Mulți oameni consideră crucea semnul reprezentativ al creștinismului. Deși sunt creștini, Martorii lui Iehova nu folosesc crucea în închinare. De ce?

Un motiv este că, potrivit Bibliei, Isus nu a murit pe o cruce, ci pe un simplu stâlp. Mai mult, Biblia le poruncește creștinilor ‘să fugă de idolatrie’, ceea ce presupune, printre altele, să nu folosească crucea în închinare (1 Corinteni 10:14; 1 Ioan 5:21).

Demn de reținut, Isus a spus: „Prin aceasta vor ști toți că sunteți discipolii mei: dacă aveți iubire între voi“ (Ioan 13:34, 35). Isus a arătat deci că semnul de identificare al adevăraților săi continuatori avea să fie iubirea plină de sacrificiu, nu crucea sau vreo altă imagine.