Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Salt la cuprins

Martorii lui Iehova

Română

Biblia online | SFINTELE SCRIPTURI – TRADUCEREA LUMII NOI

1 Cronici 12:1-40

12  Iată-i pe cei care s-au dus la David, la Ţiclag,+ când el încă nu putea umbla liber din cauza lui Saul,+ fiul lui Chiş; ei erau dintre viteji+ şi ajutau în război,  înarmaţi cu arcuri, şi puteau să arunce cu pietre+ şi să tragă săgeţi+ cu arcul,+ folosindu-şi şi mâna dreaptă, şi mâna stângă.+ Ei erau dintre fraţii lui Saul, din Beniamin:  căpetenia, Ahiezer, şi Ioaş, fiii lui Şemaa, ghibeatitul;+ Ieziel şi Pelet, fiii lui Azmavet;+ Beraca şi Iehu, anatotitul;+  Işmaia, gabaonitul,+ un bărbat viteaz dintre cei treizeci+ şi peste cei treizeci; Ieremia, Iahaziel, Iohanan şi Iozabad, ghederatitul;+  Eluzai, Ierimot, Bealia, Şemaria şi Şefatia, harifitul;  Elcana, Işia, Azareel, Ioezer, Iaşobeam, coreiţii;+  apoi Ioela şi Zebadia, fiii lui Ieroham din Ghedor.  Unii dintre gadiţi s-au separat, alăturându-i-se lui David în locul greu accesibil din pustiu.+ Ei erau bărbaţi puternici şi viteji, ostaşi instruiţi pentru război, cu scutul mare şi lancea gata de luptă;+ feţele lor erau ca nişte feţe de lei+ şi erau iuţi ca gazelele de pe munţi.+  Ezer era căpetenia; Obadia, al doilea; Eliab, al treilea; 10  Mişmana, al patrulea; Ieremia, al cincilea; 11  Atai, al şaselea; Eliel, al şaptelea; 12  Iohanan, al optulea; Elzabad, al nouălea; 13  Ieremia, al zecelea; Macbanai, al unsprezecelea. 14  Aceştia erau dintre fiii lui Gad,+ căpetenii ale armatei. Cel mai mic făcea cât o sută, iar cel mai mare cât o mie.+ 15  În luna întâi, când Iordanul se revărsa peste maluri,+ ei l-au trecut+ şi i-au pus pe fugă pe toţi cei din văi, spre est şi spre vest. 16  Unii dintre fiii lui Beniamin şi ai lui Iuda s-au dus până la locul greu accesibil,+ la David. 17  Atunci David le-a ieşit înainte, a luat cuvântul şi le-a zis: „Dacă aţi venit la mine cu pace,+ ca să mă ajutaţi, inima mea va fi una cu a voastră.+ Dar, dacă aţi venit să mă daţi în mâna vrăjmaşilor mei, când nu există nimic rău în mâinile mele,+ Dumnezeul+ strămoşilor noştri să vadă şi să judece lucrurile“.+ 18  Atunci spiritul+ l-a învăluit pe Amasai, căpetenia celor treizeci:„Ai tăi suntem, David, şi cu tine suntem,+ fiu al lui Iese!Pace, pace ţie, şi pace celui care te ajută,căci Dumnezeul tău te-a ajutat“.+Astfel, David i-a primit şi i-a pus cu căpeteniile trupelor.+ 19  Unii din Manase au trecut de partea lui David când el s-a dus cu filistenii+ la luptă împotriva lui Saul. Dar el nu i-a ajutat pe filisteni, căci, după ce au ţinut sfat, domnitorii aliaţi+ ai filistenilor l-au alungat de acolo, zicând: „Acesta va trece de partea lui Saul, domnul său, cu preţul capetelor noastre“.+ 20  Când s-a dus la Ţiclag,+ din Manase au trecut de partea lui: Adnah, Iozabad, Iediael, Mihael, Iozabad, Elihu şi Ţiletai, căpetenii+ ale miilor lui Manase. 21  Ei i-au fost de ajutor lui David împotriva trupei de jefuitori,+ fiindcă toţi erau bărbaţi puternici+ şi viteji şi au ajuns comandanţi în armată. 22  Şi zi de zi veneau+ la David oameni ca să-l ajute, până s-a făcut o tabără mare,+ ca tabăra lui Dumnezeu.+ 23  Iată numărul oamenilor care s-au dus la David, în Hebron,+ ca să-i dea lui domnia+ lui Saul, după porunca lui Iehova.+ 24  Fiii lui Iuda care purtau scutul mare şi lancea erau şase mii opt sute de oameni înarmaţi. 25  Dintre fiii lui Simeon erau şapte mii o sută de bărbaţi puternici şi viteji în luptă. 26  Dintre fiii leviţilor erau patru mii şase sute. 27  Iehoiada era conducătorul+ fiilor lui Aaron+ şi cu el erau trei mii şapte sute. 28  Mai erau şi Ţadoc,+ un tânăr puternic şi viteaz, şi casa strămoşilor lui, douăzeci şi două de căpetenii. 29  Dintre fiii lui Beniamin,+ fraţii lui Saul,+ erau trei mii; până atunci majoritatea păziseră cu fidelitate casa lui Saul. 30  Dintre fiii lui Efraim erau douăzeci de mii opt sute, bărbaţi puternici+ şi viteji, bărbaţi cu renume în casa strămoşilor lor. 31  Din jumătatea tribului lui Manase+ erau optsprezece mii care fuseseră indicaţi cu numele ca să se ducă să-l facă rege pe David. 32  Dintre fiii lui Isahar,+ care ştiau să deosebească timpurile,+ înţelegând ce trebuia să facă Israel,+ erau două sute de căpetenii, şi toţi fraţii lor erau la ordinele lor. 33  Din Zabulon+ erau cincizeci de mii în stare să meargă la armată, care se aşezau în formaţie de luptă cu toate armele de război. Ei s-au adunat la David, iar inima lor nu era împărţită. 34  Din Neftali+ erau o mie de căpetenii şi cu ele, treizeci şi şapte de mii de bărbaţi cu scuturi mari şi cu suliţe. 35  Dintre daniţi erau douăzeci şi opt de mii şase sute, care se aşezau în formaţie de luptă. 36  Din Aşer+ erau patruzeci de mii în stare să meargă la armată, care se aşezau în formaţie de luptă. 37  Iar de dincolo de Iordan,+ dintre rubeniţi, dintre gadiţi şi din jumătatea tribului lui Manase, erau o sută douăzeci de mii, cu toate armele de război. 38  Toţi aceştia erau bărbaţi de război, care se adunau în linia de bătaie; ei au venit la Hebron cu o inimă întreagă+ ca să-l facă pe David rege peste tot Israelul. Dar şi ceilalţi din Israel erau toţi cu o inimă ca să-l facă pe David rege.+ 39  Ei au rămas acolo cu David trei zile, mâncând şi bând,+ căci fraţii lor făcuseră pregătiri pentru ei. 40  Cei care erau în apropierea lor, până la Isahar,+ Zabulon+ şi Neftali,+ aduceau alimente pe măgari,+ pe cămile, pe catâri şi pe vite: preparate din făină,+ turte de smochine presate,+ turte de stafide,+ vin+ şi ulei.+ Aduceau vite+ şi multe oi,+ căci era bucurie+ în Israel.

Note de subsol