Salt la conţinut

Salt la al doilea meniu

Martorii lui Iehova

Română

Politica de protecție a datelor cu caracter personal

Politica de protecție a datelor cu caracter personal

Organizația „Martorii lui Iehova” respectă dreptul individului la viață privată pe baza principiilor enunțate în Biblie. Organizația recunoaște necesitatea de a comunica deschis și sincer, de a colecta date cu caracter personal cu scopul de a se îngriji de necesitățile Martorilor lui Iehova și de a-și realiza activitățile religioase și caritabile. Organizația recunoaște, în consecință, și necesitatea de a păstra confidențialitatea și de a lua măsuri pentru protejarea adecvată a informațiilor colectate. (Proverbele 15:22; 25:9) Confidențialitatea este o calitate foarte importantă. (Proverbele 20:19)

Diferite țări au adoptat legi pentru protecția datelor cu scopul de a garanta dreptul cetățeanului la viață privată. De mult timp, organizația „Martorii lui Iehova” respectă dreptul la viață privată și asigură păstrarea confidențialității, și aceasta chiar înainte de promulgarea legilor despre protecția datelor. Organizația va continua să protejeze informațiile al căror deținător este, iar aceasta în armonie cu practica ei consacrată, consemnată în acest document.

Domeniu de aplicare

Aceste reguli se aplică organizației Martorilor lui Iehova ca întreg, reprezentată de filialele din toată lumea.

Protecția datelor

Organizația „Martorii lui Iehova” gestionează toate datele personale în conformitate cu următoarele principii:

 1. Datele personale vor fi prelucrate corect și legal.

 2. Datele personale vor fi colectate, prelucrate și folosite numai în măsura necesară realizării scopurilor religioase și caritabile ale Martorilor lui Iehova.

 3. Datele personale vor fi exacte și actualizate. Orice eroare va fi corectată cât mai repede posibil, imediat ce organizația o observă.

 4. Datele personale vor fi păstrate numai cât este necesar pentru îndeplinirea scopului(urilor) legitim(e) al(e) organizației.

 5. Se va acorda o atenție deosebită respectării drepturilor persoanelor vizate.

 6. Se vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a evita divulgarea neautorizată sau ilegală a datelor personale. Toate datele personale din computere sunt protejate de parole pe care numai utilizatorii autorizați le dețin. Birourile sunt încuiate cu cheia după orele de program și numai personalul autorizat are acces.

 7. Datele personale nu vor fi transferate de la o filială la alta decât dacă aceasta este necesar pentru îndeplinirea scopurilor religioase sau caritabile ale organizației „Martorii lui Iehova”, condiție la care toți Martorii lui Iehova au consimțit în virtutea deciziei lor libere și voluntare de a deveni Martori ai lui Iehova și de a se identifica ca atare.

Drepturile persoanei vizate

 1. Dreptul persoanei vizate la protejarea, corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal va fi acordat în conformitate cu practica Martorilor lui Iehova consemnată în acest document.

 2. Oricine face o cerere în conformitate cu cele menționate aici trebuie să furnizeze dovezi suficiente ale propriei identități.

 3. Dacă o persoană vizată solicită accesul, corectarea sau ștergerea propriilor date cu caracter personal, organizația va analiza imparțial cererea sa, confruntând interesul individului de a obține acces la date pentru a le corecta sau a le șterge cu interesele religioase legitime ale organizației. În plus, va evalua dacă acceptarea cererii pune în pericol dreptul organizației la libertate religioasă și la practicarea convingerilor religioase.

 4. Organizația este interesată să păstreze permanent datele referitoare la statutul de Martor al lui Iehova al unei persoane. Ștergerea acestor informații ar putea aduce atingere convingerilor și practicilor religioase ale organizației.

Dreptul de a se adresa justiției

Dacă o persoană crede că i-au fost încălcate drepturile, ea poate să sesizeze Comitetul Filialei printr-o scrisoare scrisă personal. Scrisoarea trebuie să fie trimisă în termen de două săptămâni de la acțiunea care constituie temeiul acțiunii în instanță.