Salt la conţinut

Au schimbat Martorii lui Iehova Biblia ca să se potrivească convingerilor lor?

Nu, nu am făcut asta. Dimpotrivă, când am descoperit că convingerile noastre nu erau în deplină armonie cu Biblia, le-am schimbat.

Noi am examinat Biblia cu mult timp înainte de 1950, când am început să publicăm Sfintele Scripturi – Traducerea lumii noi. Am folosit orice traducere disponibilă și ne-am format convingerile în armonie cu cele constatate. Vă prezentăm în continuare câteva convingeri ale Martorilor lui Iehova și vă invităm să observați dacă ele sunt în armonie cu ceea ce învață în realitate Biblia.

  1. Ce credem noi: Dumnezeu nu este o Treime. În ediția din iulie 1882 a Turnului de veghere al Sionului se spunea: „Cititorii noștri știu că, deși noi credem în Iehova Dumnezeu, în Isus Cristos și în spiritul sfânt, totuși respingem ca fiind total nescripturală învățătura conform căreia aceștia ar fi trei Dumnezei într-o singură persoană sau, așa cum se spune uneori, un Dumnezeu din trei persoane”.

    Ce spune Biblia: „Iehova, Dumnezeul nostru, este unicul Iehova” (Deuteronomul 6:4, Sânta Scriptură, 1874). „Este un singur Dumnezeu, Tatăl, dintru care sunt toate și noi întru el, și un singur Domn, Iisus Christos, prin care sunt toate și noi prin el.” (1 Corinteni 8:6, Sfânta Scriptură, Carol II, 1936) Isus însuși a zis: „Tatăl este mai mare decât Mine” (Ioan 14:28, Cornilescu, 1935).

  2. Ce credem noi: Nu există chin veșnic într-un iad de foc. Citând din Romani 6:23, Versiunea regelui Iacob (King James Version), numărul din iunie 1882 al Turnului de veghere al Sionului a avut titlul „Plata păcatului este moartea”. În acest număr se spunea: „Cât de simplă și de clară este această afirmație. Este foarte ciudat însă că atât de mulți oameni care pretind că acceptă Biblia ca pe Cuvântul lui Dumnezeu continuă să contrazică această afirmație și susțin că ei cred – ba chiar că Biblia învață – că plata păcatului este viața veșnică în chinuri”.

    Ce spune Biblia: „Sufletul care păcătuiește, acela va muri” (Ezechiel 18:4, 20, Cornilescu, 1935). Pedeapsa definitivă pentru cei care i se împotrivesc lui Dumnezeu nu este chinul veșnic, ci ‘pieirea veșnică’ (2 Tesaloniceni 1:9, Sfânta Scriptură, Carol II, 1936).

  3. Ce credem noi: Regatul lui Dumnezeu este un guvern real, nu o stare a inimii. Referitor la Regatul lui Dumnezeu, numărul din decembrie 1881 al Turnului de veghere al Sionului spunea: „Instaurarea acestui regat va însemna, desigur, răsturnarea tuturor regatelor pământului”.

    Ce spune Biblia: „În vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție, care nu va fi nimicită niciodată, și care nu va trece supt stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății, și ea însăș va dăinui vecinic” (Daniel 2:44, Cornilescu, 1935).

Depind Martorii lui Iehova de Traducerea lumii noi pentru a-și susține convingerile?

Nu, noi continuăm să folosim multe alte traduceri ale Bibliei în lucrarea noastră de predicare. De fapt, deși oferim gratuit un exemplar al Traducerii lumii noi în cadrul programului nostru gratuit de studiere a Bibliei, ne face plăcere să studiem și cu oameni care preferă să folosească alte traduceri.