Salt la conţinut

Politica globală a Martorilor lui Iehova de protecție a datelor

Politica globală a Martorilor lui Iehova de protecție a datelor

Organizația religioasă mondială a Martorilor lui Iehova („Organizația religioasă”) respectă dreptul fiecărei persoane la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal. Organizația religioasă recunoaște importanța unei comunicări sincere și deschise, a colectării de date cu caracter personal, inclusiv a categoriilor speciale de date cu caracter personal (date sensibile), pentru a veni în sprijinul necesităților fiecărui Martor al lui Iehova și pentru a-și desfășura activitățile religioase și caritabile, precum și necesitatea de a păstra confidențialitatea și de a asigura protecția corespunzătoare a datelor. (Proverbele 15:22; 25:9) Prețuim mult confidențialitatea. (Proverbele 20:19)

Multe țări au emis legi privind protecția datelor pentru a asigura respectarea dreptului individului la viață privată. Organizația religioasă, inclusiv filialele ei locale, respectă dreptul la viață privată și păstrează confidențialitatea de mult timp, chiar înainte de implementarea unor astfel de legi. Organizația religioasă va continua să protejeze informațiile primite, acționând astfel în armonie cu politica ei demult implementată.

Principii privind protecția datelor. Organizația religioasă folosește și prelucrează toate datele cu caracter personal respectând următoarele principii:

  1. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate legal și echitabil.

  2. Datele cu caracter personal vor fi colectate, prelucrate și folosite doar în măsura necesară îndeplinirii scopurilor religioase și caritabile ale Organizației religioase.

  3. Datele cu caracter personal vor fi exacte și actualizate în permanență. Orice eroare va fi corectată în cel mai scurt timp posibil de la sesizarea acesteia de către Organizația religioasă.

  4. Datele cu caracter personal vor fi păstrate doar pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor legitime ale Organizației religioase.

  5. Se va acorda atenția necesară respectării drepturilor persoanelor vizate.

  6. Vor fi luate măsuri tehnice și organizatorice pentru prevenirea accesului neautorizat la date cu caracter personal sau a dezvăluirii lor ilegale. Toate datele cu caracter personal din baze de date computerizate sunt păstrate pe calculatoare protejate cu parolă, cunoscută doar de către utilizatori autorizați. Birourile sunt închise după programul de lucru și doar personalul autorizat poate intra în aceste birouri.

  7. Datele cu caracter personal nu vor fi transferate de la o filială la alta, cu excepția cazului în care este necesară îndeplinirea scopurilor religioase și caritabile ale Organizației religioase. Toți Martorii lui Iehova și-au dat consimțământul în această privință când au decis de bunăvoie să devină Martori ai lui Iehova și să se identifice ca atare.

Aceste principii de protecție a datelor reglementează folosirea datelor cu caracter personal prezentată în cartea Organizați pentru a face voința lui Iehova, care le este oferită tuturor Martorilor lui Iehova când devin vestitori. Pentru mai multe informații, vedeți Organizați pentru a face voința lui Iehova.

Dreptul individului la protecția datelor cu caracter personal și a datelor sensibile cu caracter personal și la corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal și a datelor sensibile cu caracter personal este garantat în armonie cu practica Martorilor lui Iehova prezentată în Politică globală de folosire a datelor cu caracter personal, la subtitlul „Drepturile dvs.”.

Politica globală a Martorilor lui Iehova privind protecția datelor prezentată mai sus descrie modul în care Martorii lui Iehova din întreaga lume folosesc și prelucrează datele cu caracter personal.