Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

1 Petru 1:1-25

1  Petru*, apostol+ al lui Isus Cristos, către locuitorii temporari+ răspândiţi+ în Pont, Galatia, Capadocia,+ Asia şi Bitinia, către cei aleşi+  potrivit preştiinţei lui Dumnezeu, Tatăl,+ cu sfinţire prin spirit,+ ca să asculte şi să fie stropiţi+ cu sângele lui Isus Cristos:+ Bunătatea nemeritată şi pacea să vă fie înmulţite!+  Binecuvântat să fie Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos,+ căci potrivit marii sale îndurări ne-a născut din nou+ la o speranţă vie+ prin învierea+ lui Isus Cristos din morţi,  la o moştenire nepieritoare, neîntinată şi care nu se veştejeşte.+ Aceasta vă este rezervată în ceruri vouă,+  care sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă,+ pentru o salvare+ gata să fie revelată+ în perioada finală.+  În ea vă bucuraţi mult, deşi acum, dacă trebuie, sunteţi mâhniţi pentru puţin timp prin diferite încercări,+  pentru ca încercarea credinţei voastre,+ mult mai preţioasă decât aurul care piere, deşi este încercat prin foc,+ să fie găsită drept motiv de laudă, glorie şi onoare la revelarea+ lui Isus Cristos.  Deşi nu l-aţi văzut niciodată, îl iubiţi.+ Deşi acum nu-l vedeţi, totuşi manifestaţi credinţă în el şi vă bucuraţi mult, cu o bucurie de nespus şi plină de glorie,  fiindcă primiţi rezultatul credinţei voastre, salvarea sufletelor voastre.+ 10  Cu privire la această salvare, profeţii care au profeţit+ despre bunătatea nemeritată care vă era rezervată+ au căutat cu stăruinţă şi au făcut cercetări atente.+ 11  Ei cercetau spre care timp+ sau spre ce fel de timp arăta spiritul+ care era în ei cu privire la Cristos,+ când depunea mărturie dinainte despre suferinţele rezervate lui Cristos+ şi despre gloriile+ care urmau după acestea. 12  Lor le-a fost revelat că nu pentru ei înşişi,+ ci pentru voi slujeau ei dând lucrurile care v-au fost anunţate+ acum prin cei ce v-au anunţat vestea bună cu spirit sfânt+ trimis din cer. Chiar în aceste lucruri doresc îngerii să-şi adâncească privirile.+ 13  Încingeţi-vă deci mintea pentru activitate,+ rămâneţi complet lucizi!+ Puneţi-vă speranţa în bunătatea nemeritată+ care vă va fi adusă la revelarea+ lui Isus Cristos! 14  Ca nişte copii ascultători, nu vă mai conformaţi+ dorinţelor pe care le aveaţi înainte în neştiinţa voastră, 15  ci, în armonie cu Cel Sfânt care v-a chemat, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră,+ 16  căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci eu sunt sfânt!“+ 17  De asemenea, dacă-l chemaţi pe Tatăl, care judecă fără părtinire,+ după lucrarea fiecăruia, purtaţi-vă cu teamă+ cât timp locuiţi ca străini.+ 18  Pentru că ştiţi că nu cu lucruri pieritoare,+ cu argint sau cu aur, aţi fost eliberaţi+ din purtarea voastră deşartă, moştenită de la strămoşii voştri, 19  ci cu un sânge preţios,+ ca al unui miel fără defect şi fără pată,+ da, cu sângele lui Cristos.+ 20  Într-adevăr, el a fost cunoscut dinainte, mai înainte de întemeierea+ lumii, dar a fost dezvăluit la sfârşitul timpurilor pentru voi,+ 21  care, prin el, credeţi în Dumnezeu,+ cel care l-a sculat din morţi+ şi i-a dat glorie,+ pentru ca şi credinţa şi speranţa voastră să fie în Dumnezeu.+ 22  Acum, că v-aţi purificat+ sufletul prin ascultarea de adevăr, ceea ce a dus la o afecţiune frăţească neipocrită,+ iubiţi-vă profund unii pe alţii, din inimă.+ 23  Căci aţi fost născuţi din nou,+ nu printr-o sămânţă+ pieritoare,+ ci printr-una nepieritoare:+ prin cuvântul+ Dumnezeului viu şi veşnic.+ 24  Căci „toată carnea este ca iarba şi toată gloria ei este ca floarea ierbii.+ Iarba se usucă şi floarea cade,+ 25  dar cuvântul lui Iehova dăinuie pentru totdeauna“.+ Şi acesta este „cuvântul“,+ care v-a fost anunţat+ ca veste bună.

Note de subsol

Adică „Piatră“.