Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

1 Cronici 4:1-43

4  Fiii lui Iuda au fost: Pereț,+ Hețron,+ Carmi,+ Hur+ și Șobal.+  Lui Reaia,+ fiul lui Șobal, i s-a născut Iahat; lui Iahat i s-au născut Ahumai și Lahad. Acestea au fost familiile țoratiților.+  Și iată care erau fiii tatălui Etamului:+ Izreel,+ Ișma și Idbaș (numele surorii lor era Hațelelponi),  precum și Penuel, tatăl lui Ghedor,+ și Ezer, tatăl lui Hușa. Aceștia au fost fiii lui Hur,+ întâiul născut al Efratei și tatăl Betleemului.+  Așhur,+ tatăl celor din Tecoa,+ a avut două soții: Hela și Naara.  După un timp, Naara i-a născut pe Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni și pe Haahaștari. Aceștia au fost fiii Naarei.  Fiii Helei: Țeret, Ițehar și Etnan.  Coț a devenit tatăl lui Anub, al lui Țobeba și al familiilor lui Aharhel, fiul lui Harum.  Iabeț+ a ajuns să se bucure de mai multă onoare+ decât frații săi. Mama lui i-a pus numele Iabeț, zicând: „L-am născut în dureri“.+ 10  Și Iabeț l-a chemat pe Dumnezeul+ lui Israel, zicând: „Dacă mă vei binecuvânta+ și-mi vei lărgi teritoriul,+ dacă mâna ta+ va fi cu mine și mă vei păzi de nenorocire,+ astfel încât aceasta să nu mă atingă . . .“+ Atunci Dumnezeu i-a dat ce a cerut.+ 11  Lui Chelub, fratele lui Șuha, i s-a născut Mehir, care a fost tatăl lui Eșton. 12  Lui Eșton i s-au născut Bet-Rafa, Paseah și Tehina, tatăl Ir-Nahașului. Aceștia au fost bărbații din Reca. 13  Fiii lui Chenaz:+ Otniel+ și Seraia; fiii lui Otniel: Hatat. 14  Lui Meonotai i s-a născut Ofra. Iar lui Seraia i s-a născut Ioab, tatăl Ghe-Harașimului*; căci ei au devenit meșteșugari.+ 15  Fiii lui Caleb,+ fiul lui Iefune:+ Iru, Ela și Naam; fiii lui Ela: Chenaz. 16  Fiii lui Iehalelel: Zif și Zifa, Tiria și Asarel. 17  Fiii lui Ezra: Ieter, Mered, Efer și Ialon; soția sa i-a conceput pe Miriam, pe Șamai și pe Ișbah, tatăl lui Eștemoa.+ 18  Iar soția sa iudeică i-a născut pe Iered, tatăl lui Ghedor, pe Heber, tatăl lui Soco, și pe Iecutiel, tatăl celor din Zanoah. Aceștia au fost fiii Bitiei, fiica faraonului, pe care a luat-o Mered. 19  Fiii soției lui Hodia, sora lui Naham: tatăl lui Cheila,+ garmitul, și Eștemoa, maacatitul. 20  Fiii lui Șimon: Amnon, Rina, Ben-Hanan și Tilon. Fiii lui Iși: Zohet și Ben-Zohet. 21  Fiii lui Șelah,+ fiul lui Iuda: Er, tatăl lui Leca, Laada, tatăl lui Mareșa, și familiile casei lucrătorilor de țesături fine+ din casa lui Așbea, 22  precum și Iochim, bărbații din Cozeba, Ioaș și Saraf, care au devenit soți* ai unor soții moabite,+ și Iașubi-Lehem. Aceste cuvinte țin de vechea tradiție.+ 23  Ei erau olari+ și locuitori ai Netaimului și ai Ghederei. Locuiau acolo ca să lucreze pentru rege.+ 24  Fiii lui Simeon: Nemuel,+ Iamin,+ Iarib, Zerah și Șaul;+ 25  fiul acestuia, Șalum; fiul acestuia, Mibsam; fiul acestuia, Mișma. 26  Fiii lui Mișma: Hamuel, fiul său; fiul acestuia, Zacur; fiul acestuia, Șimei. 27  Șimei a avut șaisprezece fii și șase fiice, dar frații lui n-au avut mulți fii și niciuna dintre familiile lor n-au avut atâția fii cât fiii lui Iuda.+ 28  Și ei au locuit la Beer-Șeba,+ Molada,+ Hațar-Șual,+ 29  Bilha,+ Ețem,+ Tolad,+ 30  Betuel,+ Horma,+ Țiclag,+ 31  Bet-Marcabot, Hațar-Susim,+ Bet-Biri și Șaaraim.+ Acestea au fost orașele lor până la domnia lui David. 32  Și așezările care aparțineau de ele au fost: Etam, Ain, Rimon, Tochen și Așan,+ cinci orașe. 33  Toate așezările care aparțineau de aceste orașe se întindeau până la Baal.+ Acestea au fost locurile în care au locuit și listele lor genealogice. 34  Apoi Meșobab, Iamlec și Ioșa, fiul lui Amația; 35  Ioel; Iehu, fiul lui Ioșibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel; 36  Elioenai, Iaacoba, Ieșohaia, Asaia, Adiel, Iesimiel, Benaia 37  și Ziza, fiul lui Șifi, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Șimri, fiul lui Șemaia. 38  Aceștia, ale căror nume au fost amintite, erau căpeteniile din familiile lor,+ iar casa strămoșilor lor s-a înmulțit. 39  Și ei s-au dus spre intrarea în Ghedor, până în estul văii, ca să caute pășune pentru turmele lor. 40  În cele din urmă au găsit pășune grasă și bună,+ iar țara era foarte întinsă și se bucura de liniște și pace,+ fiindcă acolo locuiau odinioară urmașii lui Ham.+ 41  Și aceștia, scriși cu numele, au venit în zilele lui Ezechia,+ regele lui Iuda, și au doborât+ corturile hamiților și pe meunimii care se găseau acolo, nimicindu-i cu desăvârșire,+ și așa este până în ziua de azi; apoi s-au stabilit în locul lor, fiindcă acolo era pășune+ pentru turmele lor. 42  Unii dintre fiii lui Simeon s-au dus pe muntele Seir:+ cinci sute de bărbați, cu Pelatia, Nearia, Refaia și Uziel, fiii lui Iși, în fruntea lor. 43  Ei au lovit rămășița celor care au scăpat din Amalec+ și au rămas acolo până în ziua de azi.

Note de subsol

Adică „Valea meșteșugarilor“.
Lit. „proprietari“.