi Ioah+ i-au spus lui rabşache:+ „Vorbeşte, te rugăm, cu slujitorii tăi în limba siriană,+ căci înţelegem. Nu vorbi cu noi în limba iudeilor+ în auzul poporului de pe zid“. 27  Dar rabşache le-a spus: „Oare la domnul tău şi la tine m-a trimis domnul meu ca să spun aceste cuvinte? Nu la oamenii care stau pe zid ca să-şi mănânce excrementele+ şi să-şi bea urina cu voi?“+ 28  Rabşache a stat acolo şi a strigat cu glas tare în limba iudeilor.+ Şi a vorbit astfel: „Ascultaţi cuvântul marelui rege,+ regele Asiriei! 29  Iată ce a spus regele: «Să nu vă amăgească Ezechia, căci el nu poate să vă scape din mâna mea.+ 30  Şi să nu vă facă Ezechia să vă încredeţi în Iehova,+ zicând: „Iehova ne va scăpa negreşit,+ iar oraşul acesta nu va fi dat în mâna regelui Asiriei“.+ 31  Nu-l ascultaţi pe Ezechia, căci iată ce a spus regele Asiriei: „Predaţi-vă mie şi ieşiţi la mine şi fiecare va mânca din via lui, fiecare din smochinul lui+ şi fiecare va bea apă din rezervorul lui,+ 32  până voi veni şi vă voi duce într-o ţară ca a voastră,+ o ţară cu grâne şi cu vin nou, o ţară cu pâine+ şi cu vii,+ o ţară cu măslini şi cu miere!+ Veţi rămâne în viaţă, nu veţi muri. Nu-l ascultaţi pe Ezechia, fiindcă vă ademeneşte, zicând: «Iehova ne va scăpa».+ 33  Şi-au scăpat oare dumnezeii naţiunilor+ ţara din mâna regelui Asiriei?+ 34  Unde sunt dumnezeii Hamatului+ şi ai Arpadului?+ Unde sunt dumnezeii Sefarvaimului,+ ai Henei+ şi ai Ivei?+ Au scăpat ei Samaria din mâna mea?+ 35  Care dintre toţi dumnezeii acestor ţări şi-a mai scăpat ţara din mâna mea,+ pentru ca şi Iehova să scape Ierusalimul din mâna mea?“»“+ 36  Poporul a tăcut+ şi nu i-a răspuns+ niciun cuvânt, căci porunca regelui era: „Să nu-i răspundeţi!“+ 37  Dar Eliachim,+ fiul lui Hilchia, care era numit peste casă, Şebna,+ secretarul, şi Ioah,+ cronicarul, fiul lui Asaf, au venit la Ezechia cu veşmintele sfâşiate+ şi i-au spus cuvintele lui rabşache.

Note de subsol

Titlul unui comandant.
Titlul mai-marelui demnitarilor de la curte.
Titlul unui funcţionar de rang înalt din imperiu.