Salt la conţinut

Martorii lui Iehova

Selectaţi limba Română

Politică globală de folosire a datelor cu caracter personal

Politică globală de folosire a datelor cu caracter personal

FOLOSIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru a accesa o mare parte a conținutului acestui site, nu este necesar să vă înregistrați ca utilizator și nici nu trebuie să ne furnizați informații despre dvs. Totuși, unele funcții sunt disponibile doar pentru utilizatorii care s-au înregistrat, care au trimis o solicitare sau o cerere ori pentru utilizatorii ale căror date cu caracter personal au fost transferate, via jw.org, de către o congregație a Martorilor lui Iehova. Prelucrăm datele cu caracter personal furnizate de dvs. în baza consimțământului dvs. În anumite cazuri, chiar dacă v-ați retras consimțământul, este posibil să avem un temei legal pentru a prelucra în continuare datele dvs. în conformitate cu cerințele legale existente.

Datele cu caracter personal introduse de dvs. pe site sunt folosite exclusiv în scopurile ce v-au fost aduse la cunoștință în momentul introducerii lor. Aceste scopuri ar putea viza:

Conturi. Adresa de e-mail introdusă în momentul creării unui cont pe acest site poate fi folosită pentru a vă contacta în legătură cu contul deschis. De exemplu, dacă ați uitat numele de utilizator sau parola și solicitați ajutor pentru a vă loga, veți primi pe adresa de e-mail introdusă la crearea profilului de utilizator un mesaj prin care vi se va oferi asistență.

Cereri. Puteți folosi acest site pentru a trimite o cerere. Și congregația dvs. poate folosi site-ul pentru a trimite o cerere în numele dvs. În aceste situații, datele furnizate vor fi folosite exclusiv pentru a analiza cererea dvs. și a-i da curs, precum și pentru scopuri administrative aferente. Pentru a da curs cererii dvs., poate fi necesar ca datele din cerere să fie trimise altor filiale sau organizații asociate Martorilor lui Iehova din alte țări.

Donații. Dacă faceți o donație bănească online, vom colecta date precum numele și datele dvs. de contact. Pentru donațiile făcute cu cardul, folosim servicii acreditate de procesare a plăților online, cu sistem securizat la nivel mondial și cu politici de confidențialitate a datelor. Este posibil să primim date financiare, precum numărul cardului sau al contului bancar, necesare procesării donației dvs., pe care le trimitem furnizorilor serviciilor de procesare a plății. Pentru a procesa donația dvs., folosim măsuri de securitate care respectă Standardul de securitate a datelor din industria plăților cu cardul („PCI DSS”). Beneficiarul donației păstrează evidențele tranzacțiilor financiare timp de minim zece ani. Aici sunt incluse evidențele care conțin data donației, suma donată și metoda folosită. În acest mod, ne conformăm standardelor de contabilitate și vă putem răspunde oricăror întrebări pe care le aveți în această perioadă. Nu vă vom contacta pentru a vă solicita alte donații.

Solicitarea unui studiu biblic sau a mai multor informații. Pe site-ul nostru puteți solicita un studiu biblic gratuit sau mai multe informații. Vom folosi datele cu caracter personal furnizate doar în scopul specificat de dvs. Pentru a da curs solicitării dvs., ar putea fi necesar ca datele dvs. să fie transmise altor filiale sau organizații asociate Martorilor lui Iehova.

Alte scopuri. Puteți trimite date cu caracter personal (cum ar fi nume, adresă poștală, număr de telefon) pentru alte scopuri decât cele menționate mai înainte. În orice situație, scopul pentru care sunteți rugați să ne furnizați informații este exprimat foarte clar. Nu vom folosi datele dvs. în alte scopuri, care nu au fost specificate în momentul introducerii datelor.

Colectăm, stocăm și folosim aceste date cu caracter personal doar pentru scopurile menționate în momentul introducerii lor și le păstrăm doar cât timp este necesar realizării acelor scopuri sau pentru alte scopuri legitime aplicabile. În aceste situații, dacă decideți să nu furnizați vreuna dintre datele cerute de noi, este posibil să nu puteți avea acces la anumite domenii ale site-ului sau să nu putem da curs solicitării dvs.

Datele furnizate în solicitarea sau în cererea dvs. sunt accesate de cei care prelucrează datele în vederea realizării scopului de prelucrare a datelor și/sau de specialiștii care oferă suport tehnic pentru realizarea sarcinilor legate de funcționarea și întreținerea sistemului tehnic. Nu furnizăm datele dvs. cu caracter personal altora decât dacă 1) se impune pentru a vă oferi serviciul solicitat și v-am informat în detaliu în această privință, 2) considerăm cu bună-credință că dezvăluirea unor astfel de informații este necesară, în mod rezonabil, pentru a respecta anumite legi sau regulamente în vigoare, 3) ni se solicită de către autoritățile în drept sau 4) se impune pentru a depista și a preveni o fraudă, din motive tehnice sau de securitate. Folosind acest site, vă dați consimțământul ca noi să dezvăluim datele dvs. cu caracter personal unor terțe părți exclusiv pentru scopurile menționate. În nicio împrejurare nu vom vinde, oferi la schimb sau divulga temporar în schimbul unei sume de bani vreo informație cu caracter personal furnizată de dvs.

TRANSFER DE DATE ÎN AFARA GRANIȚELOR ȚĂRII

Organizația religioasă își desfășoară activitățile la nivel mondial prin intermediul mai multor entități locale. Unele dintre serverele care găzduiesc site-ul se află în Statele Unite ale Americii. Este posibil să transferăm datele dvs. în afara granițelor țării dvs. de domiciliu, inclusiv în țări în care, probabil, gradul de protecție a datelor este diferit de cel al țării în care locuiți în prezent. În timpul folosirii, prelucrării și transferării datelor dvs. cu caracter personal, luăm măsuri de protecție a datelor. Ne așteptăm ca toate organizațiile folosite de Martorii lui Iehova și care susțin activitatea lor să respecte politicile noastre de protecție a datelor și legile și regulamentele privind datele cu caracter personal aflate în vigoare.

Accesând acest site și comunicând pe cale electronică cu noi, vă dați consimțământul pentru aceste transferuri transfrontaliere.

DREPTURILE DVS.

Ori de câte ori prelucrăm date cu caracter personal, luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt exacte și actualizate în permanență în vederea realizării scopurilor pentru care au fost colectate. În funcție de țara în care locuiți și de legislația în vigoare privind protecția datelor, ați putea avea următoarele drepturi privitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat:

  • puteți solicita informații despre colectarea și folosirea datelor dvs. cu caracter personal, conform legislației locale în vigoare;

  • puteți solicita să accesați, să blocați, să ștergeți sau să corectați datele dvs. cu caracter personal dacă sunt incomplete sau inexacte;

  • dacă aveți motive legitime, vă puteți opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal și deci ne puteți cere să nu mai prelucrăm aceste date.

Dacă în țara în care locuiți există în vigoare legi privind protecția datelor și doriți să accesați, să corectați sau să ștergeți datele dvs. cu caracter personal, puteți găsi datele de contact pe pagina Protecția datelor – contacte.

La primirea cererii dvs. scrise, după ce ați prezentat suficiente dovezi ale propriei identități și suficiente informații care ne permit să identificăm datele dvs. cu caracter personal, operatorul de date competent va analiza echitabil cererea punând în balanță interesele individului în obținerea accesului la date sau corectarea ori ștergerea datelor cu interesele legitime ale organizației, luând în calcul și situația în care, dacă se va da curs cererii dvs., nu se va pune în pericol dreptul organizației la libertate religioasă și activitatea acesteia. Vom trimite notificări și terțelor părți despre modificările ce se impun.

Țineți cont că este posibil ca datele dvs. să nu poată fi șterse dacă prelucrarea datelor e impusă de lege ori dacă datele trebuie păstrate din alte motive legale. De exemplu, este în interesul Organizației religioase să păstreze permanent datele privind statutul unei persoane în calitate de Martor al lui Iehova. Ștergerea unor astfel de informații ar aduce atingere convingerilor religioase și activităților Organizației. Cererile de ștergere a datelor cu caracter personal fac obiectul oricăror proceduri legale de raportare în vigoare sau cerințelor de păstrare a documentelor pe care suntem obligați să le respectăm. De asemenea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă din țara dvs. în legătură cu prelucrarea datelor furnizate de dvs. pe acest site.