Salt la conţinut

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

1 Cronici 2:1-55

2  Iată care au fost fiii lui Israel:+ Ruben,+ Simeon,+ Levi,+ Iuda,+ Isahar,+ Zabulon,+  Dan,+ Iosif,+ Beniamin,+ Neftali,+ Gad+ și Așer.+  Fiii lui Iuda au fost Er,+ Onan+ și Șelah.+ Aceștia trei i s-au născut din fiica lui Șua, canaanita. Er, întâiul născut al lui Iuda, a fost rău în ochii lui Iehova, astfel că el l-a omorât.+  Tamar,+ nora sa, i i-a născut pe Pereț+ și pe Zerah. Toți fiii lui Iuda au fost cinci.  Fiii lui Pereț au fost Hețron și Hamul.+  Fiii lui Zerah:+ Zimri, Etan, Heman, Calcol și Dara.+ În total, cinci.  Fiii lui Carmi:+ Acar*, cel care a adus nenorocirea* asupra lui Israel+ și care a fost infidel în ce privește lucrul destinat distrugerii.+  Fiii lui Etan:+ Azaria.  Fiii care i s-au născut lui Hețron:+ Ierahmeel,+ Ram+ și Chelubai*. 10  Lui Ram i s-a născut Aminadab.+ Lui Aminadab i s-a născut Nahșon,+ căpetenia fiilor lui Iuda. 11  Lui Nahșon i s-a născut Salma.+ Lui Salma i s-a născut Boaz.+ 12  Lui Boaz i s-a născut Obed.+ Lui Obed i s-a născut Iese.+ 13  Lui Iese i s-au născut Eliab,+ întâiul său născut, Abinadab,+ al doilea, Șimea,+ al treilea, 14  Netaneel, al patrulea, Radai, al cincilea, 15  Oțem, al șaselea, și David,+ al șaptelea. 16  Surorile lor au fost Țeruia și Abigail;+ și fiii Țeruiei au fost Abișai,+ Ioab+ și Asael,+ trei. 17  Abigail l-a născut pe Amasa;+ și tatăl lui Amasa a fost Ieter,+ ismaelitul. 18  Caleb, fiul lui Hețron,+ a avut și el fii prin Azuba, soția sa, și prin Ieriot. Iată care au fost fiii ei: Ieșer, Șobab și Ardon. 19  Apoi Azuba a murit. Și Caleb a luat-o pe Efrata,+ care, după un timp, i l-a născut pe Hur.+ 20  Lui Hur i s-a născut Uri.+ Lui Uri i s-a născut Bețaleel.+ 21  După aceea, Hețron s-a culcat cu fiica lui Machir,+ tatăl lui Galaad.+ A luat-o când el avea șaizeci de ani, și ea i l-a născut pe Segub. 22  Lui Segub i s-a născut Iair,+ care a avut douăzeci și trei de orașe+ în ținutul Galaadului. 23  Mai târziu, Gheșurul+ și Siria+ le-au luat Havot-Iairul,+ precum și Chenatul+ și localitățile care aparțineau de el, șaizeci de orașe. Toți aceștia au fost fiii lui Machir, tatăl lui Galaad. 24  După moartea lui Hețron+ în Caleb-Efrata, Abiia, care era soția lui Hețron, i l-a născut pe Așhur, tatăl celor din Tecoa.+ 25  Fiii lui Ierahmeel,+ întâiul născut al lui Hețron, au fost: Ram,+ întâiul născut, Buna, Oren, Oțem și Ahia. 26  Și Ierahmeel a mai avut o soție, al cărei nume era Atara. Ea a fost mama lui Onam. 27  Fiii lui Ram,+ întâiul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaț, Iamin și Echer. 28  Fiii lui Onam:+ Șamai și Iada. Fiii lui Șamai: Nadab și Abișur. 29  Numele soției lui Abișur era Abihail; după un timp, ea i i-a născut pe Ahban și pe Molid. 30  Fiii lui Nadab:+ Seled și Apaim. Seled a murit fără să aibă fii. 31  Fiii lui Apaim: Iși. Fiii lui Iși: Șeșan;+ fiii lui Șeșan: Ahlai. 32  Fiii lui Iada, fratele lui Șamai, au fost: Ieter și Ionatan. Ieter a murit fără să aibă fii. 33  Fiii lui Ionatan: Pelet și Zaza. Aceștia au fost fiii lui Ierahmeel. 34  Șeșan+ n-a avut fii, ci numai fiice. Șeșan avea un slujitor egiptean+ al cărui nume era Iarha. 35  Și Șeșan i-a dat-o de soție pe fiica sa lui Iarha, slujitorul său; după un timp, ea i l-a născut pe Atai. 36  Lui Atai i s-a născut Natan. Lui Natan i s-a născut Zabad.+ 37  Lui Zabad i s-a născut Eflal. Lui Eflal i s-a născut Obed. 38  Lui Obed i s-a născut Iehu. Lui Iehu i s-a născut Azaria. 39  Lui Azaria i s-a născut Heleț. Lui Heleț i s-a născut Eleasa. 40  Lui Eleasa i s-a născut Sismai. Lui Sismai i s-a născut Șalum. 41  Lui Șalum i s-a născut Iecamia. Lui Iecamia i s-a născut Elișama. 42  Fiii lui Caleb,+ fratele lui Ierahmeel, au fost: Meșa, întâiul său născut, care a fost tatăl Zifului, și fiii lui Mareșa, tatăl lui Hebron. 43  Fiii lui Hebron au fost: Core, Tapuah, Rechem și Șema. 44  Lui Șema i s-a născut Raham, tatăl Iorcheamului, și lui Rechem i s-a născut Șamai. 45  Fiul lui Șamai a fost Maon; Maon a fost tatăl Bet-Țurului.+ 46  Efa, concubina lui Caleb, i-a născut pe Haran, pe Moța și pe Gazez. Lui Haran i s-a născut Gazez. 47  Fiii lui Iahdai au fost: Reghem, Iotam, Gheșan, Pelet, Efa și Șaaf. 48  Maaca, o altă concubină a lui Caleb, i-a născut pe Șeber și pe Tirhana. 49  După un timp, ea i-a născut pe Șaaf, tatăl Madmanei,+ și pe Șeva, tatăl Macbenei și tatăl Ghibeei.+ Fiica lui Caleb+ a fost Acsa.+ 50  Aceștia au fost fiii lui Caleb. Fiii lui Hur,+ întâiul născut al lui Efrata:+ Șobal,+ tatăl Chiriat-Iearimului;+ 51  Salma, tatăl Betleemului;+ Haref, tatăl Bet-Gaderului. 52  Fiii lui Șobal,+ tatăl Chiriat-Iearimului: Haroe și jumătate din menuhotiți. 53  Familiile din Chiriat-Iearim au fost itriții,+ putiții, șumatiții și mișraiții. Din acestea au ieșit țoratiții+ și eștaoliții.+ 54  Fiii lui Salma au fost cei din Betleem,+ netofatiții,+ Atrot-Bet-Ioab, jumătate din manahatiți și țoriții. 55  Familiile scribilor care locuiau la Iabeț+ au fost tiratiții, șimeatiții și sucatiții. Aceștia au fost cheniții+ care au ieșit din Hammat, tatăl casei lui Recab.+

Note de subsol

Adică „Cel ce aduce ostracizare (nenorocire)“. În Ios 7:1, 18 „Acan“.
Sau „ostracizarea“, adică excluderea.
„Caleb“ în vers. 18, 19, 42.