Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

2 Regi 10:1-36

10  Ahab avea şaptezeci+ de fii în Samaria.+ Iehu a scris scrisori şi le-a trimis la Samaria, prinţilor+ lui Izreel, bătrânilor+ şi tutorilor aflaţi în serviciul lui Ahab, spunând:  „Acum, când ajunge la voi această scrisoare, îi aveţi cu voi pe fiii domnului vostru şi aveţi carele de război, caii,+ un oraş fortificat şi armele.  Vedeţi care este cel mai bun şi mai corect dintre fiii domnului vostru şi puneţi-l pe tronul tatălui său.+ Apoi luptaţi pentru casa domnului vostru“.  Atunci ei au fost cuprinşi de o teamă foarte mare şi au spus: „Iată că doi regi+ n-au putut să stea înaintea lui! Cum vom putea sta noi?“+  Şi cel care era numit peste casă, cel care era numit peste oraş, bătrânii şi tutorii*+ au trimis să i se spună lui Iehu: „Suntem slujitorii tăi şi vom face tot ce ne vei spune. Nu vom face pe nimeni rege. Fă ce este bine în ochii tăi“.  Atunci el le-a scris o a doua scrisoare, spunând: „Dacă sunteţi ai mei+ şi ascultaţi de glasul meu, luaţi capetele bărbaţilor care sunt fiii+ domnului vostru, iar mâine, pe vremea asta, veniţi la mine, la Izreel“.+ Fiii regelui, şaptezeci de bărbaţi, erau cu oamenii de seamă ai oraşului care îi crescuseră.  De îndată ce a sosit la ei scrisoarea, i-au luat pe fiii regelui, şaptezeci de bărbaţi,+ şi i-au omorât, le-au pus capetele în coşuri şi i le-au trimis la Izreel.  Atunci mesagerul+ a intrat şi l-a înştiinţat, spunând: „Au adus capetele+ fiilor regelui“. Şi el a zis: „Puneţi-le în două grămezi la intrarea porţii, până dimineaţă“.+  Dimineaţă, el a ieşit, apoi s-a oprit şi a zis întregului popor: „Voi sunteţi drepţi*.+ Iată că eu am complotat+ împotriva domnului meu şi l-am omorât,+ dar pe toţi aceştia cine i-a nimicit? 10  Să ştiţi deci că nimic din cuvântul lui Iehova, pe care Iehova l-a rostit împotriva casei lui Ahab,+ nu va cădea la pământ neîmplinit.+ Iehova însuşi a făcut ce a spus prin slujitorul său Ilie“.+ 11  Şi Iehu i-a omorât pe toţi cei ce rămăseseră din casa lui Ahab la Izreel, pe toţi oamenii lui de seamă,+ pe cunoscuţii şi pe preoţii lui,+ până n-a mai lăsat pe nimeni în viaţă dintre ai săi.+ 12  Şi el s-a ridicat şi a pornit la drum spre Samaria. Pe drum se afla casa păstorilor, unde se legau oile. 13  Şi Iehu s-a întâlnit cu fraţii+ lui Ahazia,+ regele lui Iuda. El i-a întrebat: „Cine sunteţi?“, iar ei au răspuns: „Suntem fraţii lui Ahazia şi coborâm ca să întrebăm dacă totul este bine cu fiii regelui şi cu fiii reginei“. 14  El a zis imediat: „Prindeţi-i de vii!“+ Atunci i-au prins de vii şi i-au înjunghiat la rezervorul de apă de lângă casa unde se legau oile: patruzeci şi doi de oameni. N-a lăsat să scape niciunul dintre ei.+ 15  Plecând de acolo, l-a întâlnit pe Ionadab,+ fiul lui Recab,+ care venea în întâmpinarea lui. Atunci l-a binecuvântat+ şi i-a spus: „Este inima ta dreaptă faţă de mine, cum este inima mea faţă de inima ta?“+ Ionadab a răspuns: „Este“. „Dacă este, dă-mi mâna.“ Şi el i-a dat mâna. Atunci Iehu l-a urcat cu el în car.+ 16  Apoi a zis: „Vino cu mine şi vei vedea că nu tolerez niciun fel de rivalitate+ faţă de Iehova“. Şi Ionadab a fost luat în carul de război al lui Iehu. 17  Acesta a ajuns în cele din urmă la Samaria. Atunci el i-a lovit pe toţi cei care rămăseseră din casa lui Ahab la Samaria, până i-a nimicit,+ după cuvântul pe care-l spusese Iehova prin Ilie.+ 18  Apoi Iehu a adunat tot poporul şi i-a zis: „Ahab s-a închinat la Baal puţin,+ dar Iehu i se va închina mult. 19  Şi acum chemaţi-i la mine pe toţi profeţii+ lui Baal, pe toţi închinătorii+ lui şi pe toţi preoţii+ lui. Să nu lipsească niciunul, căci îi voi aduce o mare jertfă lui Baal. Cine va lipsi nu va rămâne în viaţă“. Dar Iehu lucra cu viclenie,+ ca să-i omoare pe închinătorii lui Baal. 20  Şi Iehu a mai spus: „Sfinţiţi o adunare solemnă pentru Baal!“ Atunci ei au anunţat-o. 21  Apoi Iehu a trimis mesageri în tot Israelul,+ astfel că au venit toţi închinătorii lui Baal. N-a rămas niciunul care să nu fi venit. Au intrat în casa lui Baal,+ iar casa lui Baal s-a umplut de la un capăt la altul. 22  Atunci el i-a spus celui numit peste camera veşmintelor: „Adu veşminte pentru toţi închinătorii lui Baal!“ Şi el le-a adus veşminte. 23  Apoi Iehu a intrat cu Ionadab,+ fiul lui Recab, în casa lui Baal şi le-a spus închinătorilor lui Baal: „Căutaţi cu atenţie şi vedeţi să nu fie aici cu voi niciunul dintre închinătorii lui Iehova, ci numai închinătorii lui Baal“.+ 24  În cele din urmă, ei au intrat să aducă jertfe şi ofrande arse, iar Iehu a pus afară, la dispoziţia lui, optzeci de bărbaţi şi le-a spus: „Dacă va scăpa vreunul dintre oamenii pe care îi dau în mâinile voastre, se va plăti cu suflet pentru sufletul lui“.+ 25  De îndată ce a terminat de adus ofranda arsă, Iehu le-a spus alergătorilor şi aghiotanţilor: „Intraţi şi loviţi-i! Unul să nu iasă!“+ Atunci alergătorii şi aghiotanţii+ i-au lovit cu ascuţişul sabiei şi i-au aruncat afară. Au mers până la oraşul casei lui Baal. 26  Apoi au scos afară coloanele sacre+ ale casei lui Baal şi le-au ars+ pe fiecare în parte. 27  Pe urmă au dărâmat coloana sacră a lui Baal,+ au dărâmat casa lui Baal+ şi au făcut din ea latrine,+ până în ziua de azi. 28  Astfel, Iehu l-a nimicit pe Baal din mijlocul Israelului. 29  Dar Iehu nu s-a îndepărtat de păcatele lui Ieroboam,+ fiul lui Nebat, prin care acesta îl făcuse pe Israel să păcătuiască,+ adică a urmat viţeii de aur,+ pe cel din Betel şi pe cel din Dan.+ 30  De aceea, Iehova i-a spus lui Iehu: „Pentru că ai făcut bine, înfăptuind ce este drept în ochii mei,+ şi pentru că ai făcut casei lui Ahab potrivit cu tot ce era în inima mea,+ fiii tăi vor sta pe tronul lui Israel până la a patra generaţie“.+ 31  Dar Iehu n-a avut grijă să umble cu toată inima în legea lui Iehova, Dumnezeul lui Israel.+ El nu s-a îndepărtat de păcatele lui Ieroboam, prin care acesta îl făcuse pe Israel să păcătuiască.+ 32  În zilele acelea, Iehova a început să taie Israelul bucată cu bucată. Şi Hazael+ îi lovea pe toată întinderea Israelului, 33  de la Iordan spre răsăritul soarelui, tot ţinutul Galaadului,+ pe gadiţi,+ pe rubeniţi+ şi pe manasiţi,+ de la Aroer,+ care se află lângă valea* Arnon, da, Galaadul şi Basanul.+ 34  Celelalte fapte ale lui Iehu, tot ce a făcut el şi toate lucrările lui de putere nu sunt scrise oare în cartea+ cronicilor din zilele regilor lui Israel? 35  În cele din urmă, Iehu a adormit alături de strămoşii lui+ şi a fost înmormântat la Samaria. În locul lui a început să domnească Ioahaz,+ fiul său. 36  Zilele cât a domnit Iehu peste Israel, la Samaria, au fost douăzeci şi opt de ani.

Note de subsol

În LXX „tutorii copiilor lui Ahab“.
Sau „nevinovaţi“.
Vezi Ge 26:17, n.s.