Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

2 Regi 18:1-37

18  În al treilea an al lui Hosea,+ fiul lui Ela, regele lui Israel, a devenit rege Ezechia,+ fiul lui Ahaz,+ regele lui Iuda.  Avea douăzeci și cinci de ani când a început să domnească și a domnit douăzeci și nouă de ani la Ierusalim. Numele mamei lui era Abi, fiica lui Zaharia.+  El a făcut ce este drept în ochii lui Iehova,+ întocmai cum făcuse David, strămoșul său.+  A îndepărtat locurile înalte,+ a făcut bucăți coloanele sacre,+ a tăiat stâlpul sacru+ și a zdrobit șarpele de aramă+ pe care-l făcuse Moise,+ pentru că, până în zilele acelea, fiii lui Israel făcuseră mereu să se înalțe fum de jertfă+ pentru el; și era numit șarpele-idol de aramă.+  Ezechia s-a încrezut în Iehova,+ Dumnezeul lui Israel, și printre toți regii lui Iuda de după el n-a mai fost niciunul ca el,+ nici chiar printre cei care fuseseră înaintea lui.+  El s-a alipit de Iehova.+ N-a încetat să-l urmeze, ci a respectat mereu poruncile pe care Iehova i le dăduse lui Moise.+  Și Iehova era cu el.+ Oriunde ieșea, acționa cu înțelepciune.+ S-a răsculat împotriva regelui Asiriei și nu i-a mai slujit.+  El i-a bătut pe filisteni+ până la Gaza+ și la teritoriile acesteia, de la turnul+ străjerilor până la orașul fortificat.  În al patrulea an al regelui Ezechia, adică în al șaptelea an al lui Hosea,+ fiul lui Ela, regele lui Israel, Salmanasar,+ regele Asiriei, a urcat împotriva Samariei și a pornit asediul împotriva ei.+ 10  După trei ani de asediu au cucerit-o.+ În al șaselea an al lui Ezechia, adică în al nouălea an al lui Hosea, regele lui Israel, Samaria a fost cucerită.+ 11  Regele Asiriei+ l-a dus pe Israel în exil,+ în Asiria, și l-a așezat în Halah+ și în Habor,+ lângă râul Gozan, și în orașele mezilor,+ 12  pentru că nu ascultaseră+ de glasul lui Iehova, Dumnezeul lor, ci încălcaseră mereu legământul lui,+ da, tot ce poruncise+ Moise,+ slujitorul lui Iehova. Ei nici nu ascultaseră, nici nu înfăptuiseră. 13  În al paisprezecelea an al regelui Ezechia, Sanherib,+ regele Asiriei,+ a urcat împotriva tuturor orașelor fortificate ale lui Iuda și le-a luat în stăpânire. 14  Atunci Ezechia, regele lui Iuda, a trimis să i se spună regelui Asiriei, la Lachis: „Am păcătuit. Retrage-te de la mine. Voi aduce tot ce-mi vei cere“.+ Și regele Asiriei i-a pretins lui Ezechia, regele lui Iuda, trei sute de talanți de argint+ și treizeci de talanți de aur. 15  Astfel, Ezechia a dat tot argintul care se găsea în casa lui Iehova+ și în tezaurele casei regelui.+ 16  În acel timp, Ezechia a tăiat ușile templului lui Iehova+ și ușorii, pe care le placase+ însuși Ezechia, regele lui Iuda, și i le-a dat regelui Asiriei. 17  Regele Asiriei+ i-a trimis de la Lachis+ pe tartan*,+ pe rabsaris* și pe rabșache*+ cu o armată puternică la regele Ezechia, la Ierusalim, ca să urce și să se ducă la Ierusalim. Astfel, au urcat, au ajuns acolo și s-au oprit lângă canalul+ bazinului de sus,+ pe drumul cel mare de pe câmpul înălbitorului.+ 18  Și au început să strige către rege, dar au ieșit înaintea lor Eliachim,+ fiul lui Hilchia, care era numit peste casă, Șebna,+ secretarul, și Ioah, cronicarul, fiul lui Asaf. 19  Atunci rabșache+ le-a zis: „Spuneți-i lui Ezechia: «Iată ce-a zis marele rege,+ regele Asiriei: „Ce este încrederea asta? Pe ce te bizui?+ 20  Tu ai spus (dar nu sunt decât cuvinte ale buzelor): «Pentru război este nevoie de sfat+ și de tărie». Acum, în cine ți-ai pus încrederea de te-ai răsculat+ împotriva mea? 21  Iată că ți-ai pus încrederea în sprijinul acestei trestii zdrobite,+ în Egipt,+ care, dacă s-ar sprijini un om pe ea, i-ar intra în palmă și i-ar străpunge-o. Așa este faraonul,+ regele Egiptului, pentru toți cei ce-și pun încrederea în el. 22  Dacă-mi veți zice: «În Iehova,+ Dumnezeul nostru, ne-am pus încrederea»,+ oare nu este el acela ale cărui locuri înalte+ și altare au fost îndepărtate de Ezechia,+ în timp ce el îi spune lui Iuda și Ierusalimului: «Înaintea acestui altar să te pleci, la Ierusalim»?“»+ 23  Acum fă o învoială+ cu domnul meu, regele Asiriei, și-ți voi da două mii de cai, ca să vedem dacă poți să pui călăreți pe ei!+ 24  Cum ai putea să te împotrivești feței unui singur guvernator dintre cei mai mici slujitori ai domnului meu,+ când tu îți pui încrederea în Egipt pentru care+ și pentru călăreți?+ 25  Oare fără permisiunea lui Iehova am urcat eu împotriva acestui loc ca să-l distrug? Iehova însuși mi-a spus:+ «Urcă împotriva acestei țări și distruge-o»“. 26  Atunci Eliachim,+ fiul lui Hilchia, Șebna+ și Ioah+ i-au spus lui rabșache:+ „Vorbește, te rugăm, cu slujitorii tăi în limba siriană,+ căci înțelegem. Nu vorbi cu noi în limba iudeilor+ în auzul poporului de pe zid“. 27  Dar rabșache le-a spus: „Oare la domnul tău și la tine m-a trimis domnul meu ca să spun aceste cuvinte? Nu la oamenii care stau pe zid ca să-și mănânce excrementele+ și să-și bea urina cu voi?“+ 28  Rabșache a stat acolo și a strigat cu glas tare în limba iudeilor.+ Și a vorbit astfel: „Ascultați cuvântul marelui rege,+ regele Asiriei! 29  Iată ce a spus regele: «Să nu vă amăgească Ezechia, căci el nu poate să vă scape din mâna mea.+ 30  Și să nu vă facă Ezechia să vă încredeți în Iehova,+ zicând: „Iehova ne va scăpa negreșit,+ iar orașul acesta nu va fi dat în mâna regelui Asiriei“.+ 31  Nu-l ascultați pe Ezechia, căci iată ce a spus regele Asiriei: „Predați-vă mie și ieșiți la mine și fiecare va mânca din via lui, fiecare din smochinul lui+ și fiecare va bea apă din rezervorul lui,+ 32  până voi veni și vă voi duce într-o țară ca a voastră,+ o țară cu grâne și cu vin nou, o țară cu pâine+ și cu vii,+ o țară cu măslini și cu miere!+ Veți rămâne în viață, nu veți muri. Nu-l ascultați pe Ezechia, fiindcă vă ademenește, zicând: «Iehova ne va scăpa».+ 33  Și-au scăpat oare dumnezeii națiunilor+ țara din mâna regelui Asiriei?+ 34  Unde sunt dumnezeii Hamatului+ și ai Arpadului?+ Unde sunt dumnezeii Sefarvaimului,+ ai Henei+ și ai Ivei?+ Au scăpat ei Samaria din mâna mea?+ 35  Care dintre toți dumnezeii acestor țări și-a mai scăpat țara din mâna mea,+ pentru ca și Iehova să scape Ierusalimul din mâna mea?“»“+ 36  Poporul a tăcut+ și nu i-a răspuns+ niciun cuvânt, căci porunca regelui era: „Să nu-i răspundeți!“+ 37  Dar Eliachim,+ fiul lui Hilchia, care era numit peste casă, Șebna,+ secretarul, și Ioah,+ cronicarul, fiul lui Asaf, au venit la Ezechia cu veșmintele sfâșiate+ și i-au spus cuvintele lui rabșache.

Note de subsol

Titlul unui comandant.
Titlul mai-marelui demnitarilor de la curte.
Titlul unui funcționar de rang înalt din imperiu.