Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

1 Cronici 2:1-55

2  Iată care au fost fiii lui Israel:+ Ruben,+ Simeon,+ Levi,+ Iuda,+ Isahar,+ Zabulon,+  Dan,+ Iosif,+ Beniamin,+ Neftali,+ Gad+ şi Aşer.+  Fiii lui Iuda au fost Er,+ Onan+ şi Şelah.+ Aceştia trei i s-au născut din fiica lui Şua, canaanita. Er, întâiul născut al lui Iuda, a fost rău în ochii lui Iehova, astfel că el l-a omorât.+  Tamar,+ nora sa, i i-a născut pe Pereţ+ şi pe Zerah. Toţi fiii lui Iuda au fost cinci.  Fiii lui Pereţ au fost Heţron şi Hamul.+  Fiii lui Zerah:+ Zimri, Etan, Heman, Calcol şi Dara.+ În total, cinci.  Fiii lui Carmi:+ Acar*, cel care a adus nenorocirea* asupra lui Israel+ şi care a fost infidel în ce priveşte lucrul destinat distrugerii.+  Fiii lui Etan:+ Azaria.  Fiii care i s-au născut lui Heţron:+ Ierahmeel,+ Ram+ şi Chelubai*. 10  Lui Ram i s-a născut Aminadab.+ Lui Aminadab i s-a născut Nahşon,+ căpetenia fiilor lui Iuda. 11  Lui Nahşon i s-a născut Salma.+ Lui Salma i s-a născut Boaz.+ 12  Lui Boaz i s-a născut Obed.+ Lui Obed i s-a născut Iese.+ 13  Lui Iese i s-au născut Eliab,+ întâiul său născut, Abinadab,+ al doilea, Şimea,+ al treilea, 14  Netaneel, al patrulea, Radai, al cincilea, 15  Oţem, al şaselea, şi David,+ al şaptelea. 16  Surorile lor au fost Ţeruia şi Abigail;+ şi fiii Ţeruiei au fost Abişai,+ Ioab+ şi Asael,+ trei. 17  Abigail l-a născut pe Amasa;+ şi tatăl lui Amasa a fost Ieter,+ ismaelitul. 18  Caleb, fiul lui Heţron,+ a avut şi el fii prin Azuba, soţia sa, şi prin Ieriot. Iată care au fost fiii ei: Ieşer, Şobab şi Ardon. 19  Apoi Azuba a murit. Şi Caleb a luat-o pe Efrata,+ care, după un timp, i l-a născut pe Hur.+ 20  Lui Hur i s-a născut Uri.+ Lui Uri i s-a născut Beţaleel.+ 21  După aceea, Heţron s-a culcat cu fiica lui Machir,+ tatăl lui Galaad.+ A luat-o când el avea şaizeci de ani, şi ea i l-a născut pe Segub. 22  Lui Segub i s-a născut Iair,+ care a avut douăzeci şi trei de oraşe+ în ţinutul Galaadului. 23  Mai târziu, Gheşurul+ şi Siria+ le-au luat Havot-Iairul,+ precum şi Chenatul+ şi localităţile care aparţineau de el, şaizeci de oraşe. Toţi aceştia au fost fiii lui Machir, tatăl lui Galaad. 24  După moartea lui Heţron+ în Caleb-Efrata, Abiia, care era soţia lui Heţron, i l-a născut pe Aşhur, tatăl celor din Tecoa.+ 25  Fiii lui Ierahmeel,+ întâiul născut al lui Heţron, au fost: Ram,+ întâiul născut, Buna, Oren, Oţem şi Ahia. 26  Şi Ierahmeel a mai avut o soţie, al cărei nume era Atara. Ea a fost mama lui Onam. 27  Fiii lui Ram,+ întâiul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaţ, Iamin şi Echer. 28  Fiii lui Onam:+ Şamai şi Iada. Fiii lui Şamai: Nadab şi Abişur. 29  Numele soţiei lui Abişur era Abihail; după un timp, ea i i-a născut pe Ahban şi pe Molid. 30  Fiii lui Nadab:+ Seled şi Apaim. Seled a murit fără să aibă fii. 31  Fiii lui Apaim: Işi. Fiii lui Işi: Şeşan;+ fiii lui Şeşan: Ahlai. 32  Fiii lui Iada, fratele lui Şamai, au fost: Ieter şi Ionatan. Ieter a murit fără să aibă fii. 33  Fiii lui Ionatan: Pelet şi Zaza. Aceştia au fost fiii lui Ierahmeel. 34  Şeşan+ n-a avut fii, ci numai fiice. Şeşan avea un slujitor egiptean+ al cărui nume era Iarha. 35  Şi Şeşan i-a dat-o de soţie pe fiica sa lui Iarha, slujitorul său; după un timp, ea i l-a născut pe Atai. 36  Lui Atai i s-a născut Natan. Lui Natan i s-a născut Zabad.+ 37  Lui Zabad i s-a născut Eflal. Lui Eflal i s-a născut Obed. 38  Lui Obed i s-a născut Iehu. Lui Iehu i s-a născut Azaria. 39  Lui Azaria i s-a născut Heleţ. Lui Heleţ i s-a născut Eleasa. 40  Lui Eleasa i s-a născut Sismai. Lui Sismai i s-a născut Şalum. 41  Lui Şalum i s-a născut Iecamia. Lui Iecamia i s-a născut Elişama. 42  Fiii lui Caleb,+ fratele lui Ierahmeel, au fost: Meşa, întâiul său născut, care a fost tatăl Zifului, şi fiii lui Mareşa, tatăl lui Hebron. 43  Fiii lui Hebron au fost: Core, Tapuah, Rechem şi Şema. 44  Lui Şema i s-a născut Raham, tatăl Iorcheamului, şi lui Rechem i s-a născut Şamai. 45  Fiul lui Şamai a fost Maon; Maon a fost tatăl Bet-Ţurului.+ 46  Efa, concubina lui Caleb, i-a născut pe Haran, pe Moţa şi pe Gazez. Lui Haran i s-a născut Gazez. 47  Fiii lui Iahdai au fost: Reghem, Iotam, Gheşan, Pelet, Efa şi Şaaf. 48  Maaca, o altă concubină a lui Caleb, i-a născut pe Şeber şi pe Tirhana. 49  După un timp, ea i-a născut pe Şaaf, tatăl Madmanei,+ şi pe Şeva, tatăl Macbenei şi tatăl Ghibeei.+ Fiica lui Caleb+ a fost Acsa.+ 50  Aceştia au fost fiii lui Caleb. Fiii lui Hur,+ întâiul născut al lui Efrata:+ Şobal,+ tatăl Chiriat-Iearimului;+ 51  Salma, tatăl Betleemului;+ Haref, tatăl Bet-Gaderului. 52  Fiii lui Şobal,+ tatăl Chiriat-Iearimului: Haroe şi jumătate din menuhotiţi. 53  Familiile din Chiriat-Iearim au fost itriţii,+ putiţii, şumatiţii şi mişraiţii. Din acestea au ieşit ţoratiţii+ şi eştaoliţii.+ 54  Fiii lui Salma au fost cei din Betleem,+ netofatiţii,+ Atrot-Bet-Ioab, jumătate din manahatiţi şi ţoriţii. 55  Familiile scribilor care locuiau la Iabeţ+ au fost tiratiţii, şimeatiţii şi sucatiţii. Aceştia au fost cheniţii+ care au ieşit din Hammat, tatăl casei lui Recab.+

Note de subsol

Adică „Cel ce aduce ostracizare (nenorocire)“. În Ios 7:1, 18 „Acan“.
Sau „ostracizarea“, adică excluderea.
„Caleb“ în vers. 18, 19, 42.