Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

1 Cronici 9:1-44

9  Toți israeliții au fost înregistrați după genealogie;+ și iată că sunt scriși în Cartea Regilor lui Israel. Și Iuda a fost dus în exil+ în Babilon din cauza infidelității lui.  Primii care s-au întors în proprietatea lor, în orașele lor, au fost israeliții,+ preoții,+ leviții+ și netinimii*.+  În Ierusalim+ au locuit unii dintre fiii lui Iuda,+ unii dintre fiii lui Beniamin+ și unii dintre fiii lui Efraim și ai lui Manase:  Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani, dintre fiii lui Pereț,+ fiul lui Iuda.+  Dintre șiloniți*:+ Asaia, întâiul născut, și fiii săi.  Dintre fiii lui Zerah:+ Ieuel și șase sute nouăzeci de frați ai lor.  Dintre fiii lui Beniamin: Sallu, fiul lui Meșulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Hasenua;  Ibneia, fiul lui Ieroham; Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri; Meșulam, fiul lui Șefatia, fiul lui Reuel, fiul lui Ibnia.  Frații lor, după originea lor, au fost nouă sute cincizeci și șase. Toți acești bărbați erau capi ai caselor părintești, după casa strămoșilor lor. 10  Dintre preoți: Iedaia, Iehoiarib, Iachin;+ 11  Azaria,+ fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Țadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, un conducător al casei adevăratului Dumnezeu; 12  Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pașhur, fiul lui Malchia; Maasai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Meșulam, fiul lui Meșilemit,+ fiul lui Imer; 13  și frații lor, capi ai casei strămoșilor lor, o mie șapte sute șaizeci, bărbați puternici și capabili+ pentru munca în serviciul de la casa adevăratului Dumnezeu. 14  Dintre leviți: Șemaia, fiul lui Hașub, fiul lui Azricam, fiul lui Hașabia,+ dintre fiii lui Merari; 15  Bacbacar; Hereș; Galal; Matania,+ fiul lui Mica,+ fiul lui Zicri,+ fiul lui Asaf;+ 16  Obadia, fiul lui Șemaia,+ fiul lui Galal, fiul lui Iedutun,+ și Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia în așezările netofatiților.+ 17  Portarii:+ Șalum,+ Acub, Talmon, Ahiman; și fratele lor Șalum era căpetenia; 18  până atunci el făcuse de pază la poarta regelui,+ la est. Aceștia erau portarii taberelor fiilor lui Levi.+ 19  Șalum, fiul lui Cori, fiul lui Ebiasaf,+ fiul+ lui Core,+ și frații săi din casa tatălui său, coreiții,+ supravegheau munca în serviciul de la cort, ca ușieri,+ iar tații lor supravegheau tabăra lui Iehova, ca paznici la intrare. 20  Mai era și Fineas,+ fiul lui Eleazar,+ care în trecut fusese conducătorul lor. Iehova era cu el.+ 21  Zaharia,+ fiul lui Meșelemia, era portar la intrarea cortului întâlnirii. 22  Toți cei aleși ca portari la praguri erau în număr de două sute doisprezece. Ei locuiau în așezările lor,+ potrivit listei genealogice.+ Pe aceștia, David+ și Samuel, văzătorul,+ i-au numit în posturi de încredere.+ 23  Ei și fiii lor supravegheau porțile casei lui Iehova, adică ale casei cortului, îndeplinind serviciul de pază.+ 24  Portarii se aflau în cele patru direcții: la est,+ la vest,+ la nord+ și la sud.+ 25  Frații lor aflați în așezările lor trebuiau să vină din când în când ca să stea cu ei șapte+ zile. 26  Căci în posturi de încredere erau patru bărbați capabili dintre portari. Ei erau leviți și supravegheau sălile de mese+ și tezaurele+ casei adevăratului Dumnezeu. 27  Ei stăteau noaptea împrejurul casei adevăratului Dumnezeu, căci lor li se încredințase serviciul de pază+ și cheia, ca să deschidă porțile în fiecare dimineață.+ 28  Unii dintre ei aveau grijă de ustensilele+ pentru serviciu, căci le aduceau înăuntru numărate și le scoteau numărate. 29  Unii dintre ei au fost numiți să supravegheze celelalte ustensile și toate ustensilele sfinte,+ precum și floarea făinii,+ vinul,+ uleiul,+ tămâia albă+ și balsamul.+ 30  Unii dintre fiii preoților făceau amestecuri de ulei+ cu balsam. 31  Și Matitia, unul dintre leviți, care era întâiul născut al lui Șalum,+ coreitul, era într-un post de încredere și supraveghea ceea ce se cocea în tigăi.+ 32  Unii dintre fiii chehatiților, frații lor, se îngrijeau de pâinile așezate teanc,+ pregătindu-le în fiecare sabat.+ 33  Aceștia au fost cântăreții,+ capii caselor părintești ale leviților din sălile de mese,+ cei scutiți de orice alt serviciu,+ căci zi și noapte trebuiau să fie la lucru.+ 34  Aceștia erau căpeteniile, capii caselor părintești ale leviților, după originea lor. Ei locuiau la Ierusalim.+ 35  În Gabaon+ locuia tatăl lui Gabaon, Ieiel. Și numele soției lui era Maaca. 36  Fiul său întâi născut a fost Abdon, apoi Țur, Chiș, Baal, Ner, Nadab, 37  Ghedor, Ahio, Zaharia+ și Miclot. 38  Lui Miclot i s-a născut Șimeam. Da, ei locuiau în fața fraților lor la Ierusalim, împreună cu frații lor. 39  Lui Ner+ i s-a născut Chiș;+ lui Chiș i s-a născut Saul;+ lui Saul i s-au născut Ionatan,+ Malchi-Șua,+ Abinadab+ și Eșbaal.+ 40  Fiul lui Ionatan a fost Merib-Baal.+ Lui Merib-Baal i s-a născut Mica.+ 41  Fiii lui Mica au fost: Piton, Melec, Tahrea și Ahaz.+ 42  Lui Ahaz i s-a născut Iara; lui Iara i s-au născut Alemet, Azmavet și Zimri. Lui Zimri i s-a născut Moța. 43  Lui Moța i s-au născut Binea, Refaia,+ fiul acestuia, Eleasa, fiul acestuia, și Ațel, fiul acestuia. 44  Ațel a avut șase fii; iată numele lor: Azricam, Bocru, Ismael, Șearia, Obadia și Hanan. Aceștia erau fiii lui Ațel.+

Note de subsol

Lit. „cei dăruiți“. Compară cu Nu 3:9, n.s.
Nu locuitorii din Șilo, ci descendenții lui Șelah, al treilea fiu al lui Iuda.