Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

1 Regi 9:1-28

9  Când Solomon a terminat de construit casa+ lui Iehova, casa regelui+ şi orice lucru pe care Solomon l-a dorit şi a avut plăcere să-l facă,+  Iehova i s-a arătat lui Solomon a doua oară, la fel cum i se arătase la Gabaon.+  Şi Iehova i-a zis: „Am auzit rugăciunea ta+ şi rugămintea ta pentru favoare, prin care ai cerut favoare înaintea mea. Am sfinţit+ casa aceasta pe care ai construit-o, punându-mi acolo numele+ pe timp indefinit, iar ochii mei+ şi inima mea vor fi acolo întotdeauna.+  Dacă vei umbla+ înaintea mea aşa cum a umblat tatăl tău, David,+ în integritatea+ inimii şi în dreptate,+ făcând tot ce ţi-am poruncit,+ şi dacă vei respecta dispoziţiile+ şi hotărârile mele judecătoreşti,+  atunci voi întări tronul regatului tău peste Israel pe timp indefinit, aşa cum i-am promis tatălui tău, David, când am zis: «Nu vei fi lipsit de un bărbat care să stea pe tronul lui Israel».+  Dacă voi şi fiii voştri vă veţi întoarce şi nu mă veţi mai urma,+ dacă nu veţi mai respecta poruncile şi legile mele pe care le-am pus înaintea voastră şi dacă vă veţi duce şi le veţi sluji altor dumnezei+ şi vă veţi pleca înaintea lor,  atunci îl voi nimici pe Israel de pe faţa pământului pe care li l-am dat,+ iar casa pe care am sfinţit-o pentru numele meu o voi respinge dinaintea mea+ şi Israel va ajunge o ruşine+ şi o batjocură în mijlocul tuturor popoarelor.  Şi casa aceasta va ajunge un morman de ruine.+ Toţi cei ce vor trece pe lângă ea vor privi înmărmuriţi,+ vor fluiera şi vor zice: «De ce a făcut Iehova aşa cu ţara şi cu casa aceasta?»+  Şi se va spune: «Deoarece l-au părăsit pe Iehova, Dumnezeul lor, care i-a scos pe strămoşii lor din ţara Egiptului,+ şi s-au alipit de alţi dumnezei,+ s-au plecat înaintea lor şi le-au slujit. De aceea a adus Iehova asupra lor toată această nenorocire»“.+ 10  La sfârşitul celor douăzeci de ani în care Solomon a construit cele două case, casa lui Iehova+ şi casa regelui+ 11  (Hiram,+ regele Tirului, îl ajutase pe Solomon+ cu lemn de cedru, lemn de ienupăr şi aur, atât cât dorise acesta),+ regele Solomon i-a dat lui Hiram douăzeci de oraşe în ţinutul Galileii.+ 12  Atunci Hiram a ieşit din Tir să vadă oraşele pe care i le dăduse Solomon, dar în ochii lui n-au fost deloc potrivite.+ 13  Şi a zis: „Ce fel de oraşe sunt acestea pe care mi le-ai dat, fratele meu?“ Şi au fost numite Ţinutul Cabul* până în ziua de azi. 14  Între timp, Hiram i-a trimis regelui o sută douăzeci de talanţi de aur.+ 15  Acum iată relatarea despre cei puşi la muncă forţată,+ pe care regele Solomon i-a chemat pentru a construi casa lui Iehova+ şi casa lui, precum şi Movila*,+ zidul+ Ierusalimului, Haţorul,+ Meghido+ şi Ghezerul.+ 16  (Faraonul, regele Egiptului, urcase şi cucerise Ghezerul, îi dăduse foc şi îi omorâse pe canaaniţii+ care locuiau în oraş. Apoi i l-a dat ca dar de despărţire fiicei sale,+ soţia lui Solomon.) 17  Şi Solomon a construit Ghezerul şi Bet-Horonul de Jos,+ 18  Baalatul+ şi Tamarul* în pustiu, în ţară, 19  şi toate oraşele-depozit+ care ajunseseră proprietatea lui Solomon, oraşele pentru care+ şi oraşele pentru călăreţi, precum şi lucrurile pe care Solomon dorise+ să le construiască în Ierusalim, în Liban şi în toată ţara peste care stăpânea. 20  Pe tot poporul care mai rămăsese dintre amoriţi,+ hetiţi,+ fereziţi,+ heviţi+ şi iebusiţi,+ care nu făceau parte dintre fiii lui Israel,+ 21  pe fiii lor care rămăseseră după ei în ţară şi pe care fiii lui Israel nu putuseră să-i nimicească cu desăvârşire,+ Solomon i-a pus să facă munci de sclav, până în ziua de azi.+ 22  Dar dintre fiii lui Israel nu era niciunul pe care Solomon să-l fi făcut sclav,+ căci ei erau războinicii şi slujitorii săi, prinţii săi, aghiotanţii săi şi comandanţii conducătorilor carelor sale şi ai călăreţilor săi.+ 23  Şi erau cinci sute cincizeci de şefi ai administratorilor puşi peste lucrarea lui Solomon, supraveghetori ai muncii, numiţi peste poporul care făcea lucrarea.+ 24  Şi fiica faraonului+ a urcat din Cetatea lui David+ la casa ei, pe care i-o construise Solomon. Atunci a construit el Movila.+ 25  Solomon oferea de trei+ ori pe an jertfe arse şi jertfe de comuniune pe altarul pe care-l zidise pentru Iehova+ şi făcea să se înalţe fum de jertfă de pe altarul+ care era înaintea lui Iehova. Şi a terminat casa.+ 26  Regele Solomon a făcut o flotă în Eţion-Gheber,+ lângă Elot,+ pe ţărmul Mării Roşii, în ţara Edomului.+ 27  Şi Hiram îi trimitea cu flota pe slujitorii săi,+ marinari care cunoşteau marea, împreună cu slujitorii lui Solomon. 28  Ei s-au dus la Ofir,+ au luat de acolo patru sute douăzeci de talanţi de aur+ şi i-au adus regelui Solomon.

Note de subsol

Sau „Ţinutul bun de nimic“; probabil „Ţinutul încătuşat“.
Lit. „umplutura [de pământ]“. Ebr. hammillóh. Probabil un fel de citadelă.
Mmargin, Sy „Tadmor“ (vezi 2Cr 8:4); Vg „Palmyra“.