Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

1 Cronici 4:1-43

4  Fiii lui Iuda au fost: Pereţ,+ Heţron,+ Carmi,+ Hur+ şi Şobal.+  Lui Reaia,+ fiul lui Şobal, i s-a născut Iahat; lui Iahat i s-au născut Ahumai şi Lahad. Acestea au fost familiile ţoratiţilor.+  Şi iată care erau fiii tatălui Etamului:+ Izreel,+ Işma şi Idbaş (numele surorii lor era Haţelelponi),  precum şi Penuel, tatăl lui Ghedor,+ şi Ezer, tatăl lui Huşai. Aceştia au fost fiii lui Hur,+ întâiul născut al Efratei şi tatăl Betleemului.+  Aşhur,+ tatăl celor din Tecoa,+ a avut două soţii: Hela şi Naara.  După un timp, Naara i-a născut pe Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni şi pe Haahaştari. Aceştia au fost fiii Naarei.  Fiii Helei: Ţeret, Iţehar şi Etnan.  Coţ a devenit tatăl lui Anub, al lui Ţobeba şi al familiilor lui Aharhel, fiul lui Harum.  Iabeţ+ a ajuns să se bucure de mai multă onoare+ decât fraţii săi. Mama lui i-a pus numele Iabeţ, zicând: „L-am născut în dureri“.+ 10  Şi Iabeţ l-a chemat pe Dumnezeul+ lui Israel, zicând: „Dacă mă vei binecuvânta+ şi-mi vei lărgi teritoriul,+ dacă mâna ta+ va fi cu mine şi mă vei păzi de nenorocire,+ astfel încât aceasta să nu mă atingă . . .“+ Atunci Dumnezeu i-a dat ce a cerut.+ 11  Lui Chelub, fratele lui Şuha, i s-a născut Mehir, care a fost tatăl lui Eşton. 12  Lui Eşton i s-au născut Bet-Rafa, Paseah şi Tehina, tatăl Ir-Nahaşului. Aceştia au fost bărbaţii din Reca. 13  Fiii lui Chenaz:+ Otniel+ şi Seraia; fiii lui Otniel: Hatat. 14  Lui Meonotai i s-a născut Ofra. Iar lui Seraia i s-a născut Ioab, tatăl Ghe-Haraşimului*; căci ei au devenit meşteşugari.+ 15  Fiii lui Caleb,+ fiul lui Iefune:+ Iru, Ela şi Naam; fiii lui Ela: Chenaz. 16  Fiii lui Iehalelel: Zif şi Zifa, Tiria şi Asarel. 17  Fiii lui Ezra: Ieter, Mered, Efer şi Ialon; soţia sa i-a conceput pe Miriam, pe Şamai şi pe Işbah, tatăl lui Eştemoa.+ 18  Iar soţia sa iudeică i-a născut pe Iered, tatăl lui Ghedor, pe Heber, tatăl lui Soco, şi pe Iecutiel, tatăl celor din Zanoah. Aceştia au fost fiii Bitiei, fiica faraonului, pe care a luat-o Mered. 19  Fiii soţiei lui Hodia, sora lui Naham: tatăl lui Cheila,+ garmitul, şi Eştemoa, maacatitul. 20  Fiii lui Şimon: Amnon, Rina, Ben-Hanan şi Tilon. Fiii lui Işi: Zohet şi Ben-Zohet. 21  Fiii lui Şelah,+ fiul lui Iuda: Er, tatăl lui Leca, Laada, tatăl lui Mareşa, şi familiile casei lucrătorilor de ţesături fine+ din casa lui Aşbea, 22  precum şi Iochim, bărbaţii din Cozeba, Ioaş şi Saraf, care au devenit soţi* ai unor soţii moabite,+ şi Iaşubi-Lehem. Aceste cuvinte ţin de vechea tradiţie.+ 23  Ei erau olari+ şi locuitori ai Netaimului şi ai Ghederei. Locuiau acolo ca să lucreze pentru rege.+ 24  Fiii lui Simeon: Nemuel,+ Iamin,+ Iarib, Zerah şi Şaul;+ 25  fiul acestuia, Şalum; fiul acestuia, Mibsam; fiul acestuia, Mişma. 26  Fiii lui Mişma: Hamuel, fiul său; fiul acestuia, Zacur; fiul acestuia, Şimei. 27  Şimei a avut şaisprezece fii şi şase fiice, dar fraţii lui n-au avut mulţi fii şi niciuna dintre familiile lor n-au avut atâţia fii cât fiii lui Iuda.+ 28  Şi ei au locuit la Beer-Şeba,+ Molada,+ Haţar-Şual,+ 29  Bilha,+ Eţem,+ Tolad,+ 30  Betuel,+ Horma,+ Ţiclag,+ 31  Bet-Marcabot, Haţar-Susim,+ Bet-Biri şi Şaaraim.+ Acestea au fost oraşele lor până la domnia lui David. 32  Şi aşezările care aparţineau de ele au fost: Etam, Ain, Rimon, Tochen şi Aşan,+ cinci oraşe. 33  Toate aşezările care aparţineau de aceste oraşe se întindeau până la Baal.+ Acestea au fost locurile în care au locuit şi listele lor genealogice. 34  Apoi Meşobab, Iamlec şi Ioşa, fiul lui Amaţia; 35  Ioel; Iehu, fiul lui Ioşibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel; 36  Elioenai, Iaacoba, Ieşohaia, Asaia, Adiel, Iesimiel, Benaia 37  şi Ziza, fiul lui Şifi, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Şimri, fiul lui Şemaia. 38  Aceştia, ale căror nume au fost amintite, erau căpeteniile din familiile lor,+ iar casa strămoşilor lor s-a înmulţit. 39  Şi ei s-au dus spre intrarea în Ghedor, până în estul văii, ca să caute păşune pentru turmele lor. 40  În cele din urmă au găsit păşune grasă şi bună,+ iar ţara era foarte întinsă şi se bucura de linişte şi pace,+ fiindcă acolo locuiau odinioară urmaşii lui Ham.+ 41  Şi aceştia, scrişi cu numele, au venit în zilele lui Ezechia,+ regele lui Iuda, şi au doborât+ corturile hamiţilor şi pe meunimii care se găseau acolo, nimicindu-i cu desăvârşire,+ şi aşa este până în ziua de azi; apoi s-au stabilit în locul lor, fiindcă acolo era păşune+ pentru turmele lor. 42  Unii dintre fiii lui Simeon s-au dus pe muntele Seir:+ cinci sute de bărbaţi, cu Pelatia, Nearia, Refaia şi Uziel, fiii lui Işi, în fruntea lor. 43  Ei au lovit rămăşiţa celor care au scăpat din Amalec+ şi au rămas acolo până în ziua de azi.

Note de subsol

Adică „Valea meşteşugarilor“.
Lit. „proprietari“.