Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

1 Cronici 8:1-40

8  Lui Beniamin+ i s-au născut Bela,+ întâiul său născut, Așbel,+ al doilea, Ahrah,+ al treilea,  Noha,+ al patrulea, și Rafa, al cincilea.  Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera,+ Abihud,  Abișua, Naaman, Ahoah,  Ghera, Șefufan+ și Huram.+  Și aceștia au fost fiii lui Ehud. Aceștia au fost capii caselor strămoșilor care aparțineau locuitorilor Ghebei+ și ei i-au dus în exil la Manahat;  Naaman și Ahia; și Ghera — el i-a dus în exil și lui i s-au născut Uza și Ahihud.  Lui Șaharaim i s-au născut fii în câmpia+ moabiților, după ce i-a alungat pe aceștia. Soțiile lui erau Hușim și Baara.  Prin soția sa Hodeș a devenit tatăl lui Iobab, al lui Țibia, al lui Meșa, al lui Malcam, 10  al lui Ieuț, al lui Sachia și al lui Mirma. Aceștia erau fiii lui, capi ai caselor strămoșilor lor. 11  Prin Hușim i s-au născut Abitub și Elpaal. 12  Fiii lui Elpaal au fost: Eber, Mișam, Șemed — care a construit Ono+ și Lodul+ cu localitățile care aparțineau de el —, 13  Beria și Șema. Aceștia au fost capi ai caselor strămoșilor, care aparțineau locuitorilor Aialonului.+ Aceștia i-au alungat pe locuitorii Gatului. 14  Și mai erau: Ahio, Șașac, Ieremot, 15  Zebadia, Arad, Eder, 16  Mihael, Ișpa și Ioha, fiii lui Beria;+ 17  Zebadia, Meșulam, Hizchi, Heber, 18  Ișmerai, Izlia și Iobab, fiii lui Elpaal; 19  Iachim, Zicri, Zabdi, 20  Elienai, Țiletai, Eliel, 21  Adaia, Beraia și Șimrat, fiii lui Șimei;+ 22  Ișpan, Eber, Eliel, 23  Abdon, Zicri, Hanan, 24  Hanania, Elam, Antotia, 25  Ifdeia și Penuel, fiii lui Șașac; 26  Șamșerai, Șeharia, Atalia, 27  Iaareșia, Ilie și Zicri, fiii lui Ieroham. 28  Aceștia erau căpetenii, capi ai caselor strămoșilor, după genealogia lor. Ei locuiau la Ierusalim.+ 29  În Gabaon+ locuia tatăl lui Gabaon, Ieiel, și numele soției lui era Maaca.+ 30  Fiul său întâi născut a fost Abdon, apoi Țur, Chiș, Baal, Nadab,+ 31  Ghedor, Ahio și Zecher.+ 32  Lui Miclot i s-a născut Șimea.+ Aceștia locuiau în fața fraților lor la Ierusalim, împreună cu frații lor. 33  Lui Ner+ i s-a născut Chiș;+ lui Chiș i s-a născut Saul;+ lui Saul i s-au născut Ionatan,+ Malchi-Șua,+ Abinadab+ și Eșbaal.+ 34  Fiul lui Ionatan a fost Merib-Baal.+ Lui Merib-Baal i s-a născut Mica.+ 35  Fiii lui Mica au fost: Piton, Melec, Tarea+ și Ahaz. 36  Lui Ahaz i s-a născut Iehoada; lui Iehoada i s-au născut Alemet, Azmavet și Zimri. Lui Zimri i s-a născut Moța; 37  lui Moța i s-au născut Binea, Rafa,+ fiul acestuia, Eleasa, fiul acestuia, și Ațel, fiul acestuia. 38  Ațel a avut șase fii, și iată numele lor: Azricam, Bocru, Ismael, Șearia, Obadia și Hanan. Toți aceștia erau fiii lui Ațel. 39  Fiii lui Eșec, fratele său, au fost: Ulam, întâiul său născut, Ieuș, al doilea, și Elifelet, al treilea. 40  Fiii lui Ulam au fost bărbați puternici și viteji,+ care trăgeau cu arcul,+ și au avut mulți fii+ și nepoți: o sută cincizeci. Toți aceștia erau fii ai lui Beniamin.

Note de subsol