Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

1 Cronici 8:1-40

8  Lui Beniamin+ i s-au născut Bela,+ întâiul său născut, Aşbel,+ al doilea, Ahrah,+ al treilea,  Noha,+ al patrulea, şi Rafa, al cincilea.  Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera,+ Abihud,  Abişua, Naaman, Ahoah,  Ghera, Şefufan+ şi Huram.+  Şi aceştia au fost fiii lui Ehud. Aceştia au fost capii caselor strămoşilor care aparţineau locuitorilor Ghebei+ şi ei i-au dus în exil la Manahat;  Naaman şi Ahia; şi Ghera — el i-a dus în exil şi lui i s-au născut Uza şi Ahihud.  Lui Şaharaim i s-au născut fii în câmpia+ moabiţilor, după ce i-a alungat pe aceştia. Soţiile lui erau Huşim şi Baara.  Prin soţia sa Hodeş a devenit tatăl lui Iobab, al lui Ţibia, al lui Meşa, al lui Malcam, 10  al lui Ieuţ, al lui Sachia şi al lui Mirma. Aceştia erau fiii lui, capi ai caselor strămoşilor lor. 11  Prin Huşim i s-au născut Abitub şi Elpaal. 12  Fiii lui Elpaal au fost: Eber, Mişam, Şemed — care a construit Ono+ şi Lodul+ cu localităţile care aparţineau de el —, 13  Beria şi Şema. Aceştia au fost capi ai caselor strămoşilor, care aparţineau locuitorilor Aialonului.+ Aceştia i-au alungat pe locuitorii Gatului. 14  Şi mai erau: Ahio, Şaşac, Ieremot, 15  Zebadia, Arad, Eder, 16  Mihael, Işpa şi Ioha, fiii lui Beria;+ 17  Zebadia, Meşulam, Hizchi, Heber, 18  Işmerai, Izlia şi Iobab, fiii lui Elpaal; 19  Iachim, Zicri, Zabdi, 20  Elienai, Ţiletai, Eliel, 21  Adaia, Beraia şi Şimrat, fiii lui Şimei;+ 22  Işpan, Eber, Eliel, 23  Abdon, Zicri, Hanan, 24  Hanania, Elam, Antotia, 25  Ifdeia şi Penuel, fiii lui Şaşac; 26  Şamşerai, Şeharia, Atalia, 27  Iaareşia, Ilie şi Zicri, fiii lui Ieroham. 28  Aceştia erau căpetenii, capi ai caselor strămoşilor, după genealogia lor. Ei locuiau la Ierusalim.+ 29  În Gabaon+ locuia tatăl lui Gabaon, Ieiel, şi numele soţiei lui era Maaca.+ 30  Fiul său întâi născut a fost Abdon, apoi Ţur, Chiş, Baal, Nadab,+ 31  Ghedor, Ahio şi Zecher.+ 32  Lui Miclot i s-a născut Şimea.+ Aceştia locuiau în faţa fraţilor lor la Ierusalim, împreună cu fraţii lor. 33  Lui Ner+ i s-a născut Chiş;+ lui Chiş i s-a născut Saul;+ lui Saul i s-au născut Ionatan,+ Malchi-Şua,+ Abinadab+ şi Eşbaal.+ 34  Fiul lui Ionatan a fost Merib-Baal.+ Lui Merib-Baal i s-a născut Mica.+ 35  Fiii lui Mica au fost: Piton, Melec, Tarea+ şi Ahaz. 36  Lui Ahaz i s-a născut Iehoada; lui Iehoada i s-au născut Alemet, Azmavet şi Zimri. Lui Zimri i s-a născut Moţa; 37  lui Moţa i s-au născut Binea, Rafa,+ fiul acestuia, Eleasa, fiul acestuia, şi Aţel, fiul acestuia. 38  Aţel a avut şase fii, şi iată numele lor: Azricam, Bocru, Ismael, Şearia, Obadia şi Hanan. Toţi aceştia erau fiii lui Aţel. 39  Fiii lui Eşec, fratele său, au fost: Ulam, întâiul său născut, Ieuş, al doilea, şi Elifelet, al treilea. 40  Fiii lui Ulam au fost bărbaţi puternici şi viteji,+ care trăgeau cu arcul,+ şi au avut mulţi fii+ şi nepoţi: o sută cincizeci. Toţi aceştia erau fii ai lui Beniamin.

Note de subsol